Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Ընդունվել է 04.10.2016


Կարդալ այստեղՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

01.11.2016
ՀՕ-165


01.03.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.10.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
13.12.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
21.12.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
08.02.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
21.03.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
23.03.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
13.06.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
21.06.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
21.06.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին