Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Ընդունվել է 04.10.2016


Կարդալ այստեղՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

01.11.2016
ՀՕ-165


01.03.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.10.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
13.12.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
21.12.2017 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
08.02.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
21.03.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
23.03.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
13.06.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
21.06.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
21.06.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
24.10.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
24.10.2018 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
09.04.2019 ՀՀ hարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
23.04.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
03.06.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
07.06.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
19.06.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
19.06.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
25.06.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասինե ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
10.09.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
23.09.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
24.10.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
14.11.2019 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
04.12.2019 «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
21.01.2020 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
24.01.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
04.03.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
06.03.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
06.03.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
25.03.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
22.04.2020 ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
06.05.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
01.06.2020 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
01.06.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
01.06.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
03.06.2020 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
03.06.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
16.06.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
18.06.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
25.06.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
07.10.2020 ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին