National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
Արխիվ
05.12.2005

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԵՐՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 05 - 08-Ի
ՉՈՐՍՕՐՅԱ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2005 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 8-ի չորսօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկել հետեւյալ հարցերը, որոնց վերաբերյալ համապատասխան գլխադասային մշտական հանձնաժողովները ներկայացրել են դրական եզրակացություն.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները

2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2005 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 8-ի չորսօրյա նիստերի օրակարգում ընդգրկել հետեւյալ հարցերը, որոնց վերաբերյալ համապատասխան գլխադասային մշտական հանձնաժողովները չեն ներկայացրել դրական եզրակացություն.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները

3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ» ենթակետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2005 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 8-ի չորսօրյա նիստերի օրակարգում պարտադիր եւ ըստ անհրաժեշտության քննարկվող հարցեր.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1.
ա) Թանկարժեք մետաղների մասին
Կ-629-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6291-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6292-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6293-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6294-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6295-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6296-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6297-16.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Առողջապահության մասին
Կ-501-08.02.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5011-08.02.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5012-08.02.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-601-30.05.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Ֆինանսական կարգավորման եւ վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին
Կ-693-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6931-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6932-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6933-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6934-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6935-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6936-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6937-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6938-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6939-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-69310-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-69311-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-69312-22.09.2005-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-622-15.06.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6221-15.06.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին
Պ-486-26.01.2005,11.07.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/1
Հեղինակ` Վլադիմիր Բադալյան
7.
«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-640-27.06.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-564-19.04.2005-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում եւ էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-670-16.08.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6701-16.08.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-667-09.08.2005-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-652-14.07.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-621-13.06.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-668-16.08.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-653-14.07.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6531-14.07.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6532-14.07.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6533-14.07.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6534-14.07.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6535-14.07.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
ա) «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-660-21.07.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6601-21.07.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-680-12.09.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-6802-12.09.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6803-12.09.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-549-24.03.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-327-16.06.2004-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
ա) «Փոստային կապի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-726-18.10.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7261-18.10.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-489-27.01.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Սամվել Բալասանյան
21.
«ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-646-06.07.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ՀՀ մաքսային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-682-13.09.2005-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-662-25.07.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24.
ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին
Պ-087-19.08.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Վարդան Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան, Արամ Սարգսյան
բ) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0871-19.08.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Վարդան Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան
25.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-446-04.12.2004-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26.
Գործատուների միությունների մասին
Պ-531-03.03.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան, Արթուր Պետրոսյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Մնացական Պետրոսյան
27.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-594-18.05.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արմեն Դանիելյան, Հերմինե Նաղդալյան, Գալուստ Սահակյան, Սամվել Նիկոյան
28.
ա) «ՀՀ պետական պարգեւների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-672-30.08.2005-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Մարտական խաչ շքանշանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6721-30.08.2005-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տիգրան Մեծ» շքանշանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6722-30.08.2005-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Վարդան Մամիկոնյան» շքանշանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6723-30.08.2005-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» մեդալի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-6724-30.08.2005-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29.
«ՀՀ Ազգային Ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-488-27.01.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Մնացական Պետրոսյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան, Արթուր Պետրոսյան
30.
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը
28.02.2005-ՊԻ-011/0
31.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2001-2003 թվականների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-574-02.05.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
32.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին
Կ-615-08.06.2005-ՖՎ,ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33.
ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-595-19.05.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
34.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-631-17.06.2005-ՊԻ,ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35.
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-642-29.06.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` Ռաֆիկ Պետրոսյան
36.
ա) «Հայջրմուղկոյուղի», Երեւանի «Ջրմուղ-կոյուղի», «Նոր Ակունք», «Վայք-ոռոգում» «Եղեգնաձոր-ոռոգում» եւ «Թալին-ոռոգում» փակ բաժնետիրական ընկերություններին բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-725-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7251-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7252-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ոռոգում», «Ոռոգում-ջրառ» եւ «Ջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություններին հարկային եւ սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին
Կ-7253-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման եւ ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություններին հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին
Կ-7254-14.10.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37.
«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-735-07.11.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
38.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-751-01.12.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
39.
ա) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-755-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7551-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-7552-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-7553-02.12.2005-ՊԻ,ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
40.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-752-01.12.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
41.
ա) ՀՀ դատարանների աշխատակազմում ծառայության մասին
Կ-528-28.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5281-28.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
42.
ՀՀ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2006 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին
05.12.2005--011/0
43.
Ազգային ժողովի երրորդ նստաշրջանի քվեարկությունների կեսից ավելիին անհարգելի բացակայած պատգամավորների մասին
13.09.2004-ՊԻ-010/0
44.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում

1. 1970 թվականի հուլիսի 6-ին Բրյուսելում ստորագրված «Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրություն
Ն-608-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0

2. 1978 թվականի նոյեմբերի 21-ին Բրյուսելում ստորագրված «Ի փոփոխություն Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի 1970 թվականի հուլիսի 6-ի լրացուցիչ արձանագրություն» արձանագրություն
Ն-609-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0

3. 1997 թվականի հունիսի 27-ին Բրյուսելում ստորագրված «Բազմիցս փոփոխված` 1960 թվականի դեկտեմբերի 13-ին «Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության մասին «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի ամփոփող արձանագրություն
Ն-605-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0

4. 1981 թվականի փետրվարի 12-ին Բրյուսելում ստորագրված «Ի փոփոխություն 1960 թվականի դեկտեմբերի 13-ի` Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիայի» արձանագրություն
Ն-610-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0

5. 2002 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Բրյուսելում ստորագրված «Բազմիցս փոփոխված եւ 1997 թվականի հունիսի 27-ի արձանագրությամբ ամփոփված 1960 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Օդանավագնացության անվտանգության համար համագործակցության վերաբերյալ «ԵՎՐԱԿՈՆՏՐՈԼ» միջազգային կոնվենցիային Եվրոպական համայնքին միանալու մասին» արձանագրություն
Ն-606-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0

6. 1981 թվականի փետրվարի 12-ին Բրյուսելում ստորագրված «Օդային երթուղիների սպասարկման վճարների մասին» բազմակողմ համաձայնագիր
Ն-611-03.06.2005-ԱՀ,ՖՎ,ՊԱ-011/0

7. 2005 թվականի մայիսի 3-ին Մինսկում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ 2000 թվականի հունվարի 18-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ ազատ առեւտրի մասին համաձայնագրին կից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ ազատ առեւտրի ռեժիմից հանումների մասին արձանագրության մեջ կատարվող ազատ առեւտրի ռեժիմից հանումների վերացման մասին» արձանագրություն
Ն-664-01.08.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0

8. 1983 թվականի նոյեմբերի 24-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին փոխհատուցելու մասին» Եվրոպական կոնվենցիա
Ն-106-11.09.2003-ԱՀ-011/0

9. 2004 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ֆինլանդիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ն-512-21.02.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0

10. 2004 թվականի հունիսի 29-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Կանադայի կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիա
Ն-515-21.02.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0

11. 2004 թվականի հուլիսի 13-ին Մոսկվայում ստորագրված «ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կրթության եւ գիտության նախարարության միջեւ կրթության ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ն-550-24.03.2005-ԱՀ,ԳԿ-011/0

12. 1999 թվականի մարտի 26-ին Հաագայում ստորագրված` Զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի երկրորդ արձանագրություն
Ն-656-14.07.2005-ԱՀ,ԳԿ-011/0

13. 2004 թվականի նոյեմբերի 22-ին Մոսկվայում ստորագրված «1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին համաձայնագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու կարգի մասին արձանագրությունում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաին» արձանագրություն
Ն-650-06.07.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0

14. 1996 թվականի սեպտեմբերի10-ին Ժնեւում ստորագրված` Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագիրը եւ դրան կից արձանագրություն
Ն-736-09.11.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0

15. «Իրաքի կայունացման ուժերի կազմում բազմազգ դիվիզիայի (Կենտրոնական հարավ,ԲԱԴ Կ-Հ) ղեկավարման եւ նման այլ հարցերի կարգավորման մասին» փոխըմբռնման հուշագրին միանալու ժամկետը մեկ տարով երկարաձգելու վերաբերյալ
Ն-749-28.11.2005-ԱՀ,ՊԱ-011/0

16. Ի լրումն 2004 թվականի ապրիլի 9-ի ՀՆ-621 գրության 1999 թվականի հունվարի 27-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիայի եւ 2003 թվականի մայիսի 15-ին Ստրասբուրգում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրության վերաբերյալ ՀՀ հայտարարությունների նոր տեքստերի նախագծերը
Ն-679-12.09.2005-ԱՀ,ՊԻ-011/0

17. 1980 թվականի ապրիլի 11-ին Վիեննայում ստորագրված «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիան (կից հայտարարություններով)
Ն-722-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0

18. 1996 թվականի հունիսի 9-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր (կից հայտարարությամբ)
Ն-618-08.06.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0

19. 2005 թվականի հունիսի 10-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ եւ Նիդերլանդների Թագավորության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձաբար պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ն-721-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0

20. 2001 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագիր
Ն-720-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0

21. 2005 թվականի հունիսի 30-ին Դուշանբեում ստորագրված «ՀՀ եւ Տաջիկստանի Հանրապետության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիր
Ն-718-12.10.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS