National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.
        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացուցիչ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-847-23.05.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8471-23.05.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2023 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
849-27.05.2024-ՖՎ
3. Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված թեկնածուների ընտրություն
852-31.05.2024-

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացուցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. «Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-799-18.03.2024-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-817-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. «Գրադարանների եւ գրադարանային գործի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-818-16.04.2024-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4. ա) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-819-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8191-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8192-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8193-16.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5. «Ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-826-18.04.2024-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6. ա) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-827-22.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Ռուստամ Բաքոյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-8271-22.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Ռուստամ Բաքոյան
7. ա) «Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-829-23.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8291-23.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-830-23.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9. Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-833-26.04.2024-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10. ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-834-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8341-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8342-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8343-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8344-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8345-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8346-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8347-26.04.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11. ա) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-835-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8351-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8352-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8353-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի եւ վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8354-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8355-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փոստային կապի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8356-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8357-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8358-26.04.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12. ա) Ոստիկանության գվարդիայի մասին
Կ-840-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8401-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8402-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հավաքների ազատության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8403-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8404-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-8405-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8406-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8407-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8408-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8409-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-84010-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգեւների եւ պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-84011-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-84012-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-84013-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-84014-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-84015-03.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-841-07.05.2024-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հունաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-845-22.05.2024-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման յոթերորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացուցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացություն ստացած, ինչպես նաեւ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետում եզրակացություն չստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները


ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
2024 թվական, հունիսի 11
քաղ. Երեւան
ԱԺՈ-726-Լ


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am