National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ


        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.
        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. ա) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-008-18.08.2021,01.12.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0081-18.08.2021,01.12.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. ա) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-011-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0111-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0112-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0113-20.08.2021,22.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-021-14.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4. ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-039-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0391-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0392-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0393-22.09.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5. ա) Սնդիկի մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-049-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0491-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6. ա) «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-050-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0501-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0502-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0503-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-052-28.09.2021,09.11.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
8. ա) Անկանխիկ գործառնությունների մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-061-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0611-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքային oրենuգրքում փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0612-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0613-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0614-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0615-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0616-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0617-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0618-08.10.2021-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-077-28.10.2021-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10. «Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-100-26.11.2021-ԳԿ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11. Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-057-04.10.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Արամ Վարդեւանյան
12. Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն
123-17.12.2021-
13. Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
128-29.12.2021-
14. Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
129-29.12.2021-
15. Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրություն
131-11.01.2022-

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. ա) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-031-17.09.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0311-17.09.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-045-22.09.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-053-28.09.2021,13.01.2022-ԱռՀ-011/0
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան, Հրաչյա Հակոբյան, Էմմա Պալյան, Հռիփսիմե Հունանյան
4. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-066-15.10.2021,13.01.2022-ԱռՀ-011/0
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան
5. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-085-09.11.2021,13.01.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` Հայկ Սարգսյան
6. «Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-086-09.11.2021-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-091-15.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8. ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-092-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0921-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0922-15.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-093-17.11.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Վիլեն Գաբրիելյան
10. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-097-22.11.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-098-22.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Տաթեւիկ Գասպարյան, Լենա Նազարյան, Նարեկ Բաբայան
12. «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-101-29.11.2021,13.01.2022-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
13. ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-102-29.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1021-29.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14. ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-103-30.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Վահագն Հովակիմյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-1031-30.11.2021,11.01.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Վահագն Հովակիմյան
15. «Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-104-30.11.2021-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Թագուհի Ղազարյան, Կնյազ Հասանով, Հասմիկ Հակոբյան
16. «Գնումների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-105-30.11.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից բացասական եզրակացություն ստացած, ինչպես նաեւ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետում եզրակացություն չստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները


ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ,
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ
Հ. ԱՐՇԱԿՅԱՆ
2022թ. հունվարի 17
քաղ. Երեւան
ԱԺՈ-88-Լ


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS