National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


        Ազգային ժողովը ՈՐՈՇՈՒՄ Է.
        1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացուցիչ ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. ա) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-408-17.10.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4081-17.10.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-417-27.10.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4171-27.10.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրություն
418-27.10.2022-
4. «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-419-28.10.2022-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

        2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացուցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1. «Հայաստանի Հանրապետության՝ մի կողմից, եւ Եվրոպական միության եւ դրա անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, միջեւ Ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-210-24.03.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2. «էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-333-07.07.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-371-13.09.2022-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4. ա) Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության մասին
Կ-376-20.09.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Տարածական տվյալների մասին
Կ-3761-20.09.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-3762-20.09.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3763-20.09.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5. «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-377-23.09.2022-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
6. «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-381-30.09.2022-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Նարեկ Բաբայան, Հակոբ Ասլանյան
7. «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում աուդիտորական գործունեություն իրականացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-401-10.10.2022-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8. «Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-403-11.10.2022-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9. ա) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-378-26.09.2022,07.11.2022-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3781-26.09.2022-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10. ա) Գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների մասին
Կ-385-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-3851-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-3852-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Սերմերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-3853-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-3854-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-3855-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-3856-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3857-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-3858-04.10.2022,11.11.2022-ՏՏԳՇ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11. ա) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-387-04.10.2022-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-3871-04.10.2022-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-389-04.10.2022-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13. «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-392-07.10.2022-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
14. «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով կանխիկ դրամական միջոցների եւ (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման ժամանակ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) եւ ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու ոլորտում տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-406-11.10.2022-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-415-26.10.2022-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

        3. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացուցիչ ընդգրկել գլխադասային հանձնաժողովների կողմից բացասական եզրակացություն ստացած, ինչպես նաեւ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետում եզրակացություն չստացած հետեւյալ հարցերը.
Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները


ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
2022թ. նոյեմբերի 15
քաղ. Երեւան
ԱԺՈ-302-Լ


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS