National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 
Սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների շրջանակում Ազգային ժողովն ընդունում է օրենքներ, որոշումներ, ուղերձներ եւ հայտարարություններ: («Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք, հոդված 1.3)
Այբբենական ցանկ


0-9|Ա|Բ|Գ|Դ|Ե|Զ|Է|Ը|Թ|Ժ|Ի|Լ|Խ|Ծ|Կ|Հ|Ձ|Ղ|Ճ|Մ|Ն|Շ|Ո|Չ|Պ|Ջ|Ռ|Ս|Վ|Տ|Փ|Ք|Օ|Ֆ|1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց իրավական եւ սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների մասին (27.12.2000 ՀՕ-120)  
1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին (06.12.2002 ՀՕ-458)  
«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.06.2005 ՀՕ-110)
«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.04.2009 ՀՕ-81)
«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.02.2010 ՀՕ-9)
«1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված փախստականների համար կառուցված բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստականներին հատկացնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.11.2012 ՀՕ-186)

1992 թվականի մայիսի 15-ի` Հավաքական անվտանգության մասին»« պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» երկրորդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-171-Ն)  
1992 թվականի մայիսի 15-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին«» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» չորրորդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին (02.04.2020 ՀՕ-166-Ն)  
1995 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (30.12.1996 ՀՕ-95)  
1996 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին (26.12.1997 ՀՕ-166)  
1997 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (22.07.1998 ՀՕ-235)  
1997 թվականի սեպտեմբերի 20-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին«» համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (20.09.2018 ՀՕ-390-Ն)  
1997թվականի պետական բյուջեի մասին* (14.03.1997 ՀՕ-104)  
1998 թվականի հուլիսի 17-ին ստորագրված` Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու եւ կանոնադրության 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հիմքով «Հայաստանի Հանրապետության կողմից Միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը հետադարձորեն ճանաչելու մասին» հայտարարություն ընդունելու մասին (13.10.2023 ՀՕ-296-Ն)  
1998 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (04.11.1999 ՀՕ-3)  
1998 թվականի պետական բյուջեի մասին* (30.12.1997 ՀՕ-180)  
1999 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (03.07.2000 ՀՕ-69)  
1999 թվականի պետական բյուջեի մասին (30.12.1998 ՀՕ-268)  
2000 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության մասին (27.06.2001 ՀՕ-192)  
2000 թվականի պետական բյուջեի մասին (24.03.2000 ՀՕ-37)  
2001 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին (16.01.2001 ՀՕ-139)  
2001 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (15.07.2002 ՀՕ-379)  
2001 թվականի պետական բյուջեի մասին (31.12.2000 ՀՕ-134)  
2001-2003 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին (29.03.2001 ՀՕ-154)  
2002 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին (10.01.2002 ՀՕ-291)  
2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին՝ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության իրավական կարգավիճակի մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին«» երկրորդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-158)  
2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին«» երրորդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-159-Ն)  
2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին»« երկրորդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-170-Ն)  
2002 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (14.10.2003 ՀՕ-4)  
2002 թվականի պետական բյուջեի մասին (29.12.2001 ՀՕ-290)  
2003 թվականի պետական բյուջեի մասին (30.12.2002 ՀՕ-492)  
2004 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (04.08.2005 ՀՕ-143)  
2004 թվականի պետական բյուջեի մասին (29.12.2003 ՀՕ-48)  
2004-2006 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին (17.01.2004 ՀՕ-28)  
2005 թվականի պետական բյուջեի մասին (29.12.2004 ՀՕ-192)  
2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի՝ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին«» կոնվենցիայի եւ դրան կից արձանագրության շրջանակներում Ղազախստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմինների կողմից տրված՝ ռեզիդենտությունը հաստատող պաշտոնական փաստաթղթերի ճանաչման կարգի վերաբերյալ հայտագրերի փոխանակման ձեւով կնքված» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-9-Ն)  
2006 թվականի պետական բյուջեի մասին (26.11.2005 ՀՕ-212)  
2007 թվականի պետական բյուջեի մասին (12.12.2006 ՀՕ-184)  
2007-2009 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին (18.12.2006 ՀՕ-212)  
2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու եւ անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին (16.06.2011 ՀՕ-186)  
2008 թվականի մարտի 1-2-ը Երեւան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին (13.06.2019 ՀՕ-58-Ն)  
2008 թվականի պետական բյուջեի մասին (04.12.2007 ՀՕ-257)  
2009 թվականի պետական բյուջեի մասին (17.12.2008 ՀՕ-197)  
2010 թվականի պետական բյուջեի մասին (24.12.2009 ՀՕ-225)  
2010-2012 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին (07.12.2009 ՀՕ-211)  
2011 թվականի պետական բյուջեի մասին (21.12.2010 ՀՕ-176)  
2012 թվականի պետական բյուջեի մասին (21.12.2011 ՀՕ-285)  
2013 թվականի պետական բյուջեի մասին (20.12.2012 ՀՕ-222)  
2013-2015 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին (28.12.2012 ՀՕ-248)  
2014 թվականի պետական բյուջեի մասին (27.12.2013 ՀՕ-119)  
2015 թվականի պետական բյուջեի մասին (18.12.2014 ՀՕ-192)  
2016 թվականի պետական բյուջեի մասին (19.12.2015 ՀՕ-170)  
2017 թվականի պետական բյուջեի մասին (20.12.2016 ՀՕ-209)  
2018 թվականի պետական բյուջեի մասին (19.12.2017 ՀՕ-224-Ն)  
2019 թվականի պետական բյուջեի մասին (26.11.2018 ՀՕ-421-Ն)  
2020 թվականի ապրիլի 7-ին ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2018 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.09.2020 ՀՕ-429-Ն)  
2020 թվականի պետական բյուջեի մասին (19.12.2019 ՀՕ-277-Ն)  
2021 թվականի պետական բյուջեի մասին (23.12.2020 ՀՕ-489-Ն)  
2022 թվականի պետական բյուջեի մասին (22.12.2021 ՀՕ-391-Ն)  
2023 թվականի պետական բյուջեի մասին (15.12.2022 ՀՕ-455-Ն)  


«Ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարումը փոխանցելու մասին» Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների կոնվենցիան վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-14-Ն)  
«Ահաբեկչության կանխարգելման մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրությունը վավերացնելու մասին (17.03.2022 ՀՕ-59-Ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների բնակչության զբաղվածությանն աջակցելու ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-49-Ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-94-Ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-312-Ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ թանգարանային գործի բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-58-Ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ հարկադիր վտարման ենթակա անձանց՝ վերադարձի վկայականներով փաստաթղթավորման հարցերով փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (30.01.2024 ՀՕ-13-Ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հանցագործությունների դեմ պայքարում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (15.11.2021 ՀՕ-341-Ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում ահաբեկչության եւ ծայրահեղականության այլ բռնի դրսեւորումների, ինչպես նաեւ դրանց ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տեղեկության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-105-ն)  
«Անկախ պետությունների համագործակցության ցանցային համալսարանի հիմնադրման եւ գործունեության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-346-Ն)  
«Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը վավերացնելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-348-Ն)  
«Ավիացիոն պատահարների եւ լուրջ միջադեպերի քննության միջազգային բյուրոյի ստեղծման եւ գործունեության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (02.10.2019 ՀՕ-174-Ն)  
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի եւ դրանց վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասինե 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-96-Ն)  
«Արագ փչացող սննդամթերքի միջազգային փոխադրումների եւ այդպիսի փոխադրումների համար օգտագործվող հատուկ տրանսպորտային սարքավորումների մասին (ATP)» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-349-Ն)  
«Աֆրիկյան-եվրասիական միգրացվող ջրային թռչունների պահպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (12.02.2020 ՀՕ-80-Ն)  
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ«» ՊՓԲԸ-ին եւ «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՊՓԲԸ-ին հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների արտոնություններ տալու մասին (20.05.1999 ՀՕ-298)  
Ագրարային պետական տեսչությունների մասին«» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (01.12.2017 ՀՕ-206-Ն)  
Ազատ առեւտրի գոտու մասին 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ պետական գնումների կարգավորման կանոնների եւ ընթացակարգերի մասին«» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (20.10.2017 ՀՕ-135-Ն)  
Ազատ տնտեսական գոտիների մասին (18.06.2011 ՀՕ-193)  
Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին (17.12.2001 ՀՕ-264)  
Ազգային անվտանգության մարմինների մասին (24.01.2002 ՀՕ-294)  
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (04.01.2005 ՀՕ-8)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (26.04.2007 ՀՕ-146)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.04.2011 ՀՕ-81)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին (28.12.2013 ՀՕ-162)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.03.2018 ՀՕ-133-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-221-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-268-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-156-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-328-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (14.12.2022 ՀՕ-449-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2022 ՀՕ-612-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-51-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (08.01.2024 ՀՕ-2-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (02.02.2024 ՀՕ-35-Ն)

Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին (07.05.2003 ՀՕ-532)  
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.12.2004 ՀՕ-132)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (26.04.2007 ՀՕ-142)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.05.2008 ՀՕ-44)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (16.02.2010 ՀՕ-1)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.04.2011 ՀՕ-95)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-117)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին (28.12.2013 ՀՕ-163)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.06.2014 ՀՕ-64)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.06.2016 ՀՕ-94)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-269-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին (07.02.2020 ՀՕ-69-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.04.2021 ՀՕ-131-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-149-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (14.12.2022 ՀՕ-448-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2022 ՀՕ-613-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.03.2023 ՀՕ-40-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-51-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.12.2023 ՀՕ-404-Ն)
«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.01.2024 ՀՕ-1-Ն)

Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին (04.07.2009 ՀՕ-158)  
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.06.2011 ՀՕ-189)
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-124)
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին (28.12.2013 ՀՕ-167)
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.12.2017 ՀՕ-243-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-156-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (02.06.2021 ՀՕ-213-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-202-Ն)

Ազգային ժողովի կանոնակարգ (14.01.2017 ՀՕ-9)  
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-22-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (27.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (10.02.2018 ՀՕ-96-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.04.2019 ՀՕ-4-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.04.2019 ՀՕ-17-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.10.2019 ՀՕ-175-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-46-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-201-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (19.05.2020 ՀՕ-264-Ն)
««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (11.06.2020 ՀՕ-291-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-304-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.10.2020 ՀՕ-439-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-157-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.05.2021 ՀՕ-207-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.10.2021 ՀՕ-332-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-418-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-91-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-255-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-315-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.10.2022 ՀՕ-352-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-405-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-512)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-97-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (14.11.2023 ՀՕ-313-Ն)

Ազգային ժողովի կանոնակարգ* (14.01.2017 ՀՕ-9)  
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-22-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (27.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (10.02.2018 ՀՕ-96-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.04.2019 ՀՕ-4-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.04.2019 ՀՕ-17-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.10.2019 ՀՕ-175-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-46-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-201-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (19.05.2020 ՀՕ-264-Ն)
««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (11.06.2020 ՀՕ-291-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-304-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.10.2020 ՀՕ-439-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-157-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.05.2021 ՀՕ-207-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.10.2021 ՀՕ-332-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-418-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-91-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-255-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-315-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.10.2022 ՀՕ-352-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-405-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-512)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-97-Ն)
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (14.11.2023 ՀՕ-313-Ն)

Ազդարարման համակարգի մասին (28.06.2017 ՀՕ-97)  
Ախթալայի ԼՀԿ«» ՓԲԸ-ի պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի մասնավորեցման մասին (30.04.2002 ՀՕ-323)  
Ակտիվների արժեթղթավորման եւ ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին (21.06.2008 ՀՕ-96)  
Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին (19.04.2005 ՀՕ-79)  
Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին (15.07.2011 ՀՕ-237)  
Աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին (15.08.2001 ՀՕ-203)  
Աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրի իրականացման շրջանակներում Շիրակի եւ Լոռու մարզերում արտոնություններ տրամադրելու մասին (22.07.2002 ՀՕ-387)  
Աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրի իրականացման շրջանակներում Շիրակի եւ Լոռու մարզերում արտոնություններ տրամադրելու մասին (29.12.2004 ՀՕ-172)  
Աղետի գոտու վերականգնման մասին (08.11.2000 ՀՕ-95)  
Այլընտրանքային ծառայության մասին (13.01.2004 ՀՕ-6)  
Անասնաբուժության մասին (22.07.2014 ՀՕ-137)  
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-238)
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-122)
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (25.12.2017 ՀՕ-256-Ն)
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.01.2018 ՀՕ-40-Ն)
«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-288-Ն)
«Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-126-Ն)
«Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.06.2020 ՀՕ-284-Ն)
«Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-309-Ն)
«Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարլու մասին (03.10.2023 ՀՕ-281-Ն)
«Անասնաբուժության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (06.06.2024 ՀՕ-230-Ն)

Անկանխիկ գործառնությունների մասին (08.02.2022 ՀՕ-12-Ն)  
Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին (25.04.2001 )  
Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին (24.05.2021 ՀՕ-195-Ն)  
Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին (13.06.2015 ՀՕ-49)  
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին (02.11.2005 ՀՕ-189)  
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.12.2010 ՀՕ-237)
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.04.2011 ՀՕ-115)
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-336)
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-68)
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (09.11.2017 ՀՕ-153-Ն)
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-298-Ն)
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-419-Ն)
«Գնահատման գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-205-Ն)

Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-225-Ն)  
Անվավեր հիմնադիր փաստաթղթեր ունեցող բնակարանային կոոպերատիվների անդամների սեփականության մասին (28.06.2008 ՀՕ-116)  
Անվավոր փոխադրամիջոցների եւ անվավոր փոխադրամիջոցների վրա տեղադրվող եւ (կամ) օգտագործվող սարքավորումների ու մասերի համար միօրինակ տեխնիկական կարգադրագրերի ընդունման մասին եւ այդ կարգադրագրերի հիման վրա տրվող հաստատումների փոխադարձաբար ճանաչման պայմանների մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.10.2017 ՀՕ-134-Ն)  
Անվտանգության խորհրդի կազմավորման եւ գերծունեության մասին (21.03.2018 ՀՕ-145-Ն)  
Անտառային օրենսգիրք (26.11.2005 ՀՕ-211)  
Անտառարդյունաբերական համալիրի եւ անտառային տնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին«» 1998 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (18.10.2017 ՀՕ-126-Ն)  
Աշխատանքային օրենսգիրք (14.12.2004 ՀՕ-124)  
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (03.08.2005 ՀՕ-140)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (25.11.2005 ՀՕ-210)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (14.01.2006 ՀՕ-22)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (14.01.2006 ՀՕ-23)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին (28.03.2006 ՀՕ-39)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (23.03.2007 ՀՕ-103)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (19.11.2007 ՀՕ-238)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.06.2008 ՀՕ-66)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (16.06.2008 ՀՕ-75)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (09.06.2009 ՀՕ-130)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.07.2010 ՀՕ-117)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.12.2010 ՀՕ-226)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.03.2011 ՀՕ-68)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (08.12.2012 ՀՕ-220)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.05.2013 ՀՕ-33)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-151)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (27.03.2014 ՀՕ-5)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (12.12.2014 ՀՕ-178)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.12.2014 ՀՕ-209)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-256)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (07.07.2015 ՀՕ-77)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (14.07.2015 ՀՕ-96)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (02.07.2016 ՀՕ-109)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-172-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.11.2018 ՀՕ-404-Ն)
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (23.11.2018 ՀՕ-416-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (02.10.2019 ՀՕ-173-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.10.2019 ՀՕ-183-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (13.11.2019 ՀՕ-187-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.12.2019 ՀՕ-265-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-49-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.02.2020 ՀՕ-76-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (05.05.2020 ՀՕ-236-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (09.06.2020 ՀՕ-287-Ն)
«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.07.2020 ՀՕ-381-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (25.09.2020 ՀՕ-415-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (10.10.2020 ՀՕ-460-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (07.04.2021 ՀՕ-124-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (28.04.2021 ՀՕ-176-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-237-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.06.2021 ՀՕ-270-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (21.12.2021 ՀՕ-389-Ն)
ՀՀ աշխատանքային oրենuգրքում փոփոխություն կատարելու մաuին (08.02.2022 ՀՕ-14-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-157-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-296-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (11.10.2022 ՀՕ-360-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-387-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-502-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-53-Ն)
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.05.2023 ՀՕ-141-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.05.2023 ՀՕ-160-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (14.11.2023 ՀՕ-316-Ն)
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.06.2024 ՀՕ-252-Ն)

Աշխատանքային օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին (14.12.2004 ՀՕ-125)  
Աշխատանքի վարձատրության մասին«» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (15.07.2010 ՀՕ-120)  
Աշխարհագրական անվանումների մասին (22.12.1999 ՀՕ-21)  
Աշխարհագրական նշումների մասին (22.05.2010 ՀՕ-60)  
Աուդիտորական գործունեության մասին (20.12.2019 ՀՕ-283-Ն)  
Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին (22.05.2007 ՀՕ-177)  
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքու փոփոխություններ կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-89)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-193)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2008 ՀՕ-228)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (24.06.2009 ՀՕ-144)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (09.06.2010 ՀՕ-64)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-257)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (15.03.2011 ՀՕ-60)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-69)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-142)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (20.05.2013 ՀՕ-23)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-119)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-269)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-136)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2015 ՀՕ-196)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-197)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (16.01.2017 ՀՕ-24)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-189-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2019 ՀՕ-70-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.07.2019 ՀՕ-108-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» լրացումներ եւ փոփոխություն կարելու մասին (01.04.2020 ՀՕ-165-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-203-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.05.2020 ՀՕ-242-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-474-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-256-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-99-Ն)
«Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-203-Ն)

Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին (21.06.2008 ՀՕ-97)  
Ապրանքային բորսաների մասին (31.08.1993 ՀՕ-78)  
Ապրանքային նշանների մասին (22.05.2010 ՀՕ-59)  
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին (11.05.2020 ՀՕ-240-Ն)  
Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն արգելելու մասին (16.03.2018 ՀՕ-125-Ն)  
Առանձին պետական ձեռնարկությունների մասնակի անհատույց սեփականաշնորհման մասին (30.10.1995 ՀՕ-6)  
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին (18.10.2002 ՀՕ-411)  
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.05.2004 ՀՕ-69)
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (15.01.2005 ՀՕ-39)
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարեկու մասին (18.11.2006 ՀՕ-172)
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (13.01.2007 ՀՕ-31)
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարեկու մասին (27.05.2009 ՀՕ-117)
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-189)
«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-241-Ն)

Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին (21.11.2001 ՀՕ-250)  
Առեւտրային արբիտրաժի մասին (22.01.2007 ՀՕ-55)  
Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին (21.12.2004 ՀՕ-134)  
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.02.2007 ՀՕ-71)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (31.03.2007 ՀՕ-130)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.05.2008 ՀՕ-40)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.07.2008 ՀՕ-119)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.09.2008 ՀՕ-138)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.05.2009 ՀՕ-118)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.04.2011 ՀՕ-113)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-74)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-146)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.09.2012 ՀՕ-176)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2012 ՀՕ-252)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (05.06.2014 ՀՕ-20)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.07.2014 ՀՕ-108)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-229)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.05.2015 ՀՕ-34)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.05.2015 ՀՕ-35)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-126)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-131)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.12.2015 ՀՕ-165)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2016 ՀՕ-6)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (07.07.2016 ՀՕ-117)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-267-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-163-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-204-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (18.09.2018 ՀՕ-378-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.11.2018 ՀՕ-406-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (13.11.2019 ՀՕ-188-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.02.2020 ՀՕ-83-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.04.2020 ՀՕ-226-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-65-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.04.2021 ՀՕ-142-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-227-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-410-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-40-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-271-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-301-Ն)
«Առեվտրի եվ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-536-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.02.2023 ՀՕ-34-Ն)
«Առեվտրի եվ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (12.06.2023 ՀՕ-185-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-259-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.10.2023 ՀՕ-307-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.02.2024 ՀՕ-30-Ն)
«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (17.05.2024 ՀՕ-214-Ն)
«Առեվտրի ու ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (13.06.2024 ՀՕ-257-Ն)

Ավիացիայի մասին (15.03.2007 ՀՕ-81)  
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2008 ՀՕ-242)
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (02.07.2009 ՀՕ-155)
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2010 ՀՕ-238)
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (17.03.2012 ՀՕ-31)
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-273)
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.07.2015 ՀՕ-101)
«Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.03.2018 ՀՕ-138-Ն)
«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-294-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-242-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (25.09.2020 ՀՕ-413-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-185-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-272-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-400-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (23.03.2023 ՀՕ-43-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (02.02.2024 ՀՕ-39-Ն)
«Ավիացիայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.05.2024 ՀՕ-219-Ն)

Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին (21.12.2006 ՀՕ-240)  
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին (21.12.2006 ՀՕ-233)  
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.04.2009 ՀՕ-90)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.06.2010 ՀՕ-76)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.12.2014 ՀՕ-163)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.12.2014 ՀՕ-168)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (14.01.2017 ՀՕ-17)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.02.2018 ՀՕ-106-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (17.07.2020 ՀՕ-364-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (25.09.2020 ՀՕ-420-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-48-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (05.08.2021 ՀՕ-314-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (17.12.2021 ՀՕ-379-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.02.2022 ՀՕ-8-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (21.02.2022 ՀՕ-31-Ն)
««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.02.2022 ՀՕ-33-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-297-Ն)
««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-325-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (14.12.2022 ՀՕ-452-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-478-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մսաին (31.07.2023 ՀՕ-250-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.11.2023 ՀՕ-345-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (22.12.2023 ՀՕ-390-Ն)
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.01.2024 ՀՕ-8-Ն)

Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին (17.03.2012 ՀՕ-30)  
Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին (12.07.2011 ՀՕ-221)  
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին (09.06.2010 ՀՕ-63)  
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.07.2013 ՀՕ-93)
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (16.01.2017 ՀՕ-27)
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (19.12.2019 ՀՕ-281-Ն)
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-61-Ն)
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.03.2022 ՀՕ-64-Ն)
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.03.2022 ՀՕ-65-Ն)
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-205-Ն)

Արդարադատության ակադեմիայի մասին (03.06.2013 )  
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (10.06.2014 ՀՕ-27)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.06.2014 ՀՕ-52)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (31.01.2018 ՀՕ-83-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (28.06.2018 ՀՕ-354-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-66-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (11.05.2020 ՀՕ-246-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-154-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (18.06.2021 ՀՕ-266-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.10.2021 ՀՕ-336-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-242-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.12.2022 ՀՕ-426-Ն)
«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (27.12.2022 ՀՕ-589-Ն)

Արդյունաբերական դիզայնի մասին (30.03.2021 ՀՕ-109-Ն)  
Արդյունաբերական քաղաքականության մասին (12.12.2014 ՀՕ-184)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (15.11.2001 ՀՕ-241)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2001 թվականի գործունեության պետական նպատակային տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին (12.06.2001 ՀՕ-189)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2001 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (29.06.2002 ՀՕ-372)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2002 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին (15.04.2002 ՀՕ-315)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2002 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (16.10.2003 ՀՕ-5)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2003 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին (28.01.2003 ՀՕ-498)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2004 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին (04.08.2005 ՀՕ-142)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2004 թվականի գործունեության տարեկան պետական նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-70)  
Արժեթղթերի հանձնաժողովի 2005 թվականի գործունեության տարեկան պետական նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին (18.01.2005 ՀՕ-70)  
Արժեթղթերի շուկայի մասին (20.10.2007 ՀՕ-195)  
«Արժեթղթերի շուկայի մաuին» ՀՀ oրենքում լրացում կատարելու մասին (04.12.2007 ՀՕ-263)
«Արժեթղթերի շուկայի մաuին» ՀՀ oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.12.2008 ՀՕ-232)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (24.06.2009 ՀՕ-145)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.06.2010 ՀՕ-70)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.06.2010 ՀՕ-102)
«Արժեթղթերի շուկային մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-271)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (15.03.2011 ՀՕ-59)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-134)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-72)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-126)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-151)
«Արժեթղթերի շուկային մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (08.12.2012 ՀՕ-211)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-137)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (14.01.2016 ՀՕ-23)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-189)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.12.2016 ՀՕ-210)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.06.2017 ՀՕ-110)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.06.2017 ՀՕ-112)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (08.04.2020 ՀՕ-183-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-204-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (11.05.2020 ՀՕ-244-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-306-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-103-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-117-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխութուն կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-240-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-257-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-100-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-102-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-206-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-546-Ն)

Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին (21.12.2004 ՀՕ-135)  
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.12.2005 ՀՕ-253)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (22.06.2006 ՀՕ-111)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (16.01.2007 ՀՕ-39)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.04.2007 ՀՕ-152)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» ՀՀ oրենքում լրացումներ կատարելու մասին (04.12.2007 ՀՕ-258)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (31.03.2009 ՀՕ-56)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.06.2011 ՀՕ-198)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2016 ՀՕ-5)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-187-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.07.2019 ՀՕ-94-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.07.2019 ՀՕ-111-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.04.2020 ՀՕ-182-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.07.2020 ՀՕ-359-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահuկողության մաuին» oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մաuին (08.02.2022 ՀՕ-16-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-207-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (07.10.2022 ՀՕ-358-Ն)
«Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.04.2023 ՀՕ-122-Ն)

Արխիվային գործի մասին (01.07.2004 ՀՕ-88)  
Արհեստակցական միությունների մասին (31.12.2000 ՀՕ-135)  
Արմենմոտոր«» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հարկային արտոնություն տալու մասին (04.03.1998 ՀՕ-200)  
Արվեստանոցների մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին (03.07.2000 ՀՕ-70)  
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին (12.04.2012 ՀՕ-106)  
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին (29.12.1998 ՀՕ-265)  
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.03.2002 ՀՕ-310)
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (05.01.2006 ՀՕ-7)
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-35-Ն)
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.09.2020 ՀՕ-403-Ն)
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.02.2022 ՀՕ-29-Ն)
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-483-Ն)
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-55-Ն)
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-116-Ն)

Արտաքին հետախուզական գործունեության եւ արտաքին հետախուզության ծառայության մասին (30.12.2022 ՀՕ-600-Ն)  
Արտոնագրերի մասին (30.03.2021 ՀՕ-108-Ն)  


«Բարձրագույն կրթության որակավորումների փոխճանաչման մասին» համաշխարհային կոնվենցիան վավերացնելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-347-Ն)  
«Բնական եւ տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների կանխման եւ հետեւանքների վերացման բնագավառում փոխգործակցության մասին» 1993 թվականի հունվարի 22-ի համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (14.06.2019 ՀՕ-67-Ն)  
Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին (04.06.2002 ՀՕ-334)  
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.11.2003 ՀՕ-25)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (02.11.2005 ՀՕ-195)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.12.2005 ՀՕ-239)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (14.04.2007 ՀՕ-141)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.03.2011 ՀՕ-62)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.04.2011 ՀՕ-112)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.07.2011 ՀՕ-241)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-79)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-9-Ն)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (15.07.2021 ՀՕ-297-Ն)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (03.02.2023 ՀՕ-2-Ն)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.06.2023 ՀՕ-191-Ն)
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2024 ՀՕ-142-Ն)

Բաժնետիրական ընկերությունների մասին (27.10.2001 ՀՕ-232)  
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (22.06.2002 ՀՕ-366)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.05.2004 ՀՕ-66)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (01.07.2004 ՀՕ-95)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.07.2004 ՀՕ-96)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.05.2007 ՀՕ-167)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մաuին» ՀՀ oրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.10.2007 ՀՕ-202)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (21.01.2009 ՀՕ-40)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.05.2009 ՀՕ-119)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.07.2010 ՀՕ-107)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-273)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.04.2011 ՀՕ-111)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.06.2011 ՀՕ-210)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-53)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-137)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.12.2014 ՀՕ-202)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (14.01.2016 ՀՕ-24)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.07.2016 ՀՕ-108)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-308-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-318-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-154-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.05.2018 ՀՕ-325-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (25.04.2019 ՀՕ-18-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (20.12.2019 ՀՕ-287-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (01.04.2020 ՀՕ-163-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-45-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-236-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-412-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-560-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.06.2023 ՀՕ-175-Ն)
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (17.05.2024 ՀՕ-213-)

Բանկային ավանդների ներգրավման մասին (12.07.2008 ՀՕ-124)  
Բանկային գաղտնիքի մասին (14.10.1996 ՀՕ-80)  
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (23.12.1997 ՀՕ-164)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (22.06.2002 ՀՕ-367)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (30.03.2004 ՀՕ-48)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (21.12.2004 ՀՕ-146)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.01.2005 ՀՕ-14)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.12.2005 ՀՕ-228)
«Բանկային գաղտնիքի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.03.2007 ՀՕ-112)
«Բանկային գաղտնիքի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-84)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-98)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.07.2008 ՀՕ-128)
«Բանկային գաղտնիքի մաuին» ՀՀ oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-187)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-63)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-118)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.12.2016 ՀՕ-213)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.06.2017 ՀՕ-109)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.06.2017 ՀՕ-113)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-202-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.05.2020 ՀՕ-241-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.06.2020 ՀՕ-298-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-114-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.07.2021 ՀՕ-308-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-98-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-220-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (07.10.2022 ՀՕ-357-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2022 ՀՕ-597-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-202-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.06.2024 ՀՕ-243-Ն)

Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին (30.06.1996 ՀՕ-68)  
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.11.2001 ՀՕ-253)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.11.2001 ՀՕ-254)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (13.11.2002 ՀՕ-426)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2004 ՀՕ-46)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (22.05.2004 ՀՕ-65)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.12.2004 ՀՕ-148)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (21.12.2004 ՀՕ-155)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (11.01.2005 ՀՕ-23)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.12.2005 ՀՕ-227)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» ՀՀ oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.01.2007 ՀՕ-46)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.03.2007 ՀՕ-113)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.05.2007 ՀՕ-184)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (20.10.2007 ՀՕ-199)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ լրացումներ կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-105)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.07.2008 ՀՕ-127)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (29.12.2008 ՀՕ-231)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.01.2009 ՀՕ-34)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (24.06.2009 ՀՕ-141)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.07.2010 ՀՕ-106)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-255)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (15.03.2011 ՀՕ-57)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.12.2011 ՀՕ-304)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-66)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-156)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (08.12.2012 ՀՕ-212)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-268)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-134)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.01.2016 ՀՕ-16)
«Բանկերի բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-194)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-188-Ն)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (01.04.2020 ՀՕ-164-Ն)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.06.2020 ՀՕ-317-Ն)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (01.10.2020 ՀՕ-437-Ն)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-473-Ն)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-254-Ն)
«Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-160-Ն)

Բանկերի սնանկության մասին (30.11.2001 ՀՕ-262)  
«Բանկերի սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (22.06.2002 ՀՕ-368)
«Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (04.11.2003 ՀՕ-17)
«Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքիում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.05.2004 ՀՕ-64)
«Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.01.2007 ՀՕ-58)
«Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.05.2007 ՀՕ-181)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (20.10.2007 ՀՕ-198)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.04.2008 ՀՕ-6)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-102)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների եւ ներդրումային ընկերությունների, ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.06.2009 ՀՕ-143)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-287)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (15.03.2011 ՀՕ-58)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-64)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.01.2016 ՀՕ-3)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-191)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-184-Ն)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-190-Ն)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.05.2018 ՀՕ-317-Ն)
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-479-Ն)

Բարեգործության մասին (08.11.2002 ՀՕ-424)  
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին (18.01.2005 ՀՕ-62)  
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (04.05.2006 ՀՕ-45)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (04.05.2006 ՀՕ-47)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.07.2006 ՀՕ-163)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (22.10.2007 ՀՕ-209)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (07.10.2008 ՀՕ-163)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.10.2009 ՀՕ-189)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.02.2010 ՀՕ-14)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (27.02.2010 ՀՕ-15)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (04.03.2010 ՀՕ-21)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (08.07.2010 ՀՕ-112)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.11.2010 ՀՕ-154)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.02.2011 ՀՕ-51)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.05.2011 ՀՕ-152)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-348)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.05.2013 ՀՕ-38)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ oրենքում լրացումներ կատարելու մասին (23.10.2013 ՀՕ-100)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (05.06.2014 ՀՕ-19)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.06.2014 ՀՕ-23)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (14.07.2014 ՀՕ-82)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.02.2016 ՀՕ-26)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (05.08.2021 ՀՕ-317-Ն)
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.05.2023 ՀՕ-156-Ն)

Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր«» եւ «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերություններում 1998 թվականին կատարված հիմնական միջոցների եւ անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերագնհատման արդյունքների մասին (10.01.2005 ՀՕ-12)  
Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին«» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (20.10.2010 ՀՕ-130)  
Բյուջետային համակարգի մասին (21.07.1997 ՀՕ-137)  
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.12.1997 ՀՕ-178)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.05.1998 ՀՕ-211)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդվածում լրացում կատարելու մասին (06.11.1999 ՀՕ-11)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (06.11.1999 ՀՕ-9)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.03.2000 ՀՕ-34)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» եւ «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.11.2000 ՀՕ-99)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (04.06.2001 ՀՕ-183)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.05.2003 ՀՕ-541)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-63)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (15.12.2004 ՀՕ-126)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (11.06.2005 ՀՕ-102)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (05.12.2005 ՀՕ-226)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.06.2006 ՀՕ-135)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (02.12.2006 ՀՕ-174)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.01.2007 ՀՕ-9)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (16.01.2007 ՀՕ-37)
«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.01.2007 ՀՕ-65)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (14.11.2007 ՀՕ-218)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (19.11.2007 ՀՕ-224)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (24.12.2007 ՀՕ-290)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-183)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.12.2008 ՀՕ-204)
«ՀՀ Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.01.2009 ՀՕ-21)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (25.05.2009 ՀՕ-115)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.06.2009 ՀՕ-133)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (18.05.2010 ՀՕ-52)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.07.2010 ՀՕ-109)
«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-258)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (15.07.2011 ՀՕ-238)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.12.2011 ՀՕ-278)
«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-155)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (25.05.2013 ՀՕ-45)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (27.12.2013 ՀՕ-131)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-191)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-193)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.06.2014 ՀՕ-73)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.10.2014 ՀՕ-153)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (15.04.2015 ՀՕ-19)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոոություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-203)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2016 ՀՕ-239)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2016 ՀՕ-248)
«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.01.2017 ՀՕ-13)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-271-Ն)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-304-Ն)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-315-Ն)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (10.01.2018 ՀՕ-5-Ն)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-28-Ն)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.01.2018 ՀՕ-60-Ն)
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-40-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (02.04.2020 ՀՕ-171-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-52-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.06.2022 ՀՕ-133-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-396-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.12.2022 ՀՕ-427-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-56-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.10.2023 ՀՕ-277-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.12.2023 ՀՕ-371-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-201-Ն)

Բնական մորթուց հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ«» ապրանքային դիրքի հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորում ներդնելու փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին» արձանագրությունը (27.09.2017 ՀՕ-118-Ն)  
Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին (13.11.2017 ՀՕ-182-Ն)  
Բնակարանային օրենսգիրքը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (02.11.2005 ՀՕ-197)  
Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին (04.04.1996 ՀՕ-42)  
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (18.04.2000 ՀՕ-43)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.11.2000 ՀՕ-90)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.11.2000 ՀՕ-110)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.11.2002 ՀՕ-435)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.11.2010 ՀՕ-155)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (19.10.2011 ՀՕ-258)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (19.05.2015 ՀՕ-26)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.10.2015 ՀՕ-113)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.01.2018 ՀՕ-72-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-164-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.04.2020 ՀՕ-162-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (14.04.2020 ՀՕ-193-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.05.2020 ՀՕ-268-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (27.07.2020 ՀՕ-379-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-262-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-45-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-54-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-208-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2022 ՀՕ-291-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-304-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-388 -Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-516-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-537-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-270-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-271-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (15.11.2023 ՀՕ-321-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (16.11.2023 ՀՕ-325-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.11.2023 ՀՕ-338-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.11.2023 ՀՕ-359)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.03.2024 ՀՕ-49-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-115-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-155-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-164-Ն)
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.06.2024 ՀՕ-245-Ն)

Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին (21.10.2002 ՀՕ-419)  
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (08.10.2003 ՀՕ-2)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.06.2005 ՀՕ-131)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (25.12.2007 ՀՕ-295)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.03.2010 ՀՕ-26)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (21.12.2011 ՀՕ-290)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.07.2014 ՀՕ-90)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.06.2015 ՀՕ-57)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (31.01.2018 ՀՕ-77-Ն)
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-226-Ն)

Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին (12.12.1992 ՀՕ-43)  
«ՀՀ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (15.12.2006 ՀՕ-196)
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտան•ության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-136)
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-162-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-231-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.12.2019 ՀՕ-261-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (09.09.2020 ՀՕ-402-Ն)

Բնակչությանը կենտրոնացված ջեռուցման նպատակով ջերմային էներգիայի մատակարարման գործունեություն իրականացնող ձեռնարկություններին գազի եւ էներգակիրների իրացումը եւ բնակչությանը կենտրոնացված ջեռուցման նպատակով ջերմային էներգիայի մատակարարումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին (30.12.1997 ՀՕ-181)  
Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին (31.05.2005 ՀՕ-88)  
Բնապահպանական վերահսկողության մասին (10.05.2005 ՀՕ-82)  
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.12.2011 ՀՕ-281)
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-270-Ն)
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-183-Ն)
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-223-Ն)
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.10.2020 ՀՕ-452-Ն)
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-209-Ն)
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.10.2022 ՀՕ-375-Ն)
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (02.02.2024 ՀՕ-37-Ն)

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին (16.12.2006 ՀՕ-211)  
Բույսերի սորտերի պահպանության մասին (22.12.2017 ՀՕ-231-Ն)  
Բուսական աշխարհի մասին (22.12.1999 ՀՕ-22)  
Բուսասանիտարիայի մասին (22.07.2014 ՀՕ-140)  
Բռնադատվածների մասին (14.06.1994 ՀՕ-106)  
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին»«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» եւ «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.06.1997 ՀՕ-123)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (09.06.1998 ՀՕ-223)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.11.1999 ՀՕ-12)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2001 ՀՕ-271)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.04.2004 ՀՕ-55)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (30.03.2005 ՀՕ-76)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (20.06.2006 ՀՕ-96)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.10.2008 ՀՕ-161)
«Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.04.2012 ՀՕ-102)
«Բռնադատվածների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (03.07.2019 ՀՕ-97-Ն)«Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն» (ԳՄՀԸ/GIZ) ՍՊԸ-ի եւ Վերականգնման վարկերի բանկի (ՎՎԲ/KfW) տեղական գրասենյակներ հիմնելու վերաբերյալ» հայտագրերի փոխանակման ձեւով կնքված համաձայնագիրը» վավերացնելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-272-Ն)  
«Գերմանական ֆինանսական համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ. «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ - փուլ 1» - մասհանման ժամկետի երկարաձգում»» նամակ - համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-482-Ն)  
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.02.2022 ՀՕ-17-Ա)  
Գանձապետական համակարգի մասին (22.08.2001 ՀՕ-211)  
Գաֆէսճեան թանգարան«» հիմնադրամին հարկային, մաքսային եւ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին (10.06.2002 ՀՕ-340)  
Գենետիկորեն ձեւափոխված օրգանիզմների մասին (08.02.2023 ՀՕ-11-Ն)  
Գեոդեզիական եւ քարտեզագրական գործունեության մասին (08.02.2023 ՀՕ-20-Ն)  
Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին (26.12.2000 ՀՕ-119)  
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (26.05.2001 ՀՕ-182)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.12.2001 ՀՕ-275)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (04.05.2006 ՀՕ-46)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.02.2010 ՀՕ-16)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-136)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-293-Ն)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.05.2023 ՀՕ-155-Ն)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-120-Ն)

Գիտական եւ գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին (22.04.2015 ՀՕ-23)  
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին (06.05.2011 ՀՕ-135)  
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին (30.12.2015 ՀՕ-190)  
Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին (23.12.2008 ՀՕ-208)  
Գյուղատնտեսական հողերի մելիորացիայի մասին (18.06.2005 ՀՕ-121)  
Գյուղատնտեսական վարկային ակումբների մասին (03.06.2002 ՀՕ-332)  
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին (16.06.2005 ՀՕ-114)  
Գյումրի քաղաքի վերականգնման մասին (15.05.2002 ՀՕ-326)  
Գյուտերի, օգտակար մոդելների եւ արդյունաբերական նմուշների մասին (28.06.2008 ՀՕ-111)  
Գնումների մասին (14.01.2017 ՀՕ-21)  
Գովազդի մասին (25.05.1996 ՀՕ-55)  
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (21.05.1999 ՀՕ-299)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.07.2002 ՀՕ-394)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (07.01.2004 ՀՕ-4)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (31.01.2006 ՀՕ-35)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.03.2006 ՀՕ-37)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (31.05.2006 ՀՕ-52)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.04.2007 ՀՕ-156)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (15.01.2009 ՀՕ-16)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.04.2009 ՀՕ-67)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.10.2010 ՀՕ-143)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.04.2011 ՀՕ-89)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.06.2011 ՀՕ-161)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.06.2011 ՀՕ-205)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.04.2012 ՀՕ-99)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.07.2014 ՀՕ-106)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-126)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.12.2014 ՀՕ-183)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-228)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.06.2016 ՀՕ-91)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (22.06.2016 ՀՕ-95)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-275-Ն)
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-246-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.05.2019 ՀՕ-29-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (03.07.2019 ՀՕ-91-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.03.2020 ՀՕ-94-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (08.04.2020 ՀՕ-178-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.04.2020 ՀՕ-216-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.07.2020 ՀՕ-378-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2020 ՀՕ-500-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.05.2021 ՀՕ-193-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-50-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.10.2022 ՀՕ-371-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2022 ՀՕ-623-Ն)
«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-157-Ն)

Գործատուների միությունների մասին (24.03.2007 ՀՕ-115)  
Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին (24.11.2015 ՀՕ-120)  
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (04.03.2016 ՀՕ-29)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.11.2017 ՀՕ-158-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.11.2017 ՀՕ-162-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (10.11.2017 ՀՕ-170-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.12.2017 ՀՕ-211-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-273-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (28.06.2018 ՀՕ-358-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.06.2019 ՀՕ-60-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.03.2020 ՀՕ-159-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (25.09.2020 ՀՕ-418-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-477-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-319-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-544-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.02.2023 ՀՕ-4-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.05.2023 ՀՕ-163-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-257-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.11.2023 ՀՕ-346-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (22.12.2023 ՀՕ-394-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2024 ՀՕ-6-Ն)
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.06.2024 ՀՕ-233-Ն)

Գույքահարկի եւ հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին (10.04.2012 ՀՕ-93)  
Գույքահարկի մասին (30.12.2002 ՀՕ-491)  
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.12.2003 ՀՕ-38)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2004 ՀՕ-164)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (02.11.2005 ՀՕ-194)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (16.12.2006 ՀՕ-202)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.04.2007 ՀՕ-140)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.05.2008 ՀՕ-54)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2008 ՀՕ-250)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.01.2009 ՀՕ-17)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.04.2009 ՀՕ-82)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (08.12.2010 ՀՕ-172)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (23.12.2010 ՀՕ-195)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (21.05.2011 ՀՕ-140)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.06.2011 ՀՕ-197)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-351)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (10.04.2012 ՀՕ-94)
«Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (06.12.2013 ՀՕ-113)
«Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.03.2020 ՀՕ-139-Ն)
«Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (25.09.2020 ՀՕ-417-Ն)

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին (30.04.1999 ՀՕ-295)  
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (12.04.2001 ՀՕ-160)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.08.2001 ՀՕ-208)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.01.2005 ՀՕ-15)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (02.11.2005 ՀՕ-191)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.12.2005 ՀՕ-240)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.05.2008 ՀՕ-38)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-106)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-94)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (19.03.2009 ՀՕ-52)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (26.04.2010 ՀՕ-38)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-277)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.04.2011 ՀՕ-122)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (19.07.2011 ՀՕ-247)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (01.12.2011 ՀՕ-277)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-148)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (12.07.2012 ՀՕ-173)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (08.12.2012 ՀՕ-217)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.10.2013 ՀՕ-104)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին (28.12.2013 ՀՕ-172)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-267)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (14.07.2015 ՀՕ-88)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.12.2015 ՀՕ-143)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.06.2016 ՀՕ-104)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (07.07.2016 ՀՕ-114)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (02.11.2016 ՀՕ-166)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.11.2017 ՀՕ-157-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-27-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (31.01.2018 ՀՕ-78-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-297-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (11.07.2019 ՀՕ-105-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (11.07.2019 ՀՕ-106-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.11.2019 ՀՕ-216-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-249-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-73-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (17.07.2020 ՀՕ-368-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.08.2020 ՀՕ-387-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2020 ՀՕ-495-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի հունվարի 22-ի ՀՕ-6-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2020 ՀՕ-508-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.07.2021 ՀՕ-283-Ն)
««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի հունվարի 22-ի ՀՕ-6-Ն օրենքը չեղյալ ճանաչելու մասին (21.12.2021 ՀՕ-387-Ն)
««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ՀՕ-495-Ն օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.12.2021 ՀՕ-388-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-407-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-422-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (07.06.2022 ՀՕ-137-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-212-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (03.02.2023 ՀՕ-5-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.02.2023 ՀՕ-23-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (23.03.2023 ՀՕ-39-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-57-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.05.2023 ՀՕ-145-Ն)
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-197-Ն)

Գրադարանների եւ գրադարանային գործի մասին (10.04.2012 ՀՕ-90)  
Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին (25.12.2003 ՀՕ-43)  
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (11.01.2005 ՀՕ-20)
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.12.2005 ՀՕ-246)
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.06.2006 ՀՕ-82)
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-92)
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-67)
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-200)
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.07.2019 ՀՕ-110-Ն)
«Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-211-Ն)«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (02.06.2021 ՀՕ-223-Ն)  
Դատաիրավական բարեփոխումների անցումային ժամանակաշրջանում վճռաբեկ դատարանի գործունեության մասին (02.07.1998 ՀՕ-225)  
Դատախազության մասին (01.12.2017 ՀՕ-198-Ն)  
«Դատախազության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-26-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (11.05.2020 ՀՕ-245-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (17.07.2020 ՀՕ-358-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.04.2021 ՀՕ-129-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.10.2021 ՀՕ-338-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-153-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.06.2022 ՀՕ-248-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-250-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-547-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-104-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-58-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (02.02.2024 ՀՕ-41-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (26.02.2024 ՀՕ-46-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.03.2024 ՀՕ-80-Ն)
«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-163-Ն)

Դատախազության, արդարադատության նախարարության, դատարանների, պետական նոտարիատի աշխատողների դասային կոչումներ սահմանելու մասին (08.07.1993 ՀՕ-60)  
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին (05.06.1998 ՀՕ-221)  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.10.2001 ՀՕ-221)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (06.10.2001 ՀՕ-222)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.11.2001 ՀՕ-259)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.06.2002 ՀՕ-349)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (04.11.2003 ՀՕ-18)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.02.2004 ՀՕ-32)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.11.2004 ՀՕ-118)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (04.08.2005 ՀՕ-157)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (02.11.2005 ՀՕ-193)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (10.01.2006 ՀՕ-18)
«Դատական սկտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.06.2006 ՀՕ-78)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.06.2006 ՀՕ-131)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.01.2007 ՀՕ-34)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.01.2007 ՀՕ-69)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (20.12.2007 ՀՕ-279)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.07.2008 ՀՕ-133)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.06.2010 ՀՕ-68)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-254)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (15.01.2011 ՀՕ-14)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.04.2011 ՀՕ-71)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.06.2011 ՀՕ-191)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.07.2011 ՀՕ-236)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (12.04.2012 ՀՕ-105)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-142)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2014 ՀՕ-76)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (17.10.2014 ՀՕ-145)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-252)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-265)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.07.2015 ՀՕ-80)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.07.2015 ՀՕ-91)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-140)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (07.07.2016 ՀՕ-113)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-182)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2016 ՀՕ-226)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2016 ՀՕ-249)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.11.2017 ՀՕ-164-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-178-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.12.2017 ՀՕ-258-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-309-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-9-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (15.01.2018 ՀՕ-36-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.02.2018 ՀՕ-118-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-280)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (19.09.2018 ՀՕ-383-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.07.2019 ՀՕ-126-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-145-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-238-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-205-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.10.2020 ՀՕ-446-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.02.2021 ՀՕ-37-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-99-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-352-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.11.2021 ՀՕ-369-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-406-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-237-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.12.2022 ՀՕ-424-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (12.12.2022 ՀՕ-425-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություն եվ լրացումներ կատարելու մասին (27.12.2022 ՀՕ-585-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.05.2023 ՀՕ-167-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-231-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.03.2024 ՀՕ-51-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.03.2024 ՀՕ-84-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-105-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (06.06.2024 ՀՕ-236-Ն)

Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին (16.03.2004 ՀՕ-40)  
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (16.01.2006 ՀՕ-29)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.06.2006 ՀՕ-132)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.12.2006 ՀՕ-176)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-184)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.04.2009 ՀՕ-92)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (05.12.2009 ՀՕ-208)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.12.2011 ՀՕ-321)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-118)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.12.2012 ՀՕ-206)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.06.2013 ՀՕ-63)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին (28.12.2013 ՀՕ-168)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.02.2015 ՀՕ-2)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-188)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.11.2017 ՀՕ-165-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.12.2017 ՀՕ-246-Ն)
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-281-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (23.07.2019 ՀՕ-127-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.11.2019 ՀՕ-202-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-239-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-16-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-192-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-68-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.10.2023 ՀՕ-301)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.03.2024 ՀՕ-62-Ն)
«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-208-Ն)

Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին (26.06.2018 ՀՕ-336-Ն)  
Դատական օրենսգիրք (10.02.2018 ՀՕ-95-Ն)  
«ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (08.10.2019 ՀՕ-181-Ն)
«ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-75-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-197-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-310-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.07.2020 ՀՕ-341-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.09.2020 ՀՕ-423-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.10.2020 ՀՕ-441-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-22-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-56-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.03.2021 ՀՕ-88-Ն)
«ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.06.2021 ՀՕ-265-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (15.10.2021 ՀՕ-331-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.02.2022 ՀՕ-22-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (15.02.2022 ՀՕ-24-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.04.2022 ՀՕ-80-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-151-Ն)
««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (18.07.2022 ՀՕ-278-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (01.08.2022 ՀՕ-333-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-556-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.12.2022 ՀՕ-575-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.12.2022 ՀՕ-588-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-98-Ն)
««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.06.2023 ՀՕ-170-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.10.2023 ՀՕ-286-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.11.2023 ՀՕ-335-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.01.2024 ՀՕ-10-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (02.05.2024 ՀՕ-152-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-159-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-204-Ն)

Դեղերի մասին (13.06.2016 ՀՕ-86)  
Դիլիջանի միջազգային դպրոց«» ծրագրի շրջանակներում հարկային եւ մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին (09.07.2013 ՀՕ-73)  
Դիվանագիտական ծառայության մասին (21.11.2001 ՀՕ-249)  
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.11.2002 ՀՕ-445)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.05.2003 ՀՕ-533)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (10.07.2004 ՀՕ-106)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-250)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.01.2011 ՀՕ-28)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-119)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին (28.12.2013 ՀՕ-171)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-18-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.01.2018 ՀՕ-53-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-248-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.06.2019 ՀՕ-80-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-187-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-256-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (18.07.2022 ՀՕ-279-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-550-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-59-Ն)
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.12.2023 ՀՕ-405-Ն)

Դրոշի մասին (04.07.2006 ՀՕ-149)  


«Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության հիմնադրման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (10.07.2023 ՀՕ-223-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատողների կենսաթոշակային ապահովության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-313-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների եւ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջեւ «Եվրասիական տնտեսական միության եւ դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, եւ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջեւ ազատ առեւտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի 5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակման իրագործման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (20.12.2019 ՀՕ-291-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ծխախոտային արտադրանքի ակցիզների մասով հարկային քաղաքականության իրականացման սկզբունքների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-10-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից արդյունաբերության ճյուղերում համատեղ կոոպերացիոն նախագծեր իրականացվելիս ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասով «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (13.03.2024 ՀՕ-86-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջեւ անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային ձեւով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (22.04.2024 ՀՕ-139-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում գիտական աստիճանների վերաբերյալ փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (30.01.2024 ՀՕ-14-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների եւ ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-16-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ իր անդամ պետությունների՝ մի կողմից, եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջեւ տնտեսական եւ առեւտրային համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (02.05.2019 ՀՕ-20-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ իր անդամ պետությունների՝ մի կողմից, եւ Սերբիայի Հանրապետության՝ մյուս կողմից, միջեւ ազատ առեւտրի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.04.2021 ՀՕ-165-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ նրա անդամ պետությունների, մի կողմից, եւ Սինգապուրի Հանրապետության, մյուս կողմից, միջեւ համապարփակ տնտեսական համագործակցության մասին» շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-107-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ նրա անդամ պետությունների` մի կողմից, եւ Սինգապուրի Հանրապետության` մյուս կողմից, միջեւ ազատ առեւտրի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.02.2023 ՀՕ-30-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների եւ միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-108-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով կանխիկ դրամական միջոցների եւ (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխման ժամանակ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացմանը (լվացմանը) եւ ահաբեկչության ֆինանսավորմանը հակազդելու ոլորտում տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (08.12.2022 ՀՕ-417-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (11.06.2020 ՀՕ-290-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.04.2020 ՀՕ-224-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում աուդիտորական գործունեություն իրականացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (08.12.2022 ՀՕ-418-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով չկանոնակարգվող արտադրանքի շրջանառության կարգի եւ տվյալ արտադրանքի անվտանգության ապահովման կանոնների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (17.12.2021 ՀՕ-373-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում թանկարժեք մետաղների եւ թանկարժեք քարերի հետ գործառնությունների իրականացման առանձնահատկությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (30.12.2020 ՀՕ-491-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում վարկային պատմությունների կազմի մեջ մտնող տեղեկությունների փոխանակման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.09.2022 ՀՕ-341-Ն)  
«Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադրումների հետագծման համար նավիգացիոն կապարակնիքների կիրառման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (08.12.2022 ՀՕ-416-Ն)  
«Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիայի` հաղորդագրություններ ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-15-Ն)  
«Երրորդ պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ միջազգային ինտեգրացիոն միավորումների հետ՝ Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային պայմանագրերի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (12.12.2019 ՀՕ-267-Ն)  
Եկամտահարկի հաստատագրված վճարումներ, ինչպես նաեւ եկամտահարկի եւ շահութահարկի հաստատագրված վճարումներով հարկվող տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների համար հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին (14.06.1994 ՀՕ-104)  
Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին (30.12.2010 ՀՕ-247)  
«Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (08.12.2012 ՀՕ-209)
«Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (09.07.2013 ՀՕ-81)
«Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (27.06.2014 ՀՕ-70)
«Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.12.2014 ՀՕ-211)
«Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.06.2015 ՀՕ-53)
«Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (30.12.2016 ՀՕ-259)
«Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մաuին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (07.12.2017 ՀՕ-217-Ն)
«Եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մաuին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-285-Ն)
«Եկամտային հարկի, շահութահարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2022 ՀՕ-598-Ն)
«Եկամտային հարկի, շահութահարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին (29.05.2023 ՀՕ-162-Ն)

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից արդյունաբերական ապրանքների նկատմամբ հատուկ սուբսիդիաները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ կամավոր համաձայնեցնելու եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից հատուկ սուբսիդիաների տրամադրման հետ կապված` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից քննություն անցկացնելու կարգի մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (22.02.2018 ՀՕ-103-Ն)  
Եվրասիական տնտեսական միության մասին«» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (17.07.2018 ՀՕ-365-Ն)  
Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին»« պայմանագիրը վավերացնելու մասին (15.12.2017 ՀՕ-221-Ն)  
Եվրասիական տնտեսական միության ու դրա անդամ պետությունների՝ մի կողմից, եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջեւ՝ մյուս կողմից, ազատ առեւտրի գոտու ձեւավորմանն ուղղված ժամանակավոր համաձայնագիրը«» վավերացնելու մասին (03.04.2019 ՀՕ-8-Ն)  
Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.11.2018 ՀՕ-418)  
Երաշտի հետեւանքների վերացման մասին (12.04.2001 ՀՕ-161)  
Երեխայի իրավունքների մասին (31.05.1996 ՀՕ-59)  
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.04.2002 ՀՕ-316)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.11.2003 ՀՕ-27)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.04.2004 ՀՕ-56)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (19.12.2006 ՀՕ-231)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (05.12.2009 ՀՕ-209)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (20.11.2010 ՀՕ-156)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (18.06.2011 ՀՕ-204)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-14-Ն)
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-240-Ն)
«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-21-Ն)
«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-161-Ն)
«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին (29.06.2022 ՀՕ-273-Ն)
«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.06.2023 ՀՕ-197-Ն)
«Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.09.2023 ՀՕ-274-Ն)

Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին (12.12.2014 ՀՕ-177)  
Երեւան քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին (28.06.2008 ՀՕ-117)  
Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին (15.01.2009 ՀՕ-5)  
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.05.2009 ՀՕ-124)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.12.2009 ՀՕ-217)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.10.2010 ՀՕ-124)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-260)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (22.04.2011 ՀՕ-74)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.07.2011 ՀՕ-229)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.07.2011 ՀՕ-239)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-345)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (02.03.2012 ՀՕ-15)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-134)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (22.12.2012 ՀՕ-226)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-195)
«Երեւան քաղաքում ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-139)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-233)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (16.03.2015 ՀՕ-8)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.07.2015 ՀՕ-93)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (28.05.2016 ՀՕ-64)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.03.2017 ՀՕ-55)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (20.10.2017 ՀՕ-137-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-17-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.01.2018 ՀՕ-39-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.01.2018 ՀՕ-56-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.01.2018 ՀՕ-67-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (31.01.2018 ՀՕ-76-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-179-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-200-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-256-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.06.2018 ՀՕ-350-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.06.2018 ՀՕ-362-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.09.2018 ՀՕ-379-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (16.07.2019 ՀՕ-117-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-147-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-25-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.02.2020 ՀՕ-84-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.03.2020 ՀՕ-102-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (18.03.2020 ՀՕ-99-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-123-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.04.2020 ՀՕ-192-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (30.06.2020 ՀՕ-336-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.09.2020 ՀՕ-408-Ն)
««Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.09.2020 ՀՕ-411-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-469-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (04.11.2020 ՀՕ-485-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (04.03.2021 ՀՕ-78-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-353-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-355-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-399-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-411-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-425-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-429-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.06.2022 ՀՕ-135-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-474-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-526-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-553-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.04.2023 ՀՕ-113-Ն)
«Երեվան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.04.2023 ՀՕ-118-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-262-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (03.10.2023 ՀՕ-279-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.11.2023 ՀՕ-354-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.12.2023 ՀՕ-373-Ն)
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.05.2024 ՀՕ-228-Ն)

Երեւանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի եւ «Երեւան» ազատ տնտեսական գոտու տարածքներում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու մասին (01.06.2002 ՀՕ-329)  
Երեւանի էլեկտրացանց«», «Հյուսիսային էլեկտրացանց», «Հարավային էլեկտրացանց» եւ «Կենտրոնական էլեկտրացանց» փակ բաժնետիրական ընկերությունների մասնավորեցման մասին (16.08.2001 ՀՕ-206)  
Երեւանի կոնյակի գործարան«» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հարկային արտոնություն սահմանելու մասին (28.05.1998 ՀՕ-218)  
Երեւանի ոսկերչական գործարան«» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հարկային արտոնություն տալու մասին (04.03.1998 )  
Երկաթուղային տրանսպորտի մասին (25.12.2007 ՀՕ-293)  
Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության տեղեկատվության եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին (27.04.2010 ՀՕ-42)  
«Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության տեղեկատվության եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (28.09.2012 ՀՕ-180)
«Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության տեղեկատվության եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.07.2016 ՀՕ-122)
«Երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաեւ երկակի նշանակության տեղեկատվության եւ մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման նկատմամբ հսկողության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (23.10.2023 ՀՕ-308-Ն)

Երկրապահ կամավորականի կարգավիճակի մասին (09.07.2013 )  


«Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքի առանձին հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (18.07.2002 ՀՕ-383)  
Զանգվածային լրատվության մասին (14.01.2004 ՀՕ-14)  
Զբաղվածության մասին (28.12.2013 ՀՕ-152)  
Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին (14.01.2004 ՀՕ-11)  
Զբոսաշրջության մասին (12.01.2024 ՀՕ-4-Ն)  
Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին (26.10.2022 ՀՕ-368-Ն)  
Զինանշանի մասին (04.07.2006 ՀՕ-148)  
Զինծառայողների նյութական պատասխանատվության մասին (13.01.2004 ՀՕ-7)  
Զինված ուժերի զինծառայողների զինվորական կոչումների մասին«» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (18.07.2002 ՀՕ-381)  
Զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին (07.01.1997 ՀՕ-98)  
«ՀՀ զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.05.2004 ՀՕ-70)
«ՀՀ զինված ուժերի եւ կայազորային պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (04.01.2005 ՀՕ-7)
«ՀՀ զինված ուժերի կայազորային ու պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.06.2006 ՀՕ-126)
«ՀՀ զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-125)
«ՀՀ զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.04.2013 ՀՕ-19)
«ՀՀ զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (20.03.2017 ՀՕ-51)

Զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք (10.04.2012 ՀՕ-91)  
Զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին (07.01.1997 ՀՕ-99)  
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (04.01.2005 ՀՕ-5)
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.06.2006 ՀՕ-127)
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-124)
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.04.2013 ՀՕ-20)
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (02.07.2015 ՀՕ-71)
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (20.03.2017 ՀՕ-52)
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (10.01.2018 ՀՕ-1-Ն)
«ՀՀ զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.03.2018 ՀՕ-130-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.07.2020 ՀՕ-354-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-78-Ն)

Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին (29.11.2017 ՀՕ-195-Ն)  
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-176-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (26.06.2018 ՀՕ-344-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.07.2018 ՀՕ-370-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.06.2019 ՀՕ-57-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (26.12.2019 ՀՕ-293-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-21-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.04.2020 ՀՕ-219-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.07.2020 ՀՕ-355-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.11.2020 ՀՕ-487-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (07.04.2021 ՀՕ-137-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն (23.04.2021 ՀՕ-169-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.04.2021 ՀՕ-170-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (17.12.2021 ՀՕ-371-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-104-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ (27.06.2022 ՀՕ-162-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2022 ՀՕ-289-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.10.2022 ՀՕ-363-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.10.2022 ՀՕ-364-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-491-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-506-Ն)
«Զինվորական ծառայության եվ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-515)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-532-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2022 ՀՕ-621-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.04.2023 ՀՕ-126-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.06.2023 ՀՕ-193-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-239-Ն)
,Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասինե օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (06.12.2023 ՀՕ-382-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն (01.02.2024 ՀՕ-23-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (21.03.2024 ՀՕ-89-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-168-Ն)
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (07.06.2024 ՀՕ-239-Ն)

Զորամասերի եւ զինվորական հաստատությունների կարգավիճակի մասին (14.07.2015 ՀՕ-99)  


Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին (13.01.2005 ՀՕ-36)  
Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին (13.08.2005 ՀՕ-176)  
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.03.2007 ՀՕ-90)
«էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.04.2007 ՀՕ-160)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (05.12.2009 ՀՕ-207)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (15.06.2011 ՀՕ-179)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.05.2013 ՀՕ-47)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.07.2016 ՀՕ-132)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-292-Ն)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (10.10.2018 ՀՕ-397-Ն)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (31.03.2020 ՀՕ-161-Ն)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-101-Ն)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (07.04.2021 ՀՕ-145-Ն)
«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.11.2021 ՀՕ-368-Ն)
«էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-508-Ն)

Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին (15.01.2005 ՀՕ-40)  
Էկոպարեկային ծառայության մասին (06.12.2023 ՀՕ-364-Ն)  
Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին (04.12.2004 ՀՕ-122)  
Էներգահամակարգի ձեռնարկությունների համար հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին (20.02.1998 ՀՕ-193)  
Էներգետիկայի մասին (21.03.2001 ՀՕ-148)  
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.04.2003 ՀՕ-526)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.01.2004 ՀՕ-21)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.06.2006 ՀՕ-117)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.06.2006 ՀՕ-118)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.03.2007 ՀՕ-92)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-129)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (10.07.2013 ՀՕ-86)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.07.2014 ՀՕ-98)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (03.06.2016 ՀՕ-68)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (26.12.2017 ՀՕ-262-Ն)
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.02.2018 ՀՕ-100-Ն)
«Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-55-Ն)
«Էներգետիկայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.04.2020 ՀՕ-233-Ն)
«Էներգետիկայի մասին օրենքում» փոփոխություններ կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-248-Ն)
«Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-261-Ն)
«Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.11.2021 ՀՕ-365-Ն)
«էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.12.2021 ՀՕ-382-Ն)
«Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (08.02.2023 ՀՕ-6-Ն)

Էրեբունի-Երեւանի հիմնադրման 2800-ամյակի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին (03.11.2018 ՀՕ-414-Ն)  


«Ըստ երկրների զեկույցների փոխանակման մասին» իրավասու մարմինների բազմակողմ համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (30.01.2024 ՀՕ-15-Ն)  
Ընդերքի մասին օրենսգիրք (17.12.2011 ՀՕ-280)  
Ընդերքի մաuին ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.12.2012 ՀՕ-257)
«Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրք» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-112)
Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-271)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.07.2015 ՀՕ-106)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (18.07.2016 ՀՕ-127)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (01.11.2016 ՀՕ-161)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (01.11.2016 ՀՕ-164)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (06.12.2017 ՀՕ-214-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-302-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-186-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-191-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.11.2018 ՀՕ-410-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (02.05.2019 ՀՕ-24-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.12.2019 ՀՕ-256-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-63-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-112-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (05.08.2020 ՀՕ-397-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (07.10.2020 ՀՕ-455-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու (27.04.2021 ՀՕ-172-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-247-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (12.04.2022 ՀՕ-85-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (18.06.2022 ՀՕ-142-Ն)
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.06.2022 ՀՕ-143-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.05.2023 ՀՕ-151-Ն)

Ընկերություննների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին (11.06.2001 ՀՕ-188)  
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.12.2001 ՀՕ-281)
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (14.06.2006 ՀՕ-62)
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (04.07.2009 ՀՕ-157)
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-269-Ն)
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-115-Ն)
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (05.06.2020 ՀՕ-278-Ն)
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.06.2022 ՀՕ-145-Ն)

Ընտանեկան օրենսգիրք (08.12.2004 ՀՕ-123)  
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (04.08.2005 ՀՕ-144)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.05.2009 ՀՕ-123)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.04.2010 ՀՕ-31)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.02.2011 ՀՕ-46)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.05.2013 ՀՕ-26)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (04.06.2015 ՀՕ-47)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին (07.07.2015 ՀՕ-78)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-10-Ն)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-62-Ն)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին (18.03.2020 ՀՕ-100-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.09.2020 ՀՕ-412-Ն)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-67-Ն)
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին (13.12.2022 ՀՕ-438-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-195-Ն)

Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին (30.12.2017 ՀՕ-320-Ն)  
Ընտրական օրենսգիրք (28.05.2016 ՀՕ-54)  
ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.07.2016 ՀՕ-119)
ՀՀ ընտրական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.10.2016 ՀՕ-158)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.05.2018 ՀՕ-318-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (28.06.2018 ՀՕ-348-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-251-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-70-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.06.2020 ՀՕ-333-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.01.2021 ՀՕ-2-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-158-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (26.04.2021 ՀՕ-171-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.05.2021 ՀՕ-202-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-213-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-311-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.12.2022 ՀՕ-442-Ն)
««Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ — լրացումներ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (14.12.2022 ՀՕ-443-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-493-Ն)
«ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (25.12.2023 ՀՕ-413-Ն)
««ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (25.12.2023 ՀՕ-414-Ն)«Թմրամիջոցների, հոգեներգործող նյութերի եւ բաղադրիչների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2000 թվականի նոյեմբերի 30-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (18.05.2021 ՀՕ-189-Ն)  
Թանգարանների մասին (21.03.2024 ՀՕ-93-Ն)  
Թանկարժեք մետաղների մասին (19.06.2006 ՀՕ-83)  
Թափոնների մասին (21.12.2004 ՀՕ-159)  
Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին (10.02.2003 ՀՕ-518)  
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.05.2008 ՀՕ-50)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.10.2008 ՀՕ-158)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (20.11.2010 ՀՕ-159)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2010 ՀՕ-233)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.09.2013 ՀՕ-98)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.11.2017 ՀՕ-175-Ն)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-227-Ն)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (11.02.2021 ՀՕ-32-Ն)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (24.06.2021 ՀՕ-277-Ն)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (11.03.2022 ՀՕ-48-Ն)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-147-Ն)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-214-Ն)
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-237-Ն)

Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի եւ դրանց պրեկուրսորների նմուշների հանձնման կարգի մասին«»համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (18.10.2017 ՀՕ-129-Ն)  


Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին (22.11.2010 ՀՕ-160)  
«Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (05.05.2011 ՀՕ-123)
«Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.07.2013 ՀՕ-95)
«Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-150)
«Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (22.12.2014 ՀՕ-206)
«Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-290-Ն)
«Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (27.06.2019 ՀՕ-78-Ն)
«Ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.07.2020 ՀՕ-361-Ն)
«ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-242-Ն)
«ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-125-Ն)
«ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (14.12.2022 ՀՕ-451-Ն)

ժամանակավոր ներմուծման մասին«» կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին (27.09.2017 ՀՕ-117-Ն)  
Ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հերթական զորակոչից խուսափած անձանց նկատմամբ համաներում հայտարարելու մասին (17.05.2021 ՀՕ-184-Ն)  


Ինկասացիայի մասին (21.10.2004 ՀՕ-111)  
Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին (14.06.2006 ՀՕ-63)  
Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին (03.03.1998 ՀՕ-198)  
Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին (04.05.2007 ՀՕ-172)  
«Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-181)
«Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.11.2009 ՀՕ-204)
«Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-129)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (17.12.2013 ՀՕ-114)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (16.01.2017 ՀՕ-29)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-176-Ն)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-25-Ն)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-231-Ն)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-58-Ն)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-511)
«Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-232-Ն)

Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին«» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (27.06.2019 ՀՕ-74-Ն)  
Ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների եւ ինքնակամ զբաղեցված հողամասերի իրավական կարգավիճակի մասին (31.01.2003 ՀՕ-510)  
Իրան-Հայաստան 400ԿՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող հատվածի շինարարության աշխատանքների նկատմամբ հարկային եւ մաքսային վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին (10.07.2013 ՀՕ-83)  
Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին   (Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին) (26.04.2001 ՀՕ-169)  
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածում լրացում կատարելու մասին (22.06.2002 ՀՕ-361)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.11.2002 ՀՕ-452)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (01.07.2004 ՀՕ-98)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (10.07.2004 ՀՕ-104)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2004 ՀՕ-188)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.01.2005 ՀՕ-18)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.05.2007 ՀՕ-163)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (22.05.2007 ՀՕ-186)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մաuին» ՀՀ oրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.10.2007 ՀՕ-208)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.04.2008 ՀՕ-17)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-103)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-95)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.01.2009 ՀՕ-41)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.06.2009 ՀՕ-146)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.06.2010 ՀՕ-71)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.06.2010 ՀՕ-87)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2010 ՀՕ-219)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-280)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.04.2011 ՀՕ-106)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-139)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-346)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (06.04.2012 ՀՕ-48)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-127)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-266)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (08.11.2016 ՀՕ-176)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.11.2016 ՀՕ-207)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (16.01.2017 ՀՕ-30)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-280-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.01.2018 ՀՕ-31-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (31.01.2018 ՀՕ-86-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (21.03.2018 ՀՕ-148-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ (29.03.2018 ՀՕ-210-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (02.05.2019 ՀՕ-25-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-233-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (26.12.2019 ՀՕ-296-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացվածստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-50-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (26.03.2020 ՀՕ-145-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (18.01.2021 ՀՕ-7-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-40-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-98-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասինե օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-239-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-246- Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-173-Ա)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-409-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանկան անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-543-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (08.02.2023 ՀՕ-9-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (06.12.2023 ՀՕ-374-Ն)
«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-198-Ն)Լեզվի մասին (17.04.1993 )  
Լիցենզավորման մասին (27.06.2001 ՀՕ-193)  
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (14.08.2001 ՀՕ-202)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (02.03.2002 ՀՕ-295)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.03.2002 ՀՕ-307)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (22.06.2002 ՀՕ-364)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.11.2002 ՀՕ-439)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (26.12.2002 ՀՕ-488)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (31.01.2003 ՀՕ-513)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (26.04.2003 ՀՕ-525)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-65)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.01.2004 ՀՕ-2)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.01.2004 ՀՕ-12)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.03.2004 ՀՕ-42)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (05.04.2004 ՀՕ-52)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.07.2004 ՀՕ-92)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (10.07.2004 ՀՕ-101)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.10.2004 ՀՕ-112)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.10.2004 ՀՕ-113)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.12.2004 ՀՕ-156)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.12.2004 ՀՕ-167)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.12.2004 ՀՕ-180)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.01.2005 ՀՕ-48)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (04.06.2005 ՀՕ-100)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.06.2005 ՀՕ-127)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.06.2005 ՀՕ-138)
« Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (02.11.2005 ՀՕ-196)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.12.2005 ՀՕ-237)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.12.2005 ՀՕ-252)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.01.2006 ՀՕ-12)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (16.01.2006 ՀՕ-31)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.06.2006 ՀՕ-65)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (19.06.2006 ՀՕ-86)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.07.2006 ՀՕ-150)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (19.12.2006 ՀՕ-230)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.12.2006 ՀՕ-239)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (21.12.2006 ՀՕ-242)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (27.12.2006 ՀՕ-249)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.01.2007 ՀՕ-24)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.01.2007 ՀՕ-43)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.01.2007 ՀՕ-53)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.03.2007 ՀՕ-84)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.03.2007 ՀՕ-116)
«Լիցենզավորման մաuին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (22.05.2007 ՀՕ-190)
«Լիցենզավորման մաuին» ՀՀ oրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.10.2007 ՀՕ-206)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.06.2008 ՀՕ-68)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (11.06.2008 ՀՕ-69)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.09.2008 ՀՕ-140)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.09.2008 ՀՕ-156)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-179)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-194)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.01.2009 )
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.04.2009 ՀՕ-73)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.07.2009 ՀՕ-163)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (25.09.2009 ՀՕ-169)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.02.2010 ՀՕ-12)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.10.2010 ՀՕ-139)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2010 ՀՕ-227)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-282)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (05.06.2011 ՀՕ-158)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (18.06.2011 ՀՕ-199)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.06.2011 ՀՕ-208)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (27.12.2011 ՀՕ-325)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-335)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-349)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.03.2012 ՀՕ-8)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.04.2012 ՀՕ-84)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-132)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (12.07.2012 ՀՕ-172)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.12.2012 ՀՕ-256)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.05.2013 ՀՕ-48)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (10.07.2013 ՀՕ-84)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (10.07.2013 ՀՕ-87)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-125)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.12.2014 ՀՕ-160)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.12.2014 ՀՕ-165)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (12.12.2014 ՀՕ-172)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.12.2014 ՀՕ-195)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-230)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (16.07.2015 ՀՕ-109)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-121)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2015 ՀՕ-175)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2015 ՀՕ-203)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.01.2016 ՀՕ-21)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.06.2016 ՀՕ-87)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.11.2017 ՀՕ-159-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.11.2017 ՀՕ-161-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (10.11.2017 ՀՕ-169-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.12.2017 ՀՕ-209-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.12.2017 ՀՕ-236-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-283-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.02.2018 ՀՕ-101-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.02.2018 ՀՕ-104-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.03.2018 ՀՕ-127-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.11.2018 ՀՕ-402-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2019 ՀՕ-71-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.06.2019 ՀՕ-82-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.12.2019 ՀՕ-288-Ն)
«Լիզենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (26.03.2020 ՀՕ-155-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (08.04.2020 ՀՕ-180-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.04.2020 ՀՕ-194-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (20.05.2020 ՀՕ-271-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (05.08.2020 ՀՕ-396-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.10.2020 ՀՕ-443-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.02.2021 ՀՕ-33-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-47-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-225-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (24.06.2021 ՀՕ-278-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.07.2021 ՀՕ-293-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (08.02.2022 ՀՕ-11-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (08.02.2022 ՀՕ-3-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-305-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (26.10.2022 ՀՕ-376-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (13.12.2022 ՀՕ-431-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին (08.02.2023 ՀՕ-17-Ն)
««Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (26.04.2023 ՀՕ-129-Ն)
,Լիցենզավորման մասինե օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.05.2023 ՀՕ-154-Ն)
«Lիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.06.2023 ՀՕ-192-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-255-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.10.2023 ՀՕ-300-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (23.10.2023 ՀՕ-303-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.11.2023 ՀՕ-341-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.12.2023 ՀՕ-376-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-166-Ն)
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.06.2024 ՀՕ-255-Ն)

Լուսնի եւ այլ երկնային մարմինների վրա պետությունների գործունեության կարգավորման մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (08.11.2017 ՀՕ-146-Ն)  


«Խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համատեղ գործունեության իրականացման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (18.07.2022 ՀՕ-295-Ն)  
«Խաղաղ նպատակներով տիեզերական տարածության հետազոտման եւ օգտագործման ոլորտում համագործակցության մասին» Անկախ պետությունների համագործակցության կոնվենցիան վավերացնելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-412-Ն)  
Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին (01.03.1999 ՀՕ-285)  
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.04.2000 ՀՕ-44)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (04.12.2004 ՀՕ-119)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (08.01.2006 ՀՕ-8)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2007 ՀՕ-119)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (11.06.2008 ՀՕ-70)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (08.04.2009 ՀՕ-72)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.04.2009 ՀՕ-75)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2010 ՀՕ-234)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.04.2011 ՀՕ-85)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (23.10.2013 ՀՕ-107)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (09.12.2014 ՀՕ-162)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (03.06.2016 ՀՕ-74)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (10.11.2017 ՀՕ-173-Ն)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.02.2018 ՀՕ-109-Ն)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-266-Ն)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.03.2020 ՀՕ-136-Ն)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (26.10.2022 ՀՕ-384-Ն)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-407-Ն)
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-61-Ն)

Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին (15.07.2008 ՀՕ-135)  
Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին (17.06.1991 Ն-333)  
Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման եւ ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություններին հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին (24.12.2008 ՀՕ-216)  
Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման եւ ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություններին հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին (28.12.2005 ՀՕ-257)  
Խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման, կեղտաջրերի մաքրման եւ ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների դիմաց առաջացած պարտավորությունների գծով վճարման արտոնություններ սահմանելու մասին (27.11.2002 ՀՕ-441)  


Ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին (06.03.2020 ՀՕ-92-Ն)  
Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին«» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (20.10.2010 ՀՕ-128)  


«Կինեմատոգրաֆիական համատեղ արտադրության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (վերանայված) վավերացնելու մասին (29.09.2020 ՀՕ-428-Ն)  
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III (ծրագրի 2-րդ փուլ). Հայաստան - Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ» վարկային համաձայնագրի մասհանումների ժամկետի երկարաձգում եւ հետվճարման փոփոխված ժամանակացույց» նամակ - համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.11.2020 ՀՕ-488-Ն)  
«Կույրերի, տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող կամ ընթերցողության ֆունկցիայի այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին» Մարաքեշի պայմանագիրը վավերացնելու մասին (30.12.2020 ՀՕ-493-Ն)  
«Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (14.07.2021 ՀՕ-295-Ն)  
Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում (04.07.2001 ՀՕ-195)  
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային սահմանին չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.07.2002 ՀՕ-377)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.05.2003 ՀՕ-538)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-62)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (02.06.2004 ՀՕ-74)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.06.2006 ՀՕ-130)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.12.2007 ՀՕ-301)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (20.05.2008 ՀՕ-42)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.10.2009 ՀՕ-174)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (05.12.2009 ՀՕ-205)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.05.2011 ՀՕ-150)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.07.2011 ՀՕ-213)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.12.2011 ՀՕ-330)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.04.2013 ՀՕ-18)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.12.2014 ՀՕ-157)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (12.03.2015 ՀՕ-5)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (13.11.2017 ՀՕ-192-Ն)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.02.2018 ՀՕ-94-Ն)
Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (27.06.2019 ՀՕ-76-Ն)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.03.2021 ՀՕ-85-Ն)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-518-Ն)
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (08.05.2023 ՀՕ-147-Ն)

Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի համար հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին (16.06.2011 ՀՕ-185)  
Կամավոր աշխատանքի մասին (10.07.2023 ՀՕ-202-Ն)  
Կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին (11.06.2013 ՀՕ-57)  
Կառավարության կազմավորման եւ հրաժարականի մասին (09.11.1998 )  
Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին (30.03.2018 ՀՕ-253-Ն)  
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (16.05.2019 ՀՕ-31-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասի (19.07.2019 ՀՕ-123-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (23.07.2019 ՀՕ-142-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.03.2020 ՀՕ-132-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (26.03.2020 ՀՕ-157-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.06.2020 ՀՕ-325-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.07.2021 ՀՕ-300-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-417-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-275-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.08.2022 ՀՕ-335-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-390-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-457-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.12.2022 ՀՕ-591-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին (10.07.2023 ՀՕ-206-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (31.07.2023 ՀՕ-252-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (03.08.2023 ՀՕ-264-Ն)
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.12.2023 ՀՕ-402-Ն)

Կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից 50 եւ ավելի տոկոս բաժնետոմսերի տնօրինումն իրականացվող ընկերությունների հիմնական միջոցների եւ անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերագնահատման մասին (15.11.2001 ՀՕ-245)  
Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին (29.03.2018 ՀՕ-207-Ն)  
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (09.12.2019 ՀՕ-253-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (04.02.2020 ՀՕ-4-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-13-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.04.2020 ՀՕ-190-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-156-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (15.07.2021 ՀՕ-301-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.08.2022 ՀՕ-338-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-459-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-513-Ն)
«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (27.12.2022 ՀՕ-592-Ն)

Կատարողական վարույթի մասին (03.05.2024 ՀՕ-179-Ն)  
Կարմիր խաչի եւ Կարմիր մահիկի խորհրդանշանների գործածության եւ պաշտպանության մասին (02.03.2002 ՀՕ-301)  
Կենդանական աշխարհի մասին (03.05.2000 ՀՕ-52)  
Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին (06.04.2004 ՀՕ-53)  
Կենսաթոշակային եւ զբաղվածության հիմնադրամի ապահովադիրներին պարտադիր եւ սոցիալական ապահովագրության վճարումները սահմանված ժամկետում չկատարելու համար հաշվարկված տույժերից ազատելու մասին (30.12.1998 ՀՕ-275)  
Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքների մասին (27.06.2014 ՀՕ-75)  
Կենտրոնական բանկի 1995 թվականի տարեկան հաշվետվության աուդիտ անցկացնող կազմակերպության հաստատման մասին (22.01.1996 ՀՕ-28)  
Կենտրոնական բանկի 1995 թվականի տարեկան հաշվետվության մասին (11.07.1996 ՀՕ-72)  
Կենտրոնական բանկի մասին (30.06.1996 ՀՕ-69)  
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.04.1998 ՀՕ-209)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (15.11.2001 ՀՕ-243)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.11.2001 ՀՕ-256)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (22.06.2002 ՀՕ-371)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.11.2002 ՀՕ-427)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-49)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ (30.03.2004 ՀՕ-45)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.06.2004 ՀՕ-73)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.12.2004 ՀՕ-147)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (11.01.2005 ՀՕ-17)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.12.2005 ՀՕ-245)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (17.06.2006 ՀՕ-70)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (17.06.2006 ՀՕ-76)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.01.2007 ՀՕ-7)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (16.01.2007 ՀՕ-36)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (16.01.2007 ՀՕ-44)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (22.05.2007 ՀՕ-183)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (20.10.2007 ՀՕ-200)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (19.11.2007 ՀՕ-226)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-83)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (21.06.2008 ՀՕ-99)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.07.2008 ՀՕ-132)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-189)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.05.2009 ՀՕ-114)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (26.10.2009 ՀՕ-183)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.06.2010 ՀՕ-66)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.07.2010 ՀՕ-110)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2010 ՀՕ-281)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (24.11.2015 ՀՕ-133)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-282-Ն)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-313-Ն)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-197-Ն)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-247-Ն)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.03.2018 ՀՕ-258-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (08.04.2020 ՀՕ-186-Ն)
«Կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-97-Ն)
«ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.07.2021 ՀՕ-288-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.06.2024 ՀՕ-244-Ն)

Կերի մասին (22.07.2014 ՀՕ-141)  
Կինեմատոգրաֆիայի մասին (15.07.2021 ՀՕ-302-Ն)  
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին (28.06.2017 ՀՕ-96)  
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-208-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (08.10.2019 ՀՕ-180-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-199-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.04.2020 ՀՕ-213-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (11.05.2020 ՀՕ-253-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (01.10.2020 ՀՕ-440-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (18.01.2021 ՀՕ-5-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-25-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-26-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-52-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (27.05.2021 ՀՕ-208-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (15.10.2021 ՀՕ-339-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-117-Ն)
««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-118-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-163-Ն)
««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-208-Ն օրենքում փոփոխություններ (27.06.2022 ՀՕ-164-Ն)
««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (14.12.2022 ՀՕ-446-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենում լրացումներ կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-496-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-541-Ն)
««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (25.12.2023 ՀՕ-415-Ն)
«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-160-Ն)

Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I - Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ»«« վարկային համաձայնագրի մասհանումների ժամկետի երկարաձգում եւ հետվճարման փոփոխված ժամանակացույց» նամակ- համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.11.2020 ՀՕ-486-Ն)  
Կուսակցությունների մասին (30.12.2016 ՀՕ-224)  
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.06.2020 ՀՕ-334-Ն)
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.01.2021 ՀՕ-1-Ն)
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (27.05.2021 ՀՕ-203-Ն)
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.05.2021 ՀՕ-210-Ն)
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.03.2022 ՀՕ-60-Ն)
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-115-Ն)
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-116-Ն)
«Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (20.07.2022 ՀՕ-314-Ն)
««Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.12.2022 ՀՕ-456-ն)
««Կուսակցությունների մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (25.12.2023 ՀՕ-419-Ն)

Կուտակային կենսաթոշակների մասին (30.12.2010 ՀՕ-244)  
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-163)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (08.12.2012 ՀՕ-207)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (02.07.2013 ՀՕ-67)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.07.2013 ՀՕ-79)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-132)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2014 ՀՕ-67)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.12.2015 ՀՕ-166)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2015 ՀՕ-199)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.06.2016 ՀՕ-76)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.11.2016 ՀՕ-196)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (30.12.2016 ՀՕ-258)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.03.2017 ՀՕ-71)
«Կուտակային կենսաթոշակների մաuին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (07.12.2017 ՀՕ-216-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-291-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (26.06.2018 ՀՕ-337-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2019 ՀՕ-72-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (18.10.2019 ՀՕ-185-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-44-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.04.2020 ՀՕ-221-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-217-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-528-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-102-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին (10.07.2023 ՀՕ-214-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-108-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2023 թվականի մարտի 1-ի ՀՕ -102-ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-112-Ն)
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-124-Ն)

Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ«» կոնվենցիայի կողմ պետությունների միջեւ ծագող վեճերի լուծման համար պատասխանատու` հաշտեցման եւ միջնորդության հանձնաժողով ստեղծելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (28.09.2017 ՀՕ-125-Ն)  
Կրթության զարգացման 2001-2005 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին (31.07.2001 ՀՕ-199)  
Կրթության զարգացման 2011- 2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին (19.07.2011 ՀՕ-246)  
Կրթության մասին (20.05.1999 ՀՕ-297)  
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (17.03.2000 ՀՕ-36)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (27.11.2000 ՀՕ-107)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.12.2000 ՀՕ-114)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (14.05.2001 ՀՕ-174)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (11.06.2001 ՀՕ-187)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.08.2001 ՀՕ-209)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ (01.11.2001 ՀՕ-237)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (05.06.2002 ՀՕ-339)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (19.12.2002 ՀՕ-467)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (26.12.2002 ՀՕ-471)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-58)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (08.04.2004 ՀՕ-57)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.01.2005 ՀՕ-63)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (24.06.2005 ՀՕ-137)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.08.2005 ՀՕ-165)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.12.2005 ՀՕ-234)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (04.05.2006 ՀՕ-48)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.07.2006 ՀՕ-139)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.10.2007 ՀՕ-210)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (07.10.2008 ՀՕ-162)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.07.2009 ՀՕ-161)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (28.10.2009 ՀՕ-188)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (04.03.2010 ՀՕ-20)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (08.07.2010 ՀՕ-111)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (18.11.2010 ՀՕ-153)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (28.02.2011 ՀՕ-50)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.05.2011 ՀՕ-151)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.05.2013 ՀՕ-37)
«Կրթության մասին» ՀՀ oրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.10.2013 ՀՕ-99)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (05.06.2014 ՀՕ-17)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (09.06.2014 ՀՕ-22)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (14.07.2014 ՀՕ-83)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (20.12.2014 ՀՕ-201)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.04.2015 ՀՕ-20)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (14.07.2015 ՀՕ-100)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (23.02.2016 ՀՕ-27)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (26.03.2016 ՀՕ-34)
«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-242-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.04.2019 ՀՕ-06)
«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (08.04.2020 ՀՕ-174-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.06.2020 ՀՕ-331-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (11.02.2021 ՀՕ-31-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (05.08.2021 ՀՕ-319-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (21.02.2022 ՀՕ-36-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-127-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.06.2022 ՀՕ-130-Ն)
«Կրթության մասին օրենքում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-391-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (08.02.2023 ՀՕ-7-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.02.2023 ՀՕ-26-Ն)
«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (13.06.2024 ՀՕ-251-Ն)

Կրթության պետական տեսչության մասին (15.12.2005 ՀՕ-233)  


Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններ (01.01.1970 ՀՕ-)  
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
(փոփոխություններով) (01.01.1970 ՀՕ-0)
  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի» կիրարկմանն օժանդակելու համագործակցության մասին» hամաձայնագիրը վավերացնելու մասին (11.07.2019 ՀՕ-99-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Երեւանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր»» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (22.04.2024 ՀՕ-140-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Բենիլյուքսի պետությունների (Բելգիայի Թագավորություն, Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսություն, Նիդերլանդների Թագավորություն) միջեւ «Եվրոպական միության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ` առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին (29.09.2020 ՀՕ-432-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Դանիայի Թագավորության միջեւ՝ եկամուտների եւ գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-149-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական զարգացման բանկի միջեւ «Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարություն (4-րդ հերթ)» նախագծի ֆինանսավորման համար Կայունացման եւ զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին» համաձայնագրի թիվ 4 լրացուցիչ համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (11.05.2023 ՀՕ-148-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության (ՀԵՄԱ) կարգավիճակի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (05.04.2024 ՀՕ-127-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեւ «Երեւանի էներգաարդյունավետության երկրորդ փուլ»» ֆինանսական պայմանագիրը վավերացնելու մասին (22.04.2024 ՀՕ-141-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Երուսաղեմի Սբ. Հովհաննեսի, Հռոդոսի եւ Մալթայի ինքնիշխան մարտական բարեխնամ ուխտի միջեւ» համագործակցության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-169-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Իտալիայի Հանրապետության միջեւ «Քրեական գործերով փոխադարձ օգնության մասին» 1959 թվականի ապրիլի 20-ի եվրոպական կոնվենցիայի կիրառումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-350-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Լիտվայի Հանրապետության միջեւ ,Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասինե համաձայնագրի կիրարկման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-108-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Շվեյցարիայի Համադաշնության միջեւ՝ 2006 թվականի հունիսի 12-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Շվեյցարիայի Համադաշնության միջեւ եկամուտների եւ գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումը բացառելու մասին» կոնվենցիայում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (29.09.2022 ՀՕ-343-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջեւ հանձնման մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-104-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Սինգապուրի Հանրապետության միջեւ ծառայությունների առեւտրի եւ ներդրումների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.05.2020 ՀՕ-259-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերականգնման վարկերի բանկի միջեւ «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II, փուլ 3 - մասհանման ժամկետի երկարաձգում»» նամակ - համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-483-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի միջեւ երկու պետությունների քաղաքացիների համար փոխադարձ առանց մուտքի արտոնագրի ճամփորդելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (28.06.2023 ՀՕ-195-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ավստրիայի դաշնային կառավարության միջեւ՝ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին»» համաձայնագրի կիրարկման վերաբերյալ արձանագրությունը վավերացնելու մասին (01.02.2024 ՀՕ-28-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջեւ 2009 թվականի հունիսի 21-ի՝ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջից ազատելու մասին Փոխըմբռնման հուշագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (25.12.2023 ՀՕ-411-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջեւ արձակուրդի եւ աշխատանքի ծրագրի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (02.05.2019 ՀՕ-21-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջեւ հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.05.2022 ՀՕ-109-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ միջազգային ավտոմոբիլային ուղեւորափոխադրումների եվ բեռնափոխադրումների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (18.05.2021 ՀՕ-192-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ՝ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիա) մասին» համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունը վավերացնելու մասին (29.09.2020 ՀՕ-430-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2013 թվականի ապրիլի 19-ին կնքված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին»» համաձայնագիրը կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին (29.09.2020 ՀՕ-431-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2016 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-315-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2020 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (02.05.2022 ՀՕ-95-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2022 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (05.04.2024 ՀՕ-128-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Դանիայի Թագավորության կառավարության միջեւ վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-221-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Լեհաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին»» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում կնքված համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունը վավերացնելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-261-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կանաչ կլիմայական հիմնադրամի միջեւ» հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-11-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կատարի Պետության կառավարության միջեւ առողջապահության բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.02.2023 ՀՕ-31-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջեւ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կարգավիճակի մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-148-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնա•իրը վավերացնելու մասին (03.07.2019 ՀՕ-89-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ՝ մաքսային հարցերով համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (22.12.2023 ՀՕ-410-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելոու մասին (04.03.2020 ՀՕ-89-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ Հայաստանի Հանրապետություն նավթամթերքի մատակարարման ոլորտում առեւտրատնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-12-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ՝ քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների կանխման եւ վերացման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-168-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամտի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.03.2020 ՀՕ-106-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկեր չվճարելն ու հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (15.11.2021 ՀՕ-343-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ` առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին»» համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունը վավերացնելու մասին (24.06.2020 ՀՕ-314-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (03.10.2023 ՀՕ-293-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջեւ սովորական անձնագրեր կրող անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի փոխադարձաբար վերացման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (16.12.2019 ՀՕ-276-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Կառավարության միջեւ` տեխնիկատնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.03.2023 ՀՕ-46-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ Եվրասիական զարգացման բանկի վճարված կանոնադրական կապիտալում Ռուսաստանի Դաշնության մասնաբաժնի մասի առուվաճառքի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (26.04.2023 ՀՕ-130-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի մարմինների իրավասությանը վերաբերող հարցերի շուրջ տեղեկատվական փոխգործակցության եւ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (17.12.2021 ՀՕ-374-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.03.2023 ՀՕ-47-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ զինվորական սուրհանդակափոստային կապի ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-152-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելն ու շրջանցելը կանխելու վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (15.11.2021 ՀՕ-344-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.03.2023 ՀՕ-48-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության Կառավարության միջեւ կրթության եւ գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-351-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչեւ 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը» հաստատելու մասին (13.12.2022 ՀՕ-441-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության եւ Եվրոպական միության իրավապահ ոլորտում համագործակցության գործակալության միջեւ անվտանգ կապուղու մասին» փոխըմբռնման հուշագիրը վավերացնելու մասին (22.04.2024 ՀՕ-138-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության եւ Եվրոպական միության իրավապահ ոլորտում համագործակցության գործակալության միջեւ փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (22.04.2024 ՀՕ-137-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ 2020 թվականի փետրվարի 7-ին ստորագրված «Մեղրիի սահմանային անցակետի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.09.2020 ՀՕ-433-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.04.2020 ՀՕ-222-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի եւ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության միջեւ տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների միջազգային տեղափոխման վերաբերյալ նախնական էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (29.09.2020 ՀՕ-436-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1994 թվականի ծրագրի մասին» ՀՀ Գերագույն խորհրդի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (07.03.2000 ՀՕ-31)  
«Հայաստանի Հանրապետության, «Երեւանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության ու Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ին ստորագրված «Երեւանի ավտոբուսների ծրագիր» դրամաշնորհային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (28.03.2022 ՀՕ-70-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության` «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում` կոնֆիդենցիալ, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին (29.09.2020 ՀՕ-434-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության` «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի անձնագրի) եւ ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միասնական ձեւերի ներդրման եւ էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (21.12.2021 ՀՕ-386-Ն)  
«Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության լիազորություններն իրականացնելիս գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության կարգի եւ դրա հրապարակման համար պատասխանատվության ասին» 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (29.04.2020 ՀՕ-223-Ն)  
«Հանրային առողջապահության ոլորտում սանիտարահամաճարակաբանական բնույթի արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման եւ արձագանքման նպատակով Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (11.05.2023 ՀՕ-149-Ն)  
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու մասին (08.12.2022 ՀՕ-415-Ն)  
«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-163-Ն)  
«Հարկային հարցերով փոխադարձ վարչական աջակցության մասին» կոնվենցիան (2010 թվականի արձանագրությամբ փոփոխված) վավերացնելու մասին (13.12.2019 ՀՕ-275-Ն)  
«Հարկման բազայի խեղաթյուրումը եւ շահույթների տեղափոխումը կանխելու նպատակով հարկային պայմանագրերին առնչվող միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ» բազմակողմ կոնվենցիան վավերացնելու մասին (29.09.2022 ՀՕ-339-Ն)  
Հակագնագցման (հակադեմփինգային) եւ փոխհատուցման միջոցների մասին (22.07.2002 ՀՕ-385)  
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին (17.04.2021 ՀՕ-147-Ն)  
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (04.10.2021 ՀՕ-325-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (12.04.2022 ՀՕ-81-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-165-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-389-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-555-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-64-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-243-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.11.2023 ՀՕ-361-Ն)
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (03.05.2024 ՀՕ-162-Ն)

Համահայկական բանկի մասին (17.01.2009 ՀՕ-30)  
Համայնքային ծառայության մասին (15.01.2005 ՀՕ-43)  
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (13.01.2007 ՀՕ-19)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.10.2008 ՀՕ-172)
«Համայնքային ծառայության մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.01.2009 ՀՕ-27)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.05.2009 ՀՕ-120)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.02.2011 ՀՕ-53)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2011 ՀՕ-347)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-120)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.04.2012 ՀՕ-160)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.02.2013 ՀՕ-4)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (13.04.2013 ՀՕ-16)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (15.12.2015 ՀՕ-151)
«Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (19.12.2015 ՀՕ-169)
«Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.12.2019 ՀՕ-254-Ն)
«Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-22-Ն)
«Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-215-Ն)

Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին (27.12.2006 ՀՕ-254)  
Համաշխարհային փոստային կոնվենցիան վավերացնելու մասին (29.11.2023 ՀՕ-363-Ն)  
Համատիրության մասին (04.06.2002 ՀՕ-333)  
Հայանտառ«» ՓԲԸ-ը հարկային արտոնություններ տալու մասին (23.06.2000 ՀՕ-64)  
Հայաստանի անկախության մասին մասին«» հռչակագրին համապատասխան ընդունված օրենսդրական ակտերի մասին (10.12.1990 ՀՕ-217)  
Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացի առանձնահատկությունների մասին (18.05.2009 ՀՕ-106)  
Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին (29.12.2015 ՀՕ-177)  
Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի բյուջեի մասին (22.12.2023 ՀՕ-386-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին (14.01.2017 ՀՕ-20)  
Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման տարեդարձի առթիվ ամնիստիայի մասին (05.10.1992 ՀՕ-40)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկրների միջեւ միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին (28.11.2017 ՀՕ-194-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2011 թվականի մայիսի 30-ին ստորագրված` «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր - Ծրագիր 2» (հատուկ գործողություններ) եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2014 թվականի մարտի 11-ին ստորագրված` «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր - Ծրագիր 3» (ընդհանուր գործողություններ) վարկային համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (01.12.2017 ՀՕ-207-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2018 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված՝ «Հանրային արդյունավետության եւ ֆինանսական շուկաների ծրագիր. Ենթածրագիր 2» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (26.11.2018 ՀՕ-420-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին ստորագրված` «Հարկաբյուջետային կայունության եւ ֆինանսական շուկաների զարգացման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (09.12.2022 ՀՕ-420-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» (Վարկ թիվ 3449-ARM) վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը վավերացնելու մասին (19.07.2021 ՀՕ-305-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Հանրային արդյունավետության եւ ֆինանսական շուկաների երկրորդ ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (13.12.2019 ՀՕ-272-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Հանրային արդյունավետության եւ ֆինանսական շուկաների ծրագիր. ենթածրագիր 1» (ընթացիկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (13.12.2017 ՀՕ-219-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Մարդկային ներուժի զարգացման ընդլայնման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (13.12.2019 ՀՕ-271-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր (լրացուցիչ ֆինանսավորում)» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (05.04.2024 ՀՕ-126-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջեւ 2020 թվականի մայիսի 23-ին եւ հունիսի 1-ին ստորագրված` «Պահուստային ծրագրի միջոցների օգտագործման եւ լրացուցիչ փոխառու միջոցների ներգրավման մասին» նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (01.07.2020 ՀՕ-345-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Բելգիայի Թագավորության միջեւ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների եւ հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի անդամների վարձատրվող աշխատանքի վերաբերյալ»« համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (30.09.2019 ՀՕ-167-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Բուլղարիայի Հանրապետության միջեւ աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.09.2018 ՀՕ-388-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջեւ անուղղակի հարկերի հաշվարկման եւ վճարման առանձնահատկությունների մասին (30.12.2014 ՀՕ-242)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ Միության «Հորիզոն Եվրոպա» հետազոտությունների եւ նորարարության շրջանակային ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (10.02.2022 ՀՕ-21-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ ստորագրված` «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին (2021-2027) Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (26.12.2022 ՀՕ-565-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջեւ 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ին ստորագրված թիվ CAM 1016 01 վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (09.12.2022 ՀՕ-421-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին (14.03.2007 )  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջեւ ներդրումների ազատականացման, խրախուսման եւ պաշտպանության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (03.04.2019 ՀՕ-10-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ ՆԱՏՕ-ի ապահովման եւ մատակարարման կազմակերպության միջեւ՝ համագործակցության աջակցության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (16.12.2017 ՀՕ-223-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ 2013 թվականի հունիսի 25-ի` «Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին«» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվող ռազմական նշանակության արտադրանքի առկայության եւ նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.10.2017 ՀՕ-136-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի (ուժերի) Միացյալ խմբավորման մասին«» hամաձայնագիրը վավերացնելու մասին (23.10.2017 ՀՕ-141-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերականգնման վարկերի բանկի միջեւ «Քաղաքականության վրա հիմնված վարկ - Շրջակա միջավայրի պահպանություն - BMZ 3010 00 579, վարկ N 29426» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (13.12.2019 ՀՕ-273-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեվ «Հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-241-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ «Հարկաբյուջետային, տնտեսական եւ պետական հատվածի կառավարման զարգացման քաղաքականության վարկ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (13.12.2019 ՀՕ-274-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ «Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (27.04.2018 ՀՕ-314)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման ու զարգացման միջազգային բանկի միջեւ 2023 թվականի ապրիլի 4-ին ստորագրված «Կանաչ, դիմակայուն եւ ներառական զարգացման քաղաքականության վարկ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (28.06.2023 ՀՕ-194-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության եւ ՕՊԵԿ-ի միջազգային զարգացման հիմնադրամի միջեւ ,Կանաչ, դիմակայուն եւ ներառական զարգացման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (13.12.2023 ՀՕ-385-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ԱՄՆ կառավարության միջեւ համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական եւ տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին«» 1992թ. դեկտեմբերի 13-ին ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային եւ պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին (27.07.2000 ՀՕ-81)  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական եւ տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային եւ պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (15.03.2012 ՀՕ-26)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ համագործակցության վերաբերյալ մարդասիրական եւ տեխնիկական տնտեսական օգնության վերահսկումը հեշտացնելու մասին» 1992 թվականի դեկտեմբերի 15-ին ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված հարկային, մաքսային եւ պարտադիր վճարների արտոնություններից օգտվելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-278-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ավստրիայի Հանրապետության դաշնային կառավարության միջեւ օդային տրանսպորտի մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (10.11.2017 ՀՕ-168-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.10.2017 ՀՕ-132-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ տեխնիկական համագործակցության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (27.09.2017 ՀՕ-120-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Եվրոպական հանձնաժողովի միջեւ՝ մշակութային եւ ստեղծագործ ոլորտների համար Միության ««Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության վերաբերյալ» փոխըմբռնման հուշագիրը վավերացնելու մասին (17.07.2018 ՀՕ-366-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Էստոնիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ` առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կիրարկման մասին (կիրարկող արձանագրություն) արձանագրությունը վավերացնելու մասին (15.12.2017 ՀՕ-220-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իսրայելի Պետության կառավարության միջեվ՝ եկամուտների եւ •ույքի կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելը կանխելու մասին«» կոնվենցիան վավերացնելու մասին (07.06.2018 ՀՕ-327-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջեւ Մեղրի-Նուրդուզ սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (27.09.2017 ՀՕ-121-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցությունների մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.10.2017 ՀՕ-133-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Կորեայի Հանրապետության կառավարության միջեւ մշակույթի, սպորտի եւ կրթության բնագավառներում համագործակցության մասին«» համաձայնագիր (18.10.2017 ՀՕ-128-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հյուսիսային շրջակա միջավայրի ֆինանսական կորպորացիայի միջեւ«» շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (19.10.2017 ՀՕ-131-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջեւ ներդրումների խրախուսման եւ փոխադարձ պաշտպանության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.10.2017 ՀՕ-138-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ճապոնիայի կառավարության միջեւ «Տնտեսական եւ սոցիալական զարգացում» դրամաշնորհի տրամադրման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.10.2020 ՀՕ-480-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջեւ մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (03.04.2019 ՀՕ-9-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության միջեւ հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.09.2018 ՀՕ-387-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի (ՄՔՄՄԿ) միջեւ Հայաստանի Հանրապետությունում ՄՔՄՄԿ-ի կարգավիճակի մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (28.09.2017 ՀՕ-122-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության միջեւ քաղաքացիների` առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (28.09.2017 ՀՕ-123-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության վերաբերյալ«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.09.2018 ՀՕ-389-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջեւ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (16.12.2017 ՀՕ-222-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների ու գիտական կոչումների փոխճանաչման եւ համադրելիության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.09.2018 ՀՕ-391- Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (31.01.2018 ՀՕ-92-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (20.09.2018 ՀՕ-392-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին«» 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Բրյուսելում ստորագրված համաձայնագրի կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին (28.09.2017 ՀՕ-124-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ մի պետության պաշտոնական առաքելությունների աշխատակիցների ընտանիքի անդամների` մյուս պետությունում զբաղվածության մասին«» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (07.06.2018 ՀՕ-326-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, վարձատրության, սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին (05.03.1996 ՀՕ-33)  
Հայաստանի Հանրապետության ու Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջեւ 2022 թվականի հունվարի 11-ին եւ հունվարի 18-ին ստորագրված՝ «Պահուստային ծրագրի միջոցների օգտագործման մասին» նամակ-համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (10.03.2022 ՀՕ-39-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի միջեւ 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ին ստորագրված «Երեւանի ավտոբուսների ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (28.03.2022 ՀՕ-69-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-408-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ ստորագրված՝ «Պետական հատվածի արդիականացման չորրորդ ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (29.09.2022 ՀՕ-340-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերը ապոստիլով վավերացնելու մասին (09.02.2021 ՀՕ-18-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին (30.12.2016 ՀՕ-245)  
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-286-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (18.10.2019 ՀՕ-184-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (08.04.2020 ՀՕ-172-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2020 ՀՕ-502-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (13.07.2021 ՀՕ-282-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (21.02.2022 ՀՕ-37-Ն)
«Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-531-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.03.2023 ՀՕ-42-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասինե օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (16.11.2023 ՀՕ-328-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (25.03.2024 ՀՕ-106-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1995 թվականի ծրագրի մասին«» ԱԺ որոշման մեջ եւ «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 1996 թվականի դեկտեմբերի 30-ի ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (27.02.2001 ՀՕ-142)  
Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակների մասին (19.05.2020 ՀՕ-262-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող եւ օտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին (03.05.2003 ՀՕ-531)  
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի եւ հարակից տարածքների զարգացման եւ ներդրումների խրախուսման մասին (16.07.2015 ՀՕ-103)  
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին (12.06.2000 ՀՕ-60)  
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կազմակերպություններում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.04.2001 ՀՕ-172)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.12.2001 ՀՕ-282)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին (02.12.2002 ՀՕ-453)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (26.12.2002 ՀՕ-480)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.10.2003 ՀՕ-8)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (25.10.2003 ՀՕ-12)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-68)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.07.2004 ՀՕ-90)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (10.07.2004 ՀՕ-103)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2004 ՀՕ-186)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (13.01.2005 ՀՕ-34)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.01.2005 ՀՕ-53)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (04.08.2005 ՀՕ-150)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (04.08.2005 ՀՕ-152)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (03.12.2005 ՀՕ-218)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.12.2005 ՀՕ-235)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.12.2005 ՀՕ-250)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (14.01.2006 ՀՕ-28)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպ՟ման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (19.06.2006 ՀՕ-84)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.07.2006 ՀՕ-162)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.12.2006 ՀՕ-195)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.01.2007 ՀՕ-10)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (15.03.2007 ՀՕ-82)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (23.03.2007 ՀՕ-108)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.10.2007 ՀՕ-214)
«Հայաստանի Հանրապետությունում uտուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (19.11.2007 ՀՕ-237)
«Հայաuտանի Հանրապետությունում uտուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մաuին» ՀՀ oրենքում լրացումներ կատարելու մասին (04.12.2007 ՀՕ-265)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (25.12.2007 ՀՕ-297)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (05.05.2008 ՀՕ-37)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (12.07.2008 ՀՕ-121)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրեն՟քում լրացումներ կատարելու մասին (12.09.2008 ՀՕ-144)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (25.10.2008 ՀՕ-167)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (17.11.2008 ՀՕ-180)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (27.02.2010 ՀՕ-17)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (27.04.2010 ՀՕ-45)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (10.06.2010 ՀՕ-81)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-138)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2011 ՀՕ-243)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.12.2011 ՀՕ-276)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (26.12.2011 ՀՕ-309)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.06.2012 ՀՕ-168)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (28.12.2012 ՀՕ-242)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (22.02.2013 ՀՕ-2)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (23.10.2013 ՀՕ-108)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-127)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (22.07.2014 ՀՕ-130)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստու•ումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (12.12.2014 ՀՕ-179)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (30.12.2014 ՀՕ-258)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.05.2015 ՀՕ-40)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (15.12.2015 ՀՕ-168)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (03.06.2016 ՀՕ-75)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (07.06.2016 ՀՕ-85)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (13.06.2016 ՀՕ-92)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.03.2017 ՀՕ-66)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.12.2017 ՀՕ-205-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.12.2017 ՀՕ-299-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.01.2018 ՀՕ-62-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-174-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (28.03.2018 ՀՕ-195-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-251-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (03.12.2019 ՀՕ-220-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (20.03.2020 ՀՕ-131-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (17.07.2020 ՀՕ-369-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (05.08.2020 ՀՕ-401-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-115-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (30.03.2021 ՀՕ-93-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (09.06.2021 ՀՕ-232-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (14.07.2021 ՀՕ-290-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-175-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (03.10.2022 ՀՕ-347-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (11.11.2022 ՀՕ-394-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.02.2023 ՀՕ-33-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժամանակի հաշվարկման կարգի մասին (10.12.1997 ՀՕ-158)  
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտական բնակություն հաստատած փախստականների համար հողի սեփականաշնորհման որոշ հարցերում արտոնություններ սահմանելու մասին (01.01.1970 ՀՕ-366)  
Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին (01.06.2020 ՀՕ-276-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության` մի կողմից, եւ Եվրոպական միության եւ ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների` մյուս կողմից, միջեւ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության»« համաձայնագիրը (18.04.2018 ՀՕ-313-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետության՝ մի կողմից, եւ Եվրոպական միության եւ դրա անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, միջեւ «Ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին (08.12.2022 ՀՕ-419-Ն)  
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական ակտերում «ռուբլի» եւ «կոպեկ» բառերը համապատասխանաբար «դրամ» եւ «լումա» բառերով փոխարինելու մասին (23.07.1994 ՀՕ-114)  
Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին (24.05.1993 ՀՕ-57)  
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (31.10.1994 ՀՕ-120)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին»«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» եւ «Բռնադատվածների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.06.1997 ՀՕ-123)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (06.11.1999 ՀՕ-10)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.11.2000 ՀՕ-91)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (09.12.2000 ՀՕ-113)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (04.12.2002 ՀՕ-457)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-59)
.«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (01.07.2004 ՀՕ-89)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.01.2005 ՀՕ-64)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (31.05.2005 ՀՕ-92)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքու փոփոխություն կատարելու մասին (19.11.2007 ՀՕ-242)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (20.11.2010 ՀՕ-158)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (17.05.2014 ՀՕ-9)
«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-241-Ն)

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկ(ներ)ի կառուցման մասին (16.11.2009 ՀՕ-192)  
Հայաստանի Հանրապետությունում ջրամատակարարման, ջրահեռացման եւ կեղտաջրերի մաքրման ծառայություններ մատուցող ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու եւ «Երեւան Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (18.07.2016 ՀՕ-131)  
Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ կենսաթոշակառուներին նպատակային սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու մասին (12.12.2019 ՀՕ-263-Ն)  
Հայաստանի Հարապետության քաղաքացու անձնագրի մասին (21.12.2011 ՀՕ-287)  
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին (10.04.2012 ՀՕ-86)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին (28.12.2013 ՀՕ-135)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.06.2015 ՀՕ-62)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2016 ՀՕ-129)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (02.05.2019 ՀՕ-28-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.06.2019 ՀՕ-42-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (30.12.2020 ՀՕ-496-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին կատարելու մասին (17.12.2021 ՀՕ-376-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-181-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (20.12.2022 ՀՕ-468-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ եվ լրացում կատարելու մասին (21.12.2022 ՀՕ-509-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (28.11.2023 ՀՕ-352-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (01.03.2024 ՀՕ-72-Ն)

Հայկական ԱԷԿ«» փակ բաժնետիրական ընկերությանը հարկային արտոնություն տալու մասին (04.11.1998 ՀՕ-253)  
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան«» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով արտոնություններ տրամադրելու մասին (17.01.2004 ՀՕ-24)  
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան«» փակ բաժնետիրական ընկերությունում աշխատած միջուկային վառելիքի պահեստարան կառուցելու մասին (18.06.2005 ՀՕ-120)  
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան«», «Երեւանի ջերմային էլեկտրակայան», «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր», «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» եւ «Հայռուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերություններին հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին (17.01.2004 ՀՕ-23)  
Հայկական ԽՍՀ-ի վերանվանման մասին (24.08.1990 ՀՕ-75)  
Հայջրմուղկոյուղի«» եւ «Ոռոգում» փակ բաժնետիրական ընկերություններին հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին (15.11.2001 ՀՕ-244)  
Հայջրմուղկոյուղի«», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» եւ «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերություններին բնապահպանական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին (24.12.2008 ՀՕ-215)  
Հայջրմուղկոյուղի«», Երեւանի «Ջրմուղ-կոյուղի», «Նոր Ակունք», «Վայք-ոռոգում», «Եղեգնաձոր-ոռոգում», «Մարտունի-ոռոգում» եւ «Թալին-ոռոգում» փակ բաժնետիրական ընկերություններին բնապահպանական վճարնորի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին (26.12.2002 ՀՕ-486)  
Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին (30.12.1998 ՀՕ-267)  
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (02.03.2002 ՀՕ-298)
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (29.12.2003 ՀՕ-60)
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (13.01.2005 ՀՕ-38)
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.11.2005 ՀՕ-200)
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (19.12.2006 ՀՕ-224)
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (16.02.2010 ՀՕ-2)
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (27.12.2013 ՀՕ-128)
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (01.03.2024 ՀՕ-52-Ն)

Հայրենիքի պաշտպանության զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին (04.05.2000 ՀՕ-54)  
Հանրագրերի մասին (12.01.2018 ՀՕ-15-Ն)  
Հանրակրթության մասին (23.07.2009 ՀՕ-160)  
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (26.12.2009 ՀՕ-228)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.12.2010 ՀՕ-240)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (15.01.2011 ՀՕ-30)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.04.2011 ՀՕ-108)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (06.05.2011 ՀՕ-128)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.05.2011 ՀՕ-146)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (31.10.2011 ՀՕ-264)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.03.2012 ՀՕ-3)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (20.12.2014 ՀՕ-200)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (22.04.2015 ՀՕ-21)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (29.03.2018 ՀՕ-243-Ն)
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (28.06.2018 ՀՕ-363-Ն)
«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (18.03.2020 ՀՕ-101-Ն)
«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.06.2021 ՀՕ-263)
«Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (21.02.2022 ՀՕ-35-Ն)
«Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-188-Ն)
«Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (03.02.2023 ՀՕ-3-Ն)
«Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-244-Ն)
«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (16.11.2023 ՀՕ-324-Ն)

Հանրային առողջապահության մասին (25.03.2024 ՀՕ-114-Ն)  
Հանրային խորհրդի մասին (21.03.2018 ՀՕ-144-Ն)  
Հանրային ծառայության մասին (29.03.2018 ՀՕ-206-Ն)  
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (18.03.2019 ՀՕ-3-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (02.05.2019 ՀՕ-26-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (16.05.2019 ՀՕ-35-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (23.07.2019 ՀՕ-144-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (04.02.2020 ՀՕ-1-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (07.02.2020 ՀՕ-11-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (19.04.2020 ՀՕ-200-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (21.04.2020 ՀՕ-212-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (16.02.2021 ՀՕ-51-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (07.04.2021 ՀՕ-135-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (17.04.2021 ՀՕ-162-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (27.05.2021 ՀՕ-206-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (14.07.2021 ՀՕ-291-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (04.10.2021 ՀՕ-326-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.11.2021 ՀՕ-358-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (29.11.2021 ՀՕ-363-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին (21.12.2021 ՀՕ-390-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-416-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (24.12.2021 ՀՕ-430-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (27.06.2022 ՀՕ-166-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին (29.06.2022 ՀՕ-268-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.08.2022 ՀՕ-336-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (23.12.2022 ՀՕ-540-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (30.12.2022 ՀՕ-602-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (30.12.2022 ՀՕ-615-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (24.03.2023 ՀՕ-65-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (18.07.2023 ՀՕ-245-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (23.10.2023 ՀՕ-302-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին (06.12.2023 ՀՕ-366-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (27.12.2023 ՀՕ-424-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին (01.02.2024 ՀՕ-25-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին (02.05.2024 ՀՕ-149- Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին (23.05.2024 ՀՕ-226-Ն)
«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (06.06.2024 ՀՕ-232-Ն)

Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին (17.01.2004 ՀՕ-18)