National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ  ՀԱՐՑԵՐ


Հեղինակ

Հանձնաժողովներ

Փաստաթղթի անվանում Փաստաթղթի կոդ
1. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-730-28.11.2023-ՏՀ-011/1
2. Մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-703-13.11.2023-ԳԿ-011/1
3. «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7031-13.11.2023-ԳԿ-011/1
4. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7032-13.11.2023-ԳԿ-011/1
5. «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7033-13.11.2023-ԳԿ-011/1
6. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7034-13.11.2023-ԳԿ-011/1
7. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7035-13.11.2023-ԳԿ-011/1
8. «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7036-13.11.2023-ԳԿ-011/1
9. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7037-13.11.2023-ԳԿ-011/1
10. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-726-27.11.2023,26.02.2024-ՖՎ-011/1
11. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-7262-27.11.2023,26.02.2024-ՖՎ-011/1
12. «Ներքին աուդիտի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-7263-27.11.2023-ՖՎ-011/1
13. «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-7264-27.11.2023,26.02.2024-ՖՎ-011/1
14. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-7265-27.11.2023,26.02.2024-ՖՎ-011/1
15. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-7267-27.11.2023,26.02.2024-ՖՎ-011/1
16. «Հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտորական գործունեության կարգավորման եւ հանրային վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-7268-27.11.2023-ՖՎ-011/1
17. «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-7269-27.11.2023,26.02.2024-ՖՎ-011/1
18. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Արուսյակ Մանավազյան, Նարեկ Գրիգորյան, Էդգար Հակոբյան
Պ-72610-27.11.2023-ՖՎ-011/1
19. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-756-10.01.2024-ՏՀ-011/1
20. «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7561-10.01.2024-ՏՀ-011/1
21. Խաղային գործունեության կարգավորման մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-763-15.01.2024-ՏՀ-011/1
22. «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7631-15.01.2024-ՏՀ-011/1
23. «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7632-15.01.2024-ՏՀ-011/1
24. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7633-15.01.2024-ՏՀ-011/1
25. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7634-15.01.2024-ՏՀ-011/1
26. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7635-15.01.2024-ՏՀ-011/1
27. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7636-15.01.2024-ՏՀ-011/1
28. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7637-15.01.2024-ՏՀ-011/1
29. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7638-15.01.2024-ՏՀ-011/1
30. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-716-20.11.2023-ՏՏԳՇ-011/1
31. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7161-20.11.2023-ՏՏԳՇ-011/1
32. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7162-20.11.2023-ՏՏԳՇ-011/1
33. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7163-20.11.2023-ՏՏԳՇ-011/1
34. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-721-27.11.2023-ՏՀ-011/1
35. «Ավիացիայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7211-27.11.2023-ՏՀ-011/1
36. «Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Լիլիթ Գալստյան
Պ-748-20.12.2023,18.03.2024-ԳԿ-011/1
37. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-765-22.01.2024-ՊԻ-011/1
38. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-766-23.01.2024-ՊԻ-011/1
39. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7661-23.01.2024-ՊԻ-011/1
40. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-767-25.01.2024-ՏՀ-011/1
41. «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-770-31.01.2024-ԳԿ-011/1
42. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-739-05.12.2023,08.04.2024-ՏՀ-011/1
43. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-769-30.01.2024-ՏՀ-011/1
44. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7691-30.01.2024-ՏՀ-011/1
45. «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-774-06.02.2024-ՊԻ-011/1
46. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7741-06.02.2024-ՊԻ-011/1
47. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7742-06.02.2024-ՊԻ-011/1
48. «Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-777-13.02.2024-ՏՏԳՇ-011/1
49. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-7771-13.02.2024-ՏՏԳՇ-011/1
50. «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-781-22.02.2024-ՊԻ-011/1
51. «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-784-27.02.2024-ՊԻ-011/1
52. «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Տիգրան Աբրահամյան
Պ-160-10.02.2022-ՊԱ-011/0
53. Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2023 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդում

807-26.03.2024-ԳԿ
54. Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2023 թվականի գործունեության մասին հաղորդում

808-29.03.2024-ՊԻ
55. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2022-2023 թթ. գործունեության մասին հաղորդում

809-01.04.2024-ՊԻ
56. 2023 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում եւ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2023 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան զեկույց

810-01.04.2024-ՄԻ
57. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություն

813-03.04.2024-


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am