National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ  ՀԱՐՑԵՐ


Հեղինակ

Հանձնաժողովներ

Փաստաթղթի անվանում Փաստաթղթի կոդ
1. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-412-17.10.2022,02.02.2023-ՏՀ-011/1
2. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4121-17.10.2022,02.02.2023-ՏՀ-011/1
3. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-436-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
4. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-4361-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
5. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-4362-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
6. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-4363-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
7. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-4364-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
8. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
Պ-4365-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
9. «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-477-19.12.2022-ՏՀ-011/1
10. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-4771-19.12.2022-ՏՀ-011/1
11. «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-517-21.02.2023-ՊԻ-011/1
12. «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-520-27.02.2023-ՊԻ-011/1
13. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5201-27.02.2023-ՊԻ-011/1
14. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5202-27.02.2023-ՊԻ-011/1
15. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5203-27.02.2023-ՊԻ-011/1
16. «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-524-03.03.2023-ՊԻ-011/1
17. «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-526-06.03.2023-ԳԿ-011/1
18. «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մայիսի 6-ի ՀՕ-267-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5261-06.03.2023-ԳԿ-011/1
19. «Կինեմատոգրաֆիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Սիսակ Գաբրիելյան, Թագուհի Ղազարյան
Պ-528-09.03.2023,28.04.2023-ԳԿ-011/1
20. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-529-09.03.2023-ՏՏԳՇ-011/1
21. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-534-20.03.2023-ՊԻ-011/1
22. «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-545-31.03.2023-ՏՏԳՇ-011/1
23. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-556-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/1
24. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5561-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/1
25. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5562-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/1
26. «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5563-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/1
27. Կամավոր աշխատանքի մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-558-10.04.2023-ԱՍ-011/1
28. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5581-10.04.2023-ԱՍ-011/1
29. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5582-10.04.2023-ԱՍ-011/1
30. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5583-10.04.2023-ԱՍ-011/1
31. «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5584-10.04.2023-ԱՍ-011/1
32. «Բարեգործության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5585-10.04.2023-ԱՍ-011/1
33. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5586-10.04.2023-ԱՍ-011/1
34. «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5587-10.04.2023-ԱՍ-011/1
35. «Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5588-10.04.2023-ԱՍ-011/1
36. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5589-10.04.2023-ԱՍ-011/1
37. «Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-55810-10.04.2023-ԱՍ-011/1
38. «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-55811-10.04.2023-ԱՍ-011/1
39. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-55812-10.04.2023-ԱՍ-011/1
40. «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-55813-10.04.2023-ԱՍ-011/1
41. «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-55814-10.04.2023-ԱՍ-011/1
42. Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2022 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-559-10.04.2023,19.05.2023-ՏՀ-011/1
43. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
Պ-564-19.04.2023,22.05.2023-ՖՎ-011/1
44. «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-572-27.04.2023-ՊԱ-011/1
45. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-5721-27.04.2023-ՊԱ-011/1
46. «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Հեղինակ` Տիգրան Աբրահամյան
Պ-160-10.02.2022-ՊԱ-011/0
47. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի եւ վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-388-04.10.2022-ՏՏԳՇ-011/0
48. «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Հեղինակներ` Լիլիթ Գալստյան, Էլինար Վարդանյան
Պ-527-07.03.2023-ԳԿ-011/0
49. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Հեղինակ` Լիլիթ Գալստյան
Պ-532-13.03.2023-ԳԿ-011/0
50. Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Կ-574-02.05.2023-ՖՎ-012/0
51. Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն

587-17.05.2023-


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS