Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-6601-21.07.2005-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (14 մայիսի 1997 թվականի, ՀՕ-118) 6.1-րդ հոդվածում «8475» ծածկագրից հետո լրացնել «, 8426, 8429, 8443, 8478, 8479» ծածկագրերը:

Հոդված 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունվարի 1-ից: