12.09.2005


1.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի մասին
Պ-075-07.09.1999-ՊԻ-010/2
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
2.
Անվտանգության մասին
Պ-495-13.08.2001,19.10.2001-ՊԱ,ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Վահան Հովհաննեսյան, Հենրիկ Աբրահամյան, Վարդգես Մաթեւոսյան
3.
Երիտասարդության մասին
Պ-582-08.02.2002-ՊԻ,ՍԱ,ԳԿ-010/1
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Արմեն Մխիթարյան, Վարդգես Մաթեւոսյան, Գագիկ Մելիքյան, Վազգեն Խաչիկյան, Գալուստ Սահակյան, Լեռնիկ Ալեքսանյան
4.
«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-095-26.08.2003-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
5.
ա) Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին
Կ-316-01.06.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3161-01.06.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-327-16.06.2004-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Բույսերի պաշտպանության եւ բույսերի կարանտինի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-017-08.07.2003-ՍԱ,ՖՎ-010/1
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-0172-08.07.2003--010/1
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Հակոբ Հակոբյան
8.
ա) ՀՀ դատարանների աշխատակազմում ծառայության մասին
Կ-528-28.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատարանակազմության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5281-28.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) Կրթության պետական տեսչության մասին
Կ-536-16.03.2005-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5361-16.03.2005-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5362-16.03.2005-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին
Պ-535-15.03.2005-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-5351-15.03.2005-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան
11.
Նախադպրոցական կրթության մասին
Պ-180-02.12.2003-ԳԿ-010
Կ-532-04.03.2005-ԳԿ-010
/3ամբ
Հեղինակներ` Մեխակ Մխիթարյան, Սամվել Բալասանյան, Հեղինե Բիշարյան, Արտակ Առաքելյան, Լեւոն Մկրտչյան, ՀՀ կառավարություն
12.
«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-580-05.05.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-562-18.04.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Տիգրան Թորոսյան
14.
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-348-06.08.2004,03.05.2005-ԵԻ-010/3
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Սամվել Բալասանյան, Հրայր Կարապետյան, Ռաֆիկ Պետրոսյան
15.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-602-30.05.2005-ՊԻ,ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-598-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5981-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5982-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5983-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) ՀՀ բնակարանային օրենսգիրքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-5984-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5985-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պետական տուրքի մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5986-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5987-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5988-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5989-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-59810-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին
Կ-59811-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-503-11.02.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
18.
ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-124-30.09.2003-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Գրիգոր Հարությունյան, Էդմունդ Ծատուրյան, Վարդան Մկրտչյան
19.
ա) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին
Պ-087-19.08.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Վարդան Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան, Արամ Սարգսյան
բ) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0871-19.08.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Վարդան Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան
20.
«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-044-25.07.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Շավարշ Քոչարյան, Թաթուլ Մանասերյան, Լեւոն Մկրտչյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Ստեփան Զաքարյան
21.
Պետական սուրհանդակային կապի գործակալության մասին
Պ-030-14.07.2003-ՊԻ,ՊԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
22.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-035-16.07.2003-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
23.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-034-16.07.2003-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
24.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-189-10.12.2003-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
25.
Բազմազավակ ընտանիքների պետական աջակցության մասին
Պ-119-25.09.2003-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արթուր Բաղդասարյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան
26.
ա) Օտարերկրյա քաղաքացիների մասին
Կ-066-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0661-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0662-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0663-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) ՀՀ արտոնագիր ստանալու համար պետական տուրքի կոնկրետ դրույքաչափեր սահմանելու վերաբերյալ օրենքի ուժ ունեցող որոշում ընդունելու համար ՀՀ կառավարությանը լիազորելու մասին
Կ-0664-25.07.2003-ԱՀ,ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27.
ա) Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին
Կ-347-06.08.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3471-06.08.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28.
«ՀՀ միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-360-07.09.2004-ԱՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-446-04.12.2004-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
30.
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-489-27.01.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Սամվել Բալասանյան
31.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-483-18.01.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Սամվել Բալասանյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան
32.
«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-482-18.01.2005,15.03.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Սամվել Բալասանյան, Արտակ Առաքելյան
33.
Դեղերի մասին
Պ-493-31.01.2005-ՍԱ-010/1
Հեղինակներ` Գագիկ Մխեյան, Մնացական Պետրոսյան, Գագիկ Ավետյան, Սամվել Շահգալդյան, Արտակ Առաքելյան, Արմեն Պուրտոյան, Համլետ Թամազյան
34.
ա) Առողջապահության մասին
Կ-501-08.02.2005-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5011-08.02.2005-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5012-08.02.2005-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35.
«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-375-28.09.2004-ՍԱ,ՖՎ-010/0
Հեղինակներ` Կարեն Կարապետյան, Արտուշ Սիմոնյան, Վլադիմիր Բադալյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Արծրունի Ղալումյան, Ռաֆիկ Պետրոսյան, Մկրտիչ Մինասյան, Հակոբ Հակոբյան, Մանվել Նազարյան, Երեմ Կարապետյան, Մխիթար Վարագյան
36.
ա) «Աղետի գոտու վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-237-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2371-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2372-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Սեւանա լճի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2373-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2374-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2375-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2376-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2377-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2378-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2379-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23710-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23711-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23712-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37.
ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-271-21.04.2004,18.02.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` Վահրամ Բաղդասարյան
38.
Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին
Պ-486-26.01.2005,11.07.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/3
Հեղինակ` Վլադիմիր Բադալյան
39.
Գործատուների միությունների մասին
Պ-531-03.03.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան, Արթուր Պետրոսյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Մնացական Պետրոսյան
40.
«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-564-19.04.2005-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
41.
«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-549-24.03.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
42.
ա) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-285-30.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2851-30.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
43.
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի պահվածքի մասին
Պ-3991-25.10.2004-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Գագիկ Մելիքյան, Հովհաննես Մարգարյան, Ոստանիկ Մարուխյան
44.
«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-435-03.12.2004-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Գագիկ Մխեյան, Գագիկ Ավետյան, Սամվել Շահգալդյան, Մնացական Պետրոսյան
45.
ա) Ռազմական ոստիկանության մասին
Կ-423-19.11.2004-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4231-19.11.2004-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4232-19.11.2004-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4233-19.11.2004-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
46.
Մարդու արյան եւ նրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկման մասին
Պ-431-26.11.2004-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Գագիկ Ավետյան, Գագիկ Մխեյան, Սամվել Շահգալդյան, Մնացական Պետրոսյան
47.
Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին
Կ-614-08.06.2005-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
48.
Պետական նպաստների մասին
Կ-570-28.04.2005-ՍԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
49.
Սոցիալական աջակցության մասին
Կ-571-28.04.2005-ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
50.
«Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-613-08.06.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
51.
ա) Անասնաբուժության մասին
Կ-560-11.04.2005-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5601-11.04.2005-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
52.
ա) Բնակչության զբաղվածության եւ գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին
Կ-632-21.06.2005-ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6321-21.06.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
53.
ա) Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության մասին
Կ-666-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6661-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-6662-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
54.
ա) «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում եւ էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-670-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-6701-16.08.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
55.
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը
28.02.2005-ՊԻ-011/0
57.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում