Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-2372-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 20 նոյեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-465-Նօրենքի 2-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Հայաստանի Հանրապետությունում պետական մշակութային քաղաքականությունը կազմակերպվում է մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման պետական (տարեկան, եռամյա, հեռանկարային) ծրագրերով, որոնք հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով նախատեսված 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացնում մինչեւ 2003 թվականի հոկտեմբերի 1-ը»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ «Աղետի գոտու վերականգնման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Սեւանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման

Ներկայացված նախագծերի անհրաժեշտությունը բխում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության պահանջներից:

Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն Ազգային Ժողովը հաստատում է միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագիրը:

Այլ ծրագրերը, որոնց ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է տարբեր օրենքներից, եւ որոնք ուղղակիորեն կապված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրի հետ պետք է հաստատի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովը:

Բացի այդ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Ազգային Ժողովի լիազորությունները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 62 հոդվածի համաձայն սահմանվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ եւ այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրի հետ առընչվող տարբեր տեսակի ծրագրերի հաստատման իրավասությունը պետք է վերապահվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, այլ ոչ թե Ազգային Ժողովին: