Տպել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐ
Ա| Բ| Գ| Դ| Ե| Զ| Թ| Խ| Կ| Հ| Ղ| Մ| Ն| Չ| Պ| Ջ| Ռ| Ս| Վ| Տ| Ց| Ք| Օ|
Հերթական համար
Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն
Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի (Ազգային ժողովի նախագահ)
Արշակյան Հակոբ Վրեժի (Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ)
Ռուբինյան Ռուբեն Կարապետի (Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ)
Սաղաթելյան Իշխան Վաչիկի (Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ)