Տպել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ
ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 24 -26-Ի
ԵՌՕՐՅԱ ՆԻՍՏԵՐԻ  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

24.05.2004

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդգրկումը մինչեւ 30 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 90, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդգրկումը մինչեւ 15 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 91, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը 1. ա) «Աղետի գոտու վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-237-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2371-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2372-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Սեւանա լճի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2373-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2374-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-2375-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

է) «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2376-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ը) «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2377-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

թ) «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2378-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2379-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժա) «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-23710-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժբ) «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-23711-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժգ) «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-23712-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն) օրենսդրական նախաձեռնությունները ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 65, դեմ` 5, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


4. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի առաջին բաժինն ընդունելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 90, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի մայիսի 24-մայիսի 26-ի եռօրյա նիստերի օրակարգում ««Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» (Պ-189-10.12.2003-ՍԱ-010/0 Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան) օրենսդրական նախաձեռնության ընդգրկումը մինչեւ 15 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 90, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


6. Քննարկված հարցը`
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 91, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


7. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Աժ որոշումը մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկման հատուկ կարգի մասին «Մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկումն անցկացնել երկու ընթերցմամբ»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ ԱԺ որոշումը մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկման հատուկ կարգի մասին «Մի շարք օրենքների նախագծերի քննարկումը երկրորդ ընթերցմամբ կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ դրանց ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 87, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ25.05.2004

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին»
Կ-241-15.03.2004-ՊԱ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 75, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Հոգեկան առողջության մասին»
Պ-021-09.07.2003-ՍԱ-010
Կ-128-02.10.2003-ՍԱ-010
/2
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 79, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին»
Կ-243-16.03.2004-ՊԻ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 78, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


4. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին »
Կ-265-07.04.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 78, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-7773-29.12.2002,24.05.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 76, դեմ` 0, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


6. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Ապահովագրության մասին»
Կ-777-29.12.2002-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն N 3, 4, 6 հոդվածները
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


7. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Ապահովագրության մասին
(Կ-777-29.12.2002-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-7771-29.12.2002-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-7772-29.12.2002-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-7773-29.12.2002,24.05.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-7774-29.12.2002-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-7775-29.12.2002-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-270-21.04.2004-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-2701-21.04.2004-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 77, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


26.05.2004

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-238-11.03.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 77, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին»
Պ-538-08.11.2001,24.05.2004-ՊԻ,ԳԿ-010/0
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Սուքիաս Ավետիսյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Գագիկ Մելիքյան, Արթուր Բաղդասարյան
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 78, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-256-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Չափումների միասնականության ապահովման մասին
(Կ-2561-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) Համապատասխանության գնահատման մասին
(Կ-2562-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2563-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 81, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ


4. Քննարկված հարցը`
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Պետական նյութական պահուստի մասին»
Պ-239-12.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/0
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, Լեւոն Մկրտչյան, Ոստանիկ Մարուխյան
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 81, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


6. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Արխիվային գործի մասին
(Կ-229-03.03.2004-ԳԿ,ՊԻ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2292-03.03.2004-ԳԿ,ՊԻ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ


7. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Ինկասացիայի մասին
(Կ-259-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2591-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 79, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-266-07.04.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 81, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


9. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-297-18.05.2004-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2971-18.05.2004-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 81, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


10. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-046-25.07.2003-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 76, դեմ` 1, ձեռնպահ` 3  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


11. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-052-25.07.2003-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-0521-25.07.2003-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 76, դեմ` 1, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


12. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին
(Կ-298-18.05.2004-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-2981-18.05.2004-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 62, դեմ` 1, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերը չեն ընդունվել


13. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «»
Կ-055-25.07.2003-ԳԿ-010
Պ-150-03.11.2003-ԳԿ-010/0

Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Արթուր Բաղդասարյան, Սամվել Բալասանյան, Հրայր Կարապետյան, Արմեն Ռուստամյան, Մհեր Շահգելդյան
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 57, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծը չի ընդունվել


14. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-256-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Չափումների միասնականության ապահովման մասին
(Կ-2561-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) Համապատասխանության գնահատման մասին
(Կ-2562-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-2563-29.03.2004-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 73, դեմ` 0, ձեռնպահ` 4  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքներն ընդունվել են երրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


15. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Ապահովագրության մասին
(Կ-777-29.12.2002-ՖՎ-010/2 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-7771-29.12.2002-ՖՎ-010/2 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-7772-29.12.2002-ՖՎ-010/2 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-7773-29.12.2002,24.05.2004-ՖՎ-010/2 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-7774-29.12.2002-ՖՎ-010/2 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-7775-29.12.2002-ՖՎ-010/2 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 64, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերը չեն ընդունվել


16. Քննարկված հարցը`
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.
2003թ. հոկտեմբերի 31-ին Բաքվում ստորագրված «Սեւծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի արտոնությունների եւ անձեռնմխելիությունների մասին» արձանագրություն
Ն-294-07.05.2004-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 77, դեմ` 2, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Համաձայնագիրը վավերացվել է


17. Քննարկված հարցը`
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.
2003 թվականի նոյեմբերի 17-ին Բուխարեստում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Ռումինիայի կառավարության միջեւ դիվանագիտական եւ ծառայողական անձնագիր ունեցողների համար մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին» համաձայնագիր
Ն-252-24.03.2004-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 79, դեմ` 0, ձեռնպահ` 0  |  Անհատական քվեարկություններ
Համաձայնագիրը վավերացվել է