Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-0521-25.07.2003-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածի 9.5-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
«9.5   9 կիլոհերցից բարձր եւ 400 գիգահերցից ցածր հաճախության տիրույթի ռադիոէլեկտրոնային միջոցների առեւտրի եւ ներմուծման համար` տարեկան
 
բազային տուրքի  200-ապատիկի չափով»