Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-2701-21.04.2004-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Օրենքի 43-րդ հոդվածի աղյուսակի 171 կետըշարադրել, նոր՝ հետեւյալ խմբագրությամբ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1.

2.

171 .Զբոսաշրջության բնագավառ`

զբոսավարի գործունեություն,

բացառությամբ այն անձանց գործունեության, որոնք զբոսավարի գործունեություն են իրականացնում, բացառապես այն զբոսաշրջային օբյեկտի սահմաններում, որի աշխատողն են հանդիսանում.

ուղեկցորդի գործունեություն,

բացառությամբ այն անձանց գործունեության, որոնք ուղեկցորդի գործունեություն են իրականացնում, բացառապես այն զբոսաշրջային օբյեկտի սահմաններում, որի աշխատողն են հանդիսանում.
ԿՄ

ԿՄ
Բ

Բ
-

-
-

-
-

-
Ո

Ո
-

-
-

-

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՄԱՍԻՆ»
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծիընդունումըմշակումը բխում է «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու անհրաժեշտությունից: Օրենքի նախագծով նախատեսվում է լրացում կատարել «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, որը կհստակեցնի եւ կտարանջատի այն զբոսավարների ու ուղեկցորդների գործունեությունը, որոնքլիցենզավորման ենթակա չեն: