24.05.2004
1.
ա) Ինկասացիայի մասին
Կ-259-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2591-30.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին
Կ-265-07.04.2004-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Պետական նյութական պահուստի մասին
Պ-239-12.03.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/3
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Հովհաննես Մարգարյան, Լեւոն Մկրտչյան, Ոստանիկ Մարուխյան
4.
ա) «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-270-21.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2701-21.04.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Բազմազավակ ընտանիքների պետական աջակցության մասին
Պ-119-25.09.2003-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արթուր Բաղդասարյան, Սամվել Բալասանյան, Գալուստ Սահակյան, Լեւոն Մկրտչյան

1.
ա) «Աղետի գոտու վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-237-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2371-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2372-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Սեւանա լճի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2373-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2374-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2375-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2376-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2377-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2378-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2379-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23710-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23711-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23712-11.03.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
ա) Ֆիզիկական անձանց գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման մասին
Կ-298-18.05.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2981-18.05.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-297-18.05.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2971-18.05.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն