Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-046-25.07.2003-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1 . «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության (1998 թվականի հունվարի 10-ի, ՀՕ-186) օրենքի 19-րդ հոդվածի 9.4 կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`
 
«9.4 հեռարձակման տեխնիկան ապահովման ծառայությունների մատոցման համար` տարեկան    
 բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով».

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: