National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 
ԵՏՄ որոշումներ

 

    Որոշման համարը Ընդունման ամսաթիվը Ուժի մեջ է
1. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը «Մրցակցության մասին» մոդելային օրենքի մասին թիվ 50 24.10.2013 ուժի մեջ է
2. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջեւ հատուկ, հակագնագցման եւ փոխհատուցման տուրքերի մուտքագրման, բաշխման  եւ վերադարձման հետ կապված տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին հիմնադրույթի վերաբերյալ թիվ 60 16.05.2012 ուժի մեջ է
3. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը  «Մսի եւ մսային արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 034/2013) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգը գործողության մեջ դնելու կարգի մասին թիվ 298 16.05.2012 ուժի մեջ է
4. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության լիազորություններ իրականացնելիս կոնֆիդենցիալ տեղեկությունների պաշտպանության կարգի եւ դրանց հրապարակման համար պատասխանատվության մասին» համաձայնագրի նախագծի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշման նախագծի մասին թիվ 200 17.09.2013 ուժի մեջ է
5. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մասով մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի եւ նման ապրանքները մաքսային հսկողության տակ չգտնվող ճանաչելու փաստն արտացոլելու մասին ցուցումների վերաբերյալ թիվ 311 18.06.2010 ուժի մեջ է
6. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը ուղեւորային մաքսային հայտարարագրի ձեւը եւ ուղեւորային մաքսային հայտարարագրի լրացման կարգը հաստատելու մասին թիվ 287 18.06.2010 02.01.2015
7. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը տարանցման հայտարարագրի ներկայացման ու գրանցման եւ «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի իրականացման հետ կապված՝ մաքսային մարմինների կողմից մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգի մասին թիվ 438 17.08.2010  
8. Մաքսային միության հանձնաժողովի անդամների որոշումը տրանսպորտային միջոցի մաքսային հայտարարագրի ձեւի եւ դրա լրացման կարգի վերաբերյալ ցուցումների մասին  թիվ 422 14.10.2010  
9. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը «Սննդային արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգն ընդունելու վերաբերյալ թիվ 880 09.12.2011  
10. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի մասին թիվ 98 29.05.2014 29.05.2014
11. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի  որոշումը Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի մշակման, ընդունման, փոփոխությունների կատարման եւ չեղարկման կարգի վերաբերյալ հիմնադրույթի մասին թիվ 48 20.06.2012 ուժի մեջ է
12. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշումը «Մրցակցության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» համաձայնագրով նախատեսված տուգանքների հաշվարկման մեթոդիկայի եւ նշանակման կարգի մասին թիվ 118 17.12.2012 ուժի մեջ է
13. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշումը մենաշնորհային բարձր եւ մենաշնորհային ցածր գները սահմանելու մասին թիվ117 17.12.2012 ուժի մեջ է
14. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշումը ««Մաքսային միության մաքսային սահմանին եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքում անասնաբուժական հսկողություն իրականացնելու միասնական կարգի մասին» հիմնադրույթում փոփոխություն կատարելու մասին»  թիվ 84 19.11.2013 ուժի մեջ է
15. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշումը «Մաքսային միության սահմանին եւ Մաքսային միության տարածքում անասնաբուժական հսկողություն իրականացնելու միասնական կարգի մասին» հիմնադրույթում փոփոխություններ կատարելու մասին  թիվ 95 09.10.2014 ուժի մեջ է
16. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը ոչ սակագնային կարգավորման բնագավառում նորմատիվ իրավական ակտերի մասին թիվ 134 16.08.2012 ուժի մեջ է
17. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության հանձնաժողովի մի քանի որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 294 10.12.2013 ուժի մեջ է
18. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը ապրանքների մասին  հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու եւ Մաքսային միության հանձնաժողովի ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի մի քանի որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 289 10.12.2013 01.07.2014
19. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը «Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքներին ներկայացվող միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջներում  փոփոխություն կատարելու մասին»  թիվ 18 11.02.2014 ուժի մեջ է
20. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը «Ապրանքների առանձին տեսակների արտահանման եւ (կամ) ներմուծման լիցենզիա ստանալու հայտի ձեւակերպման եւ այդպիսի լիցենզիայի ձեւակերպման մասին» հրահանգի եւ «Ապրանքների առանձին տեսակների արտահանման եւ (կամ) ներմուծման թույլտվության ձեւակերպման մասին» հրահանգի մասին թիվ 199 06.11.2014 02.01.2015
21. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը մաքսային փաստաթղթերի ձեւերի մասին թիվ 260 20.05.2010 02.01.2015
22. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը Մաքսային միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրառման մասին թիվ 317 18.06.2010 01.07.2010
23. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը Մաքսային միությունում տեխնիկական կանոնակարգման մասին թիվ 319 18.06.2010 ուժի մեջ է
24. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը մաքսային հայտարարագրերը լրացնելու համար օգտագործվող դասակարգիչների մասին թիվ 378 20.09.2010 ուժի մեջ է
25. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը ապրանքների մաքսային արժեքի հայտարարագրման, հսկողության եւ ճշգրտման կարգերի մասին թիվ 376 20.09.2010 ուժի մեջ է
26. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը 2011 թվականի Ասիական 7-րդ ձմեռային խաղերի մասնակից պետությունների քաղաքացիական (սպորտային) զենքի եւ դրա փամփուշտների, բժշկական սարքավորումների, դեղորայքի, բժշկական պատրաստուկների եւ նյութական այլ միջոցների՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման (արտահանման) մասին թիվ 508 08.12.2010 ուժի մեջ է
27. Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը «Ապրանքների մաքսային արժեքի հայտարարագրման կարգում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին թիվ 785 23.09.2011 ուժի մեջ է
28. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը մաքսային ստուգումների իրականացման ժամանակ հայտնաբերված՝ Մաքսային միության օրենսդրության խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին թիվ 5/15 05.09.2012 ուժի մեջ է
29. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ ռիսկի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ հաշվետվության ձեւը եւ ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող ռիսկի պրոֆիլների արդյունավետության չափանիշները հաստատելու մասին թիվ 5/11 05.09.2012 ուժի մեջ է
30 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխվող ապրանքներն անձնական օգտագործման ապրանքների շարքին դասելու դեպքում  միասնական մոտեցումներ հաստատելու մասին թիվ 5/10 05.09.2012 ուժի մեջ է
31. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից մաքսային փորձաքննության ուղարկվող ապրանքների փաստաթղթերի ցանկի մասին թիվ 6/14 07.12.2012 ուժի մեջ է
32. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների առաքման վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության կամ դրանք չառաքվելու վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման դեպքում Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների գործողությունների կարգը հաստատելու մասին թիվ 6/9 07.12.2012 ուժի մեջ է
33. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Բելառուսի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի մաքսային ծառայությունների աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների կանոնավոր կերպով փոխանակումը կազմակերպելու մասին թիվ 7/8 26.02.2013 ուժի մեջ է
34. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը մաքսային գործի բնագավառում կատարվող հանցագործությունների հայտնաբերմանը, բացահայտմանը եւ կանխարգելմանը Մաքսային միության մաքսային սահմանով մաքսանենգ ճանապարհով ապրանքների տեղափոխման ուղիների բացահայտմանը եւ վերացմանն ուղղված օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակման մասին թիվ 8/11 13.06.2013 ուժի մեջ է
35. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ապրանքները, արտաքին տնտեսական գործառնությունները եւ անձանց ռիսկի խմբերին դասելու տիպային չափանիշների ցանկը եւ դրա կիրառման կարգը հաստատելու մասին թիվ 8/7 13.06.2013 ուժի մեջ է
36. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետություններում ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողության ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունավետության միասնական ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդիկան  հաստատելու մասին թիվ 8/9 13.06.2013 ուժի մեջ է
37. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության մաքսային փորձագետի(ների)  եզրակացության տիպային ձեւը հաստատելու մասին թիվ 9/8 03.10.2013 ուժի մեջ է
38. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների մաքսային արժեքի հսկողության ուղղությամբ ռիսկերի պրոֆիլներ մշակելիս ռիսկերի արժեքային ցուցիչների ձեւավորման մեթոդիկան հաստատելու մասին թիվ 9/6 03.10.2013 ուժի մեջ է
39. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ ապրանքների առանձին տեսակների դասակարգման մասին թիվ 10/18 12.02.2014 ուժի մեջ է
40 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության երկու եւ ավելի անդամ պետությունների տարածքով մաքսային տարանցում իրականացնելու ժամանակ ապրանքների առաքումը չկատարելու դեպքում փոխադրողներին Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից վարչական պատասխանատվության ենթարկելու իրավակիրառ պրակտիկայի խնդիրների մասին թիվ 10/11 12.02.2014 ուժի մեջ է
41. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի իրագործման առանձին հարցերի մասին թիվ 10/12 12.02.2014 ուժի մեջ է
42. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության մեջ տեղեկությունների ձեւերը  եւ կազմը փոփոխելու մասին թիվ 10/13 12.02.2014 ուժի մեջ է
43 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության Մաքսային օրենսգրքի 313-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան՝ միջազգային փոստային առաքանիներով առաքման համար չթույլատրվող ապրանքների նկատմամբ  մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգի վերաբերյալ առաջարկությունները հաստատելու մասին թիվ 11/6 11.06.2014 ուժի մեջ է
44. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների մաքսային  փորձաքննության նշանակման վերաբերյալ մաքսային մարմնի որոշման ձեւը հաստատելու մասին թիվ 11/8 11.06.2015 ուժի մեջ է
45. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ընդհանուր մաքսային գործընթացների հսկողության շրջանակներում՝ ներառյալ փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձեւերի ձեւաչափերի ալբոմը, Բելառուսի Հանրապետության ՊՄԿ-ի, Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ-ի եւ Ռուսաստանի ԴՄԾ-ի միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցության տեխնիկական պայմանները հաստատելու մասին թիվ 11/17 11.06.2014 ուժի մեջ է
46. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը փաստաթղթաշրջանառությունը կրճատելու մասին թիվ 11/22 11.06.2014 ուժի մեջ է
47. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության արտքաին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ ապրանքների առանձին տեսակների դասակարգման մասին թիվ 11/9 11.06.2014 ուժի մեջ է
48. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմիններում  մաքսային գործառնությունների իրականացման ժամանակ ապրանքների  ճշգրիտ դասակարգման հսկողության  միասնական մեթոդիկայի ներդրման վերաբերյալ առաջարկների եւ դրա հեռանկարների զարգացման մասին թիվ 11/11 11.06.2014 ուժի մեջ է
49. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության տարածքով ապրանքների տարանցման դեպքում երաշխիքային մեխանիզմներ զարգացնելու մասին թիվ 11/13 11.06.2014 ուժի մեջ է
50. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների կողմից մաքսային փորձաքննությունների անցկացման ժամանակ օգտագործվող նավթի եւ նավթամթերքների ուսումնասիրության մեթոդների միասնական ցանկը հաստատելու մասին թիվ 12/6 17.09.2014 ուժի մեջ է
51. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների միավորված կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 7-ի թիվ 6/9 որոշմամբ հաստատված՝ «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների առաքման վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության կամ դրանք չառաքելու վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման դեպքում Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների գործողությունների կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին  թիվ 12/5 17.09.2014 ուժի մեջ է
52. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության տարածքով ապրանքների տարանցիկ փոխադրման ժամանակ երաշխիքային մեխանիզմների զարգացման մասին թիվ 12/9 17.09.2014 ուժի մեջ է
53 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը  անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծման ժամկետի երկարաձգման կարգի մասին թիվ 12/14 17.09.2014 ուժի մեջ է
54. Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը 2015-2020 թթ Մաքսային միության անդամ պետություններում  մաքսային հսկողության շեշտադրումը հայտարարագրման եւ ապրանքների բացթողման փուլից ապրանքների հետբաղթոման փուլ փոխադրելու սկզբունքի իրականացմանն ուղղված աշխատանքների հիմնական ուղությունները հաստատելու մասին թիվ 12/3 17.09.2014 ուժի մեջ է
55 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի 2014 թվականի հունիսի 11-ին 11/21 «Նույնականացման միջոցներ դնելու մասին» որոշման կատարման ընթացքի մասին թիվ 12/16 04.12.2014 ուժի մեջ է
56 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ ապրանքների առանձին տեսակների դասակարգման մասին թիվ 13/12 04.12.2014 ուժի մեջ է
57 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը մաքսային արժեքի ռիսկերի նվազեցման եւ ապրանքների դասակարգման մասին թիվ 13/17 04.12.2014 ուժի մեջ է
58 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Ռուսաստանի Դաշնության նխագահի 2014 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 560 հրամանագրով հաստատված հատուկ տնտեսական միջոցների պահպանման նկատմամբ հսկողության ուղղությամբ Ռուսաստանի ԴՄԾ-ի աշխատանքների արդյունքների մասին թիվ 13/18 04.12.2014 ուժի մեջ է
59 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների կողմից մաքսային փորձաքննությունների անցկացման ժամանակ օգտագործվող նավթի եւ նավթամթերքների հետազոտության մեթոդների՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի 2014 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 12/6 որոշմամբ հաստատված միասնական ցանկում փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 13/9 04.12.2014 ուժի մեջ է
60 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միությանը Ղազախստանի Հանրապետության միանալու գործընթացում Ղրղզստանի Հանրապետության մաքսային ծառայությանը աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղման մասին թիվ 13/20 04.12.2014 ուժի մեջ է
61 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ռիսկերի կառավարման համակարգի շրջանակներում ռիսկերը նվազեցնելու համար կիրառվող միջոցների տարբերակման նպատակով՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից, կախված մաքսային օրենսդրության խախտումների ռիսկի մակարդակից, արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների դասակարգման միասնական մոտեցումներ մշակելու մասին թիվ 13/8 04.12.2014 ուժի մեջ է
62 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության  տարածքով ապրանքների տարանցման ժամանակ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման միասնական համակարգ ձեւավորելու ընթացքի մասին թիվ 13/6 04.12.2014 ուժի մեջ է
63 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության  անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի այն որոշումների մասին, որոնց կատարումը պետք է ապահովվի ՀՀ եւ Ղրղզստանի Հանրապետության մաքսային ծառայությունների կողմից թիվ 14/6 20.03.2015 ուժի մեջ է
64 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի  որոշումը սիլիցիումի համար Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափեր սահմանելու մասին թիվ 20 23.04.2015 ուժի մեջ է
65 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի  որոշումը Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշ որոշումներում վանդիում-ալյումինումային համաձուլվածքի նկատմամբ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ թիվ 16 23.04.2015 ուժի մեջ է
66 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի  որոշումը ձկների առանձին տեսակների համար Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը սահմանելու մասին թիվ 15 23.04.2015 ուժի մեջ է
67 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի  որոշումը երկաթուղային շարժիչավոր եւ ոչ ինքնագնաց վագոնների առանձին տեսակների համար Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի սահմանման մասին թիվ 25 28.05.2015 ուժի մեջ է
68 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի  որոշումը «Մաքսային միության՝ «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգն ընդունելու վերաբերյալ» Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 27 28.05.2015 ուժի մեջ է
69 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 710 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին  թիվ 11 03.02.2015 ուժի մեջ է
70 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկում «հզորություն» եզրույթը սահմանելու մասով փոփոխություններ կիրառելու մասին թիվ 14 24.02.2015 ուժի մեջ է
71 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունից ծագող եւ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծվող կիտրոնաթթվի նկատմամբ հակագնագցման տուրք սահմանելու միջոցով հակագնագցման միջոց կիրառելու մասին թիվ 15 10.03.2015 ուժի մեջ է
72 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը քաղաքացիական օդանավերի համար նախատեսված 1100 ԿՏՎ-ից ոչ ավելի հզորությամբ տուրբոպտուտակային շարժիչների համար Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափ սահմանելու մասին թիվ 16 10.03.2015 ուժի մեջ է
73 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը արդյունաբերական ճարպային սպիրտների համար Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափ սահմանելու մասին թիվ 17 10.03.2015 ուժի մեջ է
74 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության  անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի ընթացակարգային կանոնները հաստատելու մասին թիվ 1/4 20.10.2011 ուժի մեջ է
75 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը «Մաքսային միության  անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի քարտուղարության մասին» հիմնադրույթը հաստատելու մասին թիվ 1/5 10.10.2011 ուժի մեջ է
76 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության  անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային կից աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին թիվ 1/6 10.10.2011 ուժի մեջ է
77 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության  անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային կից աշխատանքային խմբի տիպային հիմնադրույթը հաստատելու մասին  թիվ 2/3 09.12.2011 ուժի մեջ է
78 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ՄՃՓ ընթացակարգով օտարերկրյա ապրանքների տեղափոխման ժամանակ ապրանքների մաքսային ուղեկցում չկիրառելու չափանիշների մասին  թիվ 2/4 09.12.2011 ուժի մեջ է
79 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության  անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային առընթեր աշխատանքային խմբերի հիմնադրույթներն ու կազմը հաստատելու եւ մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային առընթեր աշխատանքային խմբերի կազմը փոփոխելու մասին թիվ 3/3 15.03.2012 ուժի մեջ է
80 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ՄՃՓ ընթացակարգով օտարերկրյա ապրանքների տեղափոխման ժամանակ ապրանքների մաքսային ուղեկցում չկիրառելու չափանիշների մասին  թիվ 4/10 07.06.2012 ուժի մեջ է
81 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը Մաքսային միության  անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի ընթացակարգային  կանոնների՝ միավորված կոլեգիայի առանձին որոշումներում պարունակվող տեղեկատվության տարածման նկատմամբ սահմանափակումների սահմանն առնչվող մասում փոփոխություներ կատարելու մասին թիվ 4/2  07.06.2012 ուժի մեջ է
82 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ ընդհանուր վիճակագրական հաշվետվությունների եւ ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ հաշվետվությունների տիպային ձեւերը հաստատելու մասին թիվ 5/9 05.09.2012 ուժի մեջ է
83 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների ռիսկի ոլորտներից տիպային բացառությունների ցանկը հաստատելու մասին թիվ 5/6 05.09.2012 ուժի մեջ է
84 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառման նպատակով՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցով ներմուծվող ապրանքների վերաբերյալ նախնական տեղեկատվության օգտագործման կարգը հաստատելու մասին թիվ 5/7 05.09.2012 ուժի մեջ է
85 Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի որոշումը ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլներին եւ ռիսկերի ցուցիչներին համապատասխան՝ ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցների կիրառման արդյունքների ցանկը հաստատելու մասին թիվ 5/8 05.09.2012 ուժի մեջ է
86 Եվրասիական Տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 58 որոշումն ուժի մեջ մտնելու մասին թիվ 9 27.10.2016 ուժի մեջ է
87 Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ղազախստանի Հանրապետության միանալու հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների ներմուծման եւ շրջանառության որոշ հարցերի մասին թիվ 5 12.08.2016 ուժի մեջ է
88 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի որոշումը ապրանքների առանձին կատեգորիաները հսկիչ /նույնականացման/ նշաններով դրոշմավորելու մեխանիզմն իրագործելու մասին թիվ 6 12.08.2016 ուժի մեջ է
89 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի որոշումը «Եվրասիական Տնտեսական Միության նավթի եւ նավթամթերքների ընդհանուր շուկաների ձեւավորման հայեցակարգի մասին» Եվրասիական Տնտեսական Բարձրագույն Խորհրդի որոշման նախագծի վերաբերյալ թիվ 4 20.05.2016 ուժի մեջ է
90 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի որոշումը «Եվրասիական տեխնոլոգիական հարթակների ձեւավորման եւ գործառման մասին» հիմնադրույթը հաստատելու վերաբերյալ»  թիվ 2 13.04.2016 ուժի մեջ է
91 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի որոշումը Եվրասիական Տնտեսական Բարձրագույն Խորհրդի 2014 թվական նոյեմբերի 21-ի թիվ 90 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 3 13.04.2016 ուժի մեջ է
92 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի որոշումը հաստոցաշինության Եվրասիական Ինժինիրինգային կենտրոնի ստեղծման հայեցակարգի մասին թիվ 1 13.04.2016 ուժի մեջ է
93 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը «Եվրասիական Տնտեսական Միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ թիվ 19 27.11.2016 ուժի մեջ է
94 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը  Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի հերթական նիստն անցկացնելու ժամանակի եւ վայրի մասին թիվ 20 16.11.2016 ուժի մեջ է
95 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը «Եվրասիական Տնտեսական Միության շրջանակներում ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի մասին» համաձայնագրի նախագծի վերաբերյալ թիվ 15 27.10.2016 ուժի մեջ է
96 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական Տնտեսական Հանձնաժողովի Խորհրդում Ղազախստանի Հանրապետության ներկայացուցչի մասին թիվ 17 27.10.2016 ուժի մեջ է
97 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական Տնտեսական Խորհրդի հերթական նիստ անցկացնելու ժամանակի եւ վայրի մասին թիվ 18 27.10.2016 ուժի մեջ է
98 Եվրասիական Տնտեսական Միության անդամ պետություններում ապրանքների հետագծելիությունն ապահովելու մեխանիզմի ստեղծման հիմնական մոտեցումների մասին թիվ 14 12.08.2016 ուժի մեջ է
99 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի Կարգադրությունը «Եվրասիական Տնտեսական Միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ թիվ 13 12.08.2016 ուժի մեջ է
100 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի հերթական նիստ անցկացնելու ժամանակի եւ վայրի մասին թիվ 12 20.05.2016 ուժի մեջ է
101 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը «Եվրասիական Տնտեսական Միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագրի նախագիծը նախապատրաստելու ժամկետների վերաբերյալ թիվ 11 20.05.2016 ուժի մեջ է
102 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը 2015 թվականին ներմուծման մաքսատուրքերի գումարները հաշվեգրելու եւ Եվրասիական Տնտեսական Միության անդամ պետությունների բյուջեների միջեւ բաշխելու վերաբերյալ հաշվետվության մասին  թիվ 10 20.05.2016 ուժի մեջ է
103 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը «2015 թվականին Եվրասիական Տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի կարգավորման ազդեցության գնահատումն անցկացնելու դիտանցման մասին» Եվրասիական Տնտեսական հանձնաժողովի տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ թիվ 9 20.05.2016 ուժի մեջ է
104 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական Տնտեսական Միության անդամ պետություններում ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի ձեւավորմանն ուղղված միջոցառումների մասին թիվ 8 20.05.2016 ուժի մեջ է
105 Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական Տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդում Ղրղզստանի Հանրապետության ներկայացուցչի մասին թիվ 9 13.04.2016 ուժի մեջ է
106 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների 2017-2018 թվականների մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնական կաղմնորոշիչների մասին թիվ 7 14.04.2017 ուժի մեջ է
107 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական միությանն առընթեր դիտորդ պետության կարգավիճակ տալու մասին Մոլդովայի Հանրապետության  դիմումի վերաբերյալ թիվ 6 14.04.2017 ուժի մեջ է
108 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 8 14.04.2017 ուժի մեջ է
109 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 9 14.04.2017 ուժի մեջ է
110 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական համայնքի միջպետական խորհրդի  (Մաքսային միության բարձրագույն մարմնի)  2009 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 18 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 10 14.04.2017 ուժի մեջ է
111 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձանաժողովի  կոլեգիայի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին թիվ 2 14.04.2017 ուժի մեջ է
112 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նշանակելու մասին թիվ 5 14.04.2017 ուժի մեջ է
113 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին թիվ 3 14.04.2017 ուժի մեջ է
114 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նշանակելու մասին թիվ 4 14.04.2017 ուժի մեջ է
115 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստ անցկացնելու ժամկետի եւ վայրի մասին թիվ 1 14.04.2017 ուժի մեջ է
 116 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը ավիացիոն պատահարների քննություն իրականացնող մարմին ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքների  ընթացքի մասին թիվ 1 02.02.2018 ուժի մեջ է
 117 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում մակրոտնտեսական իրավիճակի եւ կայուն տնտեսական զարգացում ապահովելու հարցում առաջարկությունների մասին   թիվ 2 02.02.2018 ուժի մեջ է
 118 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջեւ 2017 թվականին փոխադարձ առեւտրի վիճակի մասին թիվ 3 02.02.2018 ուժի մեջ է
 119 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը 2017-2018 թվականների համար գյուղատնտեսական արտադրանքի, պարենի, վուշի մանրաթելի, կաշվի հումքի, բամբակի մանրաթելի եւ բրդի մասով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի զարգացման համատեղ կանխատեսումների, պահանջարկի եւ առաջարկի հաշվեկշիռների մասին   թիվ 4 02.02.2018 ուժի մեջ է
 120 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը  «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատավորների կենսթոշակային ապահովության մասին» պայմանագրի իրականացմանն առնչվող հարցերի մասին թիվ 5 02.02.2018 ուժի մեջ է
 121 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 13 որոշումն իրագործելու մասին թիվ 6  02.02.2018 ուժի մեջ է
 122 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի անդամի թեկնածությունը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհուրդ ներկայացնելու մասին   թիվ 7 02.02.2018 ուժի մեջ է
 123 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կարգադրությունը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստ անցկացնելու ժամանակի եւ վայրի մասին թիվ 8 02.02.2018 ուժի մեջ է
 124 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը թիվ 1 12.02.2018 ուժի մեջ է
 125 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի որոշումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նշանակելու մասին թիվ 2 12.02.2018 ուժի մեջ է


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS