Տպել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ  2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12 -15-Ի
ՉՈՐՍՕՐՅԱ ՆԻՍՏԵՐԻ  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

12.09.2005

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդգրկումը մինչեւ 30 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 97, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդգրկումը մինչեւ 60 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 100, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդգրկումը մինչեւ 90 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 97, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


4. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծի առաջին բաժինն ընդունելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 96, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի սեպտեմբերի 12-սեպտեմբերի 15-ի չորսօրյա նիստերի օրակարգում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդգրկումը մինչեւ 30 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 97, դեմ` 1, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


6. Քննարկված հարցը`
ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «ՀՀ Ազգային ժողովի երրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի սեպտեմբերի 12-սեպտեմբերի 15-ի չորսօրյա նիստերի օրակարգում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդգրկումը մինչեւ 60 օրով հետաձգելու մասին»
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 94, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


7. Քննարկված հարցը`
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 97, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ ԱԺ որոշումը «Մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման հատուկ կարգի՝ երկու ընթերցմամբ անցկացնելու մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 93, դեմ` 1, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


9. Քննարկված հարցը`
ՀՀ ԱԺ որոշումը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի քննարկման հատուկ կարգի (երկրորդ ընթերցումը առաջին ընթերցմամբ ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում կազմակերպելու) մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 92, դեմ` 2, ձեռնպահ` 2  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


10. Քննարկված հարցը`
ՀՀ ԱԺ որոշումը «ՀՀ ԱԺ երրորդ գումարման վեցերորդ նստաշրջանի հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը հաստատելու մասին»

Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 93, դեմ` 0, ձեռնպահ` 1  |  Անհատական քվեարկություններ
Որոշումն ընդունվել է


13.09.2005

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-665-05.08.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 92, դեմ` 1, ձեռնպահ` 5  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ անտառային օրենսգիրք»
Կ-643-30.06.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 94, դեմ` 0, ձեռնպահ` 5  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-637-24.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 91, դեմ` 1, ձեռնպահ` 5  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


4. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-659-21.07.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-6591-21.07.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 90, դեմ` 1, ձեռնպահ` 4  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


5. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը ««Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-564-19.04.2005-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 90, դեմ` 0, ձեռնպահ` 5  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


6. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին»
Կ-614-08.06.2005-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 91, դեմ` 1, ձեռնպահ` 5  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


7. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում եւ էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-670-16.08.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-6701-16.08.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 0, ձեռնպահ` 6  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


8. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Պ-503-11.02.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Գուրգեն Արսենյան, Գրիգոր Ղոնջեյան, Հռիփսիմե Ավետիսյան
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 89, դեմ` 0, ձեռնպահ` 5  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ


9. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-598-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5981-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-5982-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5983-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ե) ՀՀ բնակարանային օրենսգիրքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(Կ-5984-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

զ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5985-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

է) «Պետական տուրքի մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5986-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ը) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-5987-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

թ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5988-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-5989-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժա) «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-59810-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

ժբ) Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին
(Կ-59811-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 91, դեմ` 0, ձեռնպահ` 5  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են երկրորդ ընթերցմամբ


14.09.2005

1. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Պետական նպաստների մասին»
Կ-570-28.04.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 81, դեմ` 0, ձեռնպահ` 3  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


2. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքի նախագիծը «Սոցիալական աջակցության մասին»
Կ-571-28.04.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 80, դեմ` 1, ձեռնպահ` 3  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքի նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ


3. Քննարկված հարցը`
ՀՀ օրենքների նախագծերը 1. ա) Անասնաբուժության մասին
(Կ-560-11.04.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-5601-11.04.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)
Քվեարկության արդյունքները` կողմ` 79, դեմ` 1, ձեռնպահ` 3  |  Անհատական քվեարկություններ
Օրենքների նախագծերն ընդունվել են առաջին ընթերցմամբ


15.09.2005

1. Քննարկված հարցը`
Քննարկվել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց քվեարկությունները կկայանան հաջորդ նիստի ընթացքում`

1.  «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(Կ-665-05.08.2005-ՖՎ-010/1 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

2. ա) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-622-15.06.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-6221-15.06.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

3. ա) Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության մասին
(Կ-666-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-6661-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

գ) «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-6662-08.08.2005-ՍԱ,ՊԻ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

4. ա) Բնակչության զբաղվածության եւ գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին
(Կ-632-21.06.2005-ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(Կ-6321-21.06.2005-ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

5.  «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Կ-613-08.06.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

6.  1921 թվականի նոյեմբերի 11-ին Ժնեւում ստորագրված «Ամենշաբաթյա հանգստի մասին (արդյունաբերության ոլորտում)» կոնվենցիա
(Ն-626-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

7.  1973 թվականի հունիսի 6-ին Ժնեւում ստորագրված «Նվազագույն տարիքի մասին» կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
(Ն-625-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

8.  1928 թվականի հունիսի 16-ին Ժնեւում ստորագրված «Նվազագույն աշխատավարձի սահմանման ընթացակարգի մասին» կոնվենցիա
(Ն-623-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

9.  1970 թվականի հունիսի 24-ին Ժնեւում ստորագրված «Վճարովի արձակուրդների մասին» վերանայված կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
(Ն-624-15.06.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

10.  1975 թվականի հունիսի 24-ին Ժնեւում ստորագրված Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միգրանտ աշխատողների մասին (լրացուցիչ դրեւյթներ)» թիվ 143 կոնվենցիա
(Ն-648-06.07.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

11.  1962 թվականի հունիսի 28-ին Ժնեւում ստորագրված Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Իրավահավասարության մասին (սոցիալական ապահովության բնագավառում)» թիվ 118 կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ)
(Ն-649-06.07.2005-ԱՀ,ՍԱ,ՊԻ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

12.  «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(Պ-482-18.01.2005,15.03.2005-ԳԿ-010/0 Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Սամվել Բալասանյան, Արտակ Առաքելյան)

13.  1949 թվականի հուլիսի 1-ին Ժնեւում ստորագրված Աշխատանքի միջազգաին կազմակերպության «Զբաղվածության համար միգրացիայի մասին» թիվ 97 վերանայված կոնվենցիա (կից հայտարարությամբ)
(Ն-657-14.07.2005-ԱՀ,ՍԱ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

14. ա) Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին
(Պ-535-15.03.2005-ԳԿ-010/1 Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան)

բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(Պ-5351-15.03.2005-ԳԿ-010/1 Հեղինակ` Հրանուշ Հակոբյան)

15.  2005 թվականի փետրվարի 7-ին Երեւանում ստորագրված «ՀՀ կառավարության եւ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության միջեւ Երեւանում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության գրասենյակ հիմնելու մասին» փոխըմբռնման հուշագրի լրացուցիչ արձանագրություն
(Ն-578-03.05.2005-ԱՀ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

16.  2004 թվականի հունվարի 30-ի որոշմամբ ընդունված` 1990 թվականի մայիսի 29-ին ստորագրված` Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկի հիմնադիր համաձայնագրի 1-ին հոդվածի փոփոխություն
(Ն-647-06.07.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

17.  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(Կ-640-27.06.2005-ՖՎ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

18.  1998 թվականի հունիսի 5-ին Յալթայում ստորագրված` Սեւծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խարտիայի 24-րդ հոդվածի փոփոխությունը
(Ն-577-03.05.2005-ԱՀ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)

19.  Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին
(Պ-486-26.01.2005,11.07.2005-ՊԻ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` Վլադիմիր Բադալյան)

20.  «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
(Կ-549-24.03.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0 Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն)

21.  2003 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Յալթայում ստորագրված «Միջազգային ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների բնագավառում ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիր (կից առարկությամբ)
(Ն-619-08.06.2005-ԱՀ,ՖՎ-011/0 Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ)