Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-5989-24.05.2005-ՖՎ,ՊԻ,ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. « Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 հունիսի 2001 թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի աղյուսակի «18. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժնի 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ՝ նոր խմբագրությամբ.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Տեղագրական քարտեզագրման եւ հողաշինարարական աշխատանքների իրականացում  ԿՄ
Բ
Ա
- - Ո - -

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո: