National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
NA President  |   Deputies  |   NA Council  |   Committees   |   Factions  |   Staff  |   Budget office  |   Legislation   |   News  |   Foreign Relations  |   Library  |   Constituency Relations  |   Competition Council  |   Links
Archive
Letter to the Committee
Your name: Your e-mail address: Your message:

CAPTCHA Image


 
Standing Committee on Protection of Human Rights and Public Affairs
Spheres of activities:
protection of human rights, children’s rights, religion, gender equality, national minorities, advocacy, public organizations and laws regulating those areas
E-mail humanrights@parliament.am
Phone (374-11) 513 230
1
30.08.2021
11:00
314
1.
Հանձնաժողովը որոշեց՝ hաստատել ՀՀ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի աշխատակարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2.
Հանձնաժողովը որոշեց՝ Ռուստամ Բաքոյանին ընտրել ՀՀ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ:


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԹԱԳՈՒՀԻ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ

17.12.2021
2NA President  |  Deputies|  NA Council  |  Committees  |  Factions  |  Staff
Legislation  |   News  |  Foreign Relations   |  Constituency Relations  |  Links  |  RSS