National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
NA President  |   Deputies  |   NA Council  |   Committees   |   Factions  |   Staff  |   Budget office  |   Legislation   |   News  |   Foreign Relations  |   Library  |   Constituency Relations  |   Competition Council  |   Links
Archive
Letter to the Committee
Your name: Your e-mail address: Your message:

CAPTCHA Image


 
Standing Committee on Territorial Administration, Local Self-Government, Agriculture and Environment
Spheres of activities:
territorial administration, administrative-territorial division, local self-government, territorial development, municipal service, local taxes, duties and payments, agriculture, protection and sustainable development of the environment and laws governing those areas
E-mail tkgb@parliament.am
Phone (374-11) 513 656
3
03.11.2020
11:30
114
1.
<<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> ՀՀ սահմանադրական օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն հանձնաժողովը որոշեց, որ հանձնաժողովի նիստը կվարի Մաթևոս Ասատրյանը։
2.
Դրական եզրակացություն ներկայացնել հետևյալ նախագծերի վերաբերյալ
1) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
-774-02.11.2020-ՏՏԳԲ-011/
Author` Government
`ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան
`Հանձնաժողովի անդամ Մ․ Ասատրյան
2) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
-775-02.11.2020-ՏՏԳԲ-011/
Author` Government
`ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան
`Հանձնաժողովի անդամ Մ․ Ասատրյան


ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՄ․ ԱսատրյանNA President  |  Deputies|  NA Council  |  Committees  |  Factions  |  Staff
Legislation  |   News  |  Foreign Relations   |  Constituency Relations  |  Links  |  RSS