National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 
Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018թթ․ պետական բյուջեներով արտաքին հարաբերություններին բնագավառի ֆինանսական և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ
17/05/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018թթ․ պետական բյուջեներով գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության բնագավառների ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ
16/05/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018թթ․ պետական բյուջեներով պաշտպանություն, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, արտակարգ իրավիճակների և փրկարար ծառայության բնագավառների ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ
14/05/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018թթ․ պետական բյուջեներով ՀՀ առողջապահության ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ
14/05/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2018թ․ պետական բյուջեի տարեկան կատարման հաշվետվության հիմնական ամփոփ ցուցանիշների վերաբերյալ, ներառյալ 2016-2017թթ․
13/05/2019

Տեղեկատվություն 2017-2019թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (մարտ ամսվա վերջի դրությամբ)
23/04/2019

Տեղեկանք 2017-2019թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-փետրվար)
17/04/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2018-2019 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-փետրվար)
04/04/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող հարկաբյուջետային կաննոների վերաբերյալ
02/04/2019

Տեղեկատվություն 2017-2019թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (փետրվար ամսվա վերջի դրությամբ)
25/03/2019

Տեղեկանք 2017-2019թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար)
19/03/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2018-2019 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար)
13/03/2019

Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային գործընթաց (ինֆոգրաֆիկ տեղեկանքներ)
13/03/2019

Տեղեկատվություն 2017-2019թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հունվար ամսվա վերջի դրությամբ)
20/02/2019

Տեղեկանք 2016-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-դեկտեմբեր)
15/02/2019

Տեղեկանք 2016-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-նոյեմբեր)
24/01/2019

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (դեկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
24/01/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի վերաբերյալ (հունվար-դեկտեմբեր)
17/01/2019

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-նոյեմբեր)
28/12/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (նոյեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
20/12/2018

Տեղեկանք 2016-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր)
14/12/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր)
12/12/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հոկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
29/11/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-սեպտեմբեր)
26/10/2018

Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ցուցանիշներ
23/10/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (սեպտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
22/10/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-օգոստոս)
09/10/2018

Տեղեկանք 2016-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-օգոստոս)
09/10/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ)
03/10/2018

Տեղեկանք 2016-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-հուլիս)
13/09/2018

Տեղեկանք 2015-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-հունիս)
10/09/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հուլիս)
04/09/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի եկամուտների, ծախսերի և դեֆիցիտի (պակասուրդի) վերաբերյալ (գծապատկերներ)
27/08/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հուլիս ամսվա վերջի դրությամբ)
27/08/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հունիս)
06/08/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հունիս ամսվա վերջի դրությամբ)
24/07/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-մայիս)
20/07/2018

Տեղեկանք 2015-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-մայիս)
19/07/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (մայիս ամսվա վերջի դրությամբ)
19/07/2018

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (07.06.2018թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)
26/06/2018

Տեղեկանք 2015-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-ապրիլ)
13/06/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (ապրիլ ամսվա վերջի դրությամբ)
30/05/2018

Տեղեկանք 2015-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-մարտ)
22/05/2018

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (02.05.2018թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)
19/05/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (մարտ ամսվա վերջի դրությամբ)
02/05/2018

Տեղեկանք 2015-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-փետրվար)
23/04/2018

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (03.04.2018թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)
19/04/2018

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար)
04/04/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (փետրվար ամսվա վերջի դրությամբ)
27/03/2018

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (01.03.2018թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)
19/03/2018

Տեղեկանք 2015-2018թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար)
14/03/2018

Տեղեկատվություն 2016-2018թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հունվար ամսվա վերջի դրությամբ)
23/02/2018

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-դեկտեմբեր)
13/02/2018

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (դեկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
26/01/2018

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-նոյեմբեր)
17/01/2018

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (նոյեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
27/12/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր)
07/12/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հոկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
28/11/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-սեպտեմբեր)
14/11/2017

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (01.11.2017թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)
10/11/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (սեպտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
02/11/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-սեպտեմբեր)
02/11/2017

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (01.10.2017թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)
16/10/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-օգոստոս)
12/10/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-օգոստոս)
12/10/2017

Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ (գծապատկերներով)
11/10/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ)
28/09/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-հուլիս)
23/09/2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (եկամուտներ, ծախսեր, պակասուրդ/հավելուրդ)
23/09/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հուլիս)
23/09/2017

Ինֆոգրաֆիկ տեղեկանքներ Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային գործընթացի վերաբերյալ
22/09/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հուլիս ամսվա վերջի դրությամբ)
22/08/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-հունիս)
07/08/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հունիս)
01/08/2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2017 -2019ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
24/07/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հունիս ամսվա վերջի դրությամբ)
24/07/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-մայիս)
13/07/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-մայիս)` գծապատկերներով
11/07/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (մայիս ամսվա վերջի դրությամբ)
22/06/2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
19/06/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-ապրիլ)` գծապատկերներով
14/06/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (ապրիլ ամսվա վերջի դրությամբ)
13/06/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-ապրիլ)
07/06/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-մարտ)` գծապատկերներով
11/05/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար)
06/05/2017

Տեղեկանք 2014-2017թթ. ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-փետրվար)
06/05/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (մարտ ամսվա վերջի դրությամբ)
25/04/2017

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ` ԸՍՏ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ (01.04.2017թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ)
12/04/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-փետրվար)
10/04/2017

Տեղեկատվություն 2014-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (փետրվար ամսվա վերջի դրությամբ)
24/03/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2017 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար)
14/03/2017

Տեղեկատվություն 2015-2017թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հունվար ամսվա վերջի դրությամբ)
17/02/2017

Տեղեկանք ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-դեկտեմբեր)
13/02/2017

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-նոյեմբեր)
27/01/2017

Տեղեկանք ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-նոյեմբեր)
26/01/2017

Տեղեկատվություն 2014-2016թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (նոյեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
20/12/2016

Տեղեկանք ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր)
06/12/2016

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-հոկտեմբեր)
02/12/2016

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (եկամուտներ, ծախսեր, պակասուրդ/հավելուրդ)
22/11/2016

Տեղեկատվություն 2014-2016թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (հոկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
22/11/2016

Տեղեկանք ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-սեպտեմբեր)
09/11/2016

Տեղեկատվություն 2014-2016թթ. Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (սեպտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ)
07/11/2016

Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-սեպտեմբեր)
25/10/2016

ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ ՀՀ 2012-2017 ԹԹ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ ՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
17/10/2016

Տեղեկանք ՀՀ տնտեսությունը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ (հունվար-օգոստոս)
13/10/2016

Տեղեկանք 2014-2016 թթ. ՀՀ պետական բյուջեների եկամուտների վերաբերյալ (հունվար-օգոստոս)
04/10/2016

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի վերաբերյալ (2016թ. օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ)
23/09/2016

Տեղեկանքներ Հայաստանի Հանրապետության 2014-2016 թթ. առաջին կիսամյակներում պետական բյուջեների եկամուտների, ծախսերի, դեֆիցիտի (պակասուրդի) և դրա ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ
16/09/2016ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS