ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՂեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

1. սահմանել Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի 2020 թվականի փետրվարի 11-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1) ա. «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-421-12.12.2019,10.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-4211-12.12.2019,10.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4212-12.12.2019,10.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4213-12.12.2019,10.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-356-12.11.2019,10.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Արփինե Դավոյան, Լուսինե Բադալյան, Կարեն Սարուխանյան
3) ա. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-331-29.10.2019,07.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3311-29.10.2019,07.02.2020-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-3312-29.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3313-29.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3314-29.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4) «Հողի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-433-24.12.2019,10.02.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Արգիշտի Մեխակյան, Գեւորգ Պապոյան
5) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Խ-424-17.12.2019,05.02.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
6) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-420-12.12.2019,10.02.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակներ` Սերգեյ Բագրատյան, Վարդան Վարդանյան, Տիգրան Ստեփանյան, Հրանտ Մադաթյան, Դավիթ Մանուկյան, Ջանիբեկ Հայրապետյան, Սոնա Ղազարյան
7) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Խ-430-20.12.2019,05.02.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
8) ա. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-422-16.12.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4221-16.12.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9) «Գովազդի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-367-14.11.2019,16.01.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Արթուր Հովհաննիսյան
10) «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-263-30.08.2019,11.11.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
11) ա. «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-300-30.09.2019-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Հարություն Բաբայան
բ. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-3001-30.09.2019-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Հարություն Բաբայան
12) «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-432-24.12.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13) «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջեւ օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-440-10.01.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14) ա. Ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-289-20.09.2019,02.12.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2891-20.09.2019,02.12.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2892-20.09.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2893-20.09.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2894-20.09.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15) ա. Նյութական պահուստի մասին
Կ-429-20.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4291-20.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-4292-20.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4293-20.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4294-20.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16) ա. «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-435-24.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-4351-24.12.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակներ` Արթուր Դալլաքյան, Արտյոմ Ծառուկյան
17) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-323-23.10.2019,26.12.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան
18) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-362-13.11.2019,17.01.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Նիկոլայ Բաղդասարյան, Սոնա Ղազարյան
19) «Ներման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-414-06.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` ՀՀ կառավարություն, Նաիրա Զոհրաբյան, Վահե Էնֆիաջյան
20) ա. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-291-23.09.2019,10.02.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2911-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2912-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2913-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ
2020 թվական, փետրվարի 10
Երեւան
ԱԺԽՈ-013-Լ