Պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողով


09.09.2010Քաղվածք թիվ 1 նիստի արձանագրությունից

07.11.2008Քաղվածք ՊԱԱՆԳ հանձնաժողովի 07.11.2008 նիստի թիվ 1 արձանագրությունից

05.09.2008Քաղվածք Պաշտպանության, Ազգային Անվտանգության եւ Ներքին Գործերի մշտական հանձնաժողովի 05.09.2008. նիստի թիվ 1 արձանագրությունից

25.04.2008Քաղվածք ՊԱԱՆԳ Հանձնաժողովի 25.04.2008թ. նիստի թիվ 1 արձանագրությունից

11.11.2011Քաղվածք թիվ 4 նիստի արձանագրությունից

30.09.2011Քաղվածք թիվ 2 նիստի արձանագրությունից

06.05.2011Քաղվածք թիվ 4 նիստի արձանագրությունից

04.02.2011Քաղվածք թիվ 1 նիստի արձանագրությունից