13.06.2023
1.
«Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-561-14.04.2023,07.06.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-562-14.04.2023,09.06.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5621-14.04.2023,09.06.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-566-21.04.2023,07.06.2023-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան
4.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-567-25.04.2023,06.06.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-569-26.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նյութական պահուստի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5691-26.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-570-27.04.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-571-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5711-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-576-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5761-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5762-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5763-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-577-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5771-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-578-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Զբաղվածության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-579-02.05.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-580-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5801-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-590-23.05.2023-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության հիմնադրման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-595-24.05.2023-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
ա) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-581-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5811-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5812-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-582-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ա) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-585-12.05.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5851-12.05.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-597-26.05.2023,12.06.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5971-26.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-561-14.04.2023,07.06.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-562-14.04.2023,09.06.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5621-14.04.2023,09.06.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-566-21.04.2023,07.06.2023-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Լուսինե Բադալյան
4.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-567-25.04.2023,06.06.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-569-26.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նյութական պահուստի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5691-26.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-570-27.04.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-571-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5711-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ եւ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-576-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5761-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5762-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5763-02.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-577-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5771-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-578-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Զբաղվածության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-579-02.05.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-580-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5801-02.05.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-590-23.05.2023-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության հիմնադրման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-595-24.05.2023-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
ա) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-581-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5811-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5812-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-582-05.05.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
ա) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-585-12.05.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5851-12.05.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-597-26.05.2023,12.06.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5971-26.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն