01.03.2004
1.
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին
Պ-194-17.12.2003-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Հեղինե Բիշարյան, Սամվել Բալասանյան, Լեւոն Մկրտչյան, Գալուստ Սահակյան
2.
Մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագրի մասին
Կ-195-19.12.2003-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-222-16.02.2004-ՖՎ,ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն