07.12.2015
1.
«Ինկասացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-865-06.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-866-08.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8661-08.10.2015-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-868-12.10.2015-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-873-16.10.2015,22.10.2015-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Ռուզաննա Մուրադյան
5.
ա) Ոչ պարենային արտադրանքի ընդհանուր անվտանգության մասին
Կ-490-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Շուկայի վերահսկողության մասին
Կ-4901-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4902-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4903-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4904-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4905-10.04.2014-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-851-16.09.2015,01.12.2015-ՍՀ-010/0
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան, Մհեր Շահգելդյան, Լեւոն Դոխոլյան


1.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամների ընտրություն