04.10.2010
1.
«Մարդուն օրգաններ եւ (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-963-17.08.2010-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-970-01.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-991-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9911-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Մշակութային արժեքների արտահանման եւ ներմուծման մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9912-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9913-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9914-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9915-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9916-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-9917-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9918-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9919-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-99110-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Գեոդեզիայի եւ քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-99111-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-99112-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ oգտագործման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-99113-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-99114-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-99115-30.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-960-10.08.2010-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9601-10.08.2010-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-890-30.04.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Կարեն Վարդանյան, Ստյոպա Սաֆարյան, Վարդան Բոստանջյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Առաքելյան, Արծվիկ Մինասյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-8901-30.04.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Կարեն Վարդանյան, Ստյոպա Սաֆարյան, Վարդան Բոստանջյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Առաքելյան, Արծվիկ Մինասյան
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-8902-30.04.2010-ՏՀ-010/0
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Կարեն Վարդանյան, Ստյոպա Սաֆարյան, Վարդան Բոստանջյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Առաքելյան, Արծվիկ Մինասյան
6.
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-936-28.06.2010,10.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) «Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-987-29.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9871-29.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի համար հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-9872-29.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9873-29.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-9874-29.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9875-29.09.2010-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.

ա) 2010 թվականի մայիսի 17-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության եւ Չեխիայի Հանրապետության միջեւ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին» համաձայնագիր
Ն-981-29.09.2010-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
բ) 2010 թվականի մայիսի 17-ին Երեւանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ օդային տրանսպորտի մասին» համաձայնագիր
Ն-982-29.09.2010-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
գ) 2010 թվականի հուլիսի 23-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի միջեւ վարկային համաձայնագիր (Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում)
Ն-983-29.09.2010-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
դ) 2010 թվականի մայիսի 20-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության եւ Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջեւ «Էներգամատակարարման հուսալիության եւ էներգետիկ արդյունավետության P4560-AM ծրագրի նախապատրաստման համար» կանխավճարի համաձայնագիր
Ն-984-29.09.2010-ԱՀ,ՖՎ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
ե) 2010 թվականի ապրիլի 23-ին Հռոմում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Իտալիայի Հանրապետության կառավարության միջեւ ոստիկանական ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիր
Ն-985-29.09.2010-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ
զ) 2003 թվականի մայիսի 21-ին Կիեւում ստորագրված «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն
Ն-986-29.09.2010-ԱՀ-011/0
Ներկայացնող` ՀՀ Նախագահ