01.12.2008
1.
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-362-28.10.2008-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Ծխախոտի իրացման, սպառման եւ օգտագործման սահմանափակումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-346-03.10.2008-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան, Կարեն Ավագյան, Մխիթար Վարագյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուբիկ Հարությունյան, Արծվիկ Մինասյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-3461-03.10.2008-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան, Կարեն Ավագյան, Մխիթար Վարագյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուբիկ Հարությունյան, Արծվիկ Մինասյան
գ) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-3462-03.10.2008-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Բաբլոյան, Մկրտիչ Մինասյան, Կարեն Ավագյան, Մխիթար Վարագյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ռուբիկ Հարությունյան, Արծվիկ Մինասյան
3.
ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-350-10.10.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3501-10.10.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-301-01.07.2008-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-379-19.11.2008-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վարդան Բոստանջյան, Մխիթար Մնացականյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-3792-19.11.2008-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վարդան Բոստանջյան, Մխիթար Մնացականյան
գ) «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-3793-19.11.2008-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վարդան Բոստանջյան, Մխիթար Մնացականյան
դ) Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-3794-19.11.2008-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վարդան Բոստանջյան, Մխիթար Մնացականյան
ե) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-3795-19.11.2008-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վարդան Բոստանջյան, Մխիթար Մնացականյան
6.
«Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-103-29.08.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-340-01.10.2008-ԳԿ-010/0
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Անահիտ Բախշյան, Հեղինե Բիշարյան
բ) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-3401-01.10.2008-ԳԿ-010/0
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Անահիտ Բախշյան, Հեղինե Բիշարյան
8.
«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-354-16.10.2008-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայատանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-349-10.10.2008-ՊԻ-010/0
Հեղինակներ` Արմեն Մարտիրոսյան, Ստյոպա Սաֆարյան
10.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-195-18.12.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արա Նռանյան, Միքայել Մանուկյան, Արշակ Մխիթարյան, Սամվել Բալասանյան, Վերսանդ Հակոբյան, Հակոբ Հակոբյան, Աշոտ Ափոյան, Կարեն Վարդանյան, Միքայել Վարդանյան, Ալեքսան Պետրոսյան


1.
ա) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-382-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Արտոնավճարների մասին
Կ-3821-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3822-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-3823-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3825-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3826-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3827-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-38210-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3829-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3824-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3828-21.11.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-388-27.11.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3881-27.11.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3882-27.11.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-387-27.11.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2009 թվականկի գործունեության տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին
363-31.10.2008-ՖՎ-011/0