28.02.2005
1.
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-487-26.01.2005-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-505-15.02.2005-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հեղինե Բիշարյան, Սամվել Բալասանյան, Արտակ Առաքելյան
3.
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-489-27.01.2005-ՊԻ-010/1
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Սամվել Բալասանյան
4.
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-483-18.01.2005-ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Սամվել Բալասանյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովհաննես Մարգարյան
5.
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին
Պ-506-15.02.2005-ԳԿ,ՍԱ-010/3
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Հեղինե Բիշարյան


1.
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-520-23.02.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-517-23.02.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-519-23.02.2005-ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-518-23.02.2005-ՖՎ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Բնապահպանական վերահսկողության մասին
Կ-524-25.02.2005-ՍԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին
Կ-525-25.02.2005-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-521-23.02.2005-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-522-23.02.2005-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն