1.
ա) Ապահովագրության մասին
Կ-777-29.12.2002-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7771-29.12.2002-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7772-29.12.2002-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7773-29.12.2002-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-7774-29.12.2002-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-7775-29.12.2002-ՖՎ-010/2
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն