1.
«Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
2.
Ինովացիոն գործունեության մասին