1.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
2.
ա) Կոռուպցիայի կանխարգելման մասին
բ) Կոռուպցիայի կանխարգելման պետական ծառայության մասին
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին