1.
Արտադպրոցական կրթության մասին
2.
Մեծահասակների կրթության մասին
3.
Թատերարվեստին պետական աջակցություն ցուցաբերելու մասին