Armenian      
Վարչատարածքային բաժանման մասին*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.05.2009

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասով`

«Համայնքների եւ մարզերի սահմանների ամրացումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.43-ում:»:

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում:»:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում:»:

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում:»:

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.4-ում:»:

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.5-ում:»:

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.6. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.6-ում:»:

Հոդված 9. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.7-ում:»:

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.8-ում:»:

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.9-ում:»:

Հոդված 12.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.10-ում:»:

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.11. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.11-ում:»:

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում:»:

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.13. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.13-ում:»:

Հոդված 16. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.14.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.14-ում:»:

Հոդված 17. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.15.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.15-ում:»:

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.16. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.16-ում:»:

Հոդված 19. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.17. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.17-ում:»:

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.18-ում:»:

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.19-ում:»:

Հոդված 22. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.20.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.20-ում:»:

Հոդված 23. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.21. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.21-ում:»:

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.22.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.22-ում:»:

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.23. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.23-ում:»:

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.24. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.24-ում:»:

Հոդված  27. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.25.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.25-ում:»:

Հոդված 28. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.26. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.26-ում:»:

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.27. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.27-ում:»:

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.28. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.28-ում:»:

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.29. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.29-ում:»:

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.30. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.30-ում:»:

Հոդված 33. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.31.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.31-ում:»:

Հոդված 34. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.32.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.32-ում:»:

Հոդված 35. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.33. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.33-ում:»:

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  8.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.34.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.34-ում:»:

Հոդված 37.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.35.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.35-ում:»:

Հոդված 38. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.36.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.36-ում:»:

Հոդված 39. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.37. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում  է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.37-ում:»:

Հոդված 40. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.38.  Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սեւաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սեւաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.38-ում:»:

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.39. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.39-ում:»:

Հոդված 42. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.40. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.40-ում:»:

Հոդված 43. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.41. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.41-ում:»:

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.42. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.42-ում:»:

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 8.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 8.43. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.43-ում:»:

Հոդված 46. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ   9.1-9.50-ում:»:

Հոդված 47. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.1-ում:»:

Հոդված 48.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.2-ում:»:

Հոդված 49. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.3-ում:»:

Հոդված 50. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում:»:

Հոդված 51. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.5-ում:»:

Հոդված 52. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.6-ում:»:

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում:»:

Հոդված 54. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.8-ում:»:

Հոդված 55. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեւշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեւշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.9-ում:»:

Հոդված 56. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.10-ում:»:

Հոդված 57. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.11-ում:»:

Հոդված 58. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.12-ում:»:

Հոդված 59. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.13-ում:»:

Հոդված 60. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.14-ում:»:

Հոդված 61. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.15-ում:»:

Հոդված 62. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.16-ում:»:

Հոդված 63. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.17. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.17-ում:»:

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.18-ում:»:

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.19. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.19-ում:»:

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.20-ում:»:

Հոդված 67. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.21-ում:»:

Հոդված 68. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.22. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.22-ում:»:

Հոդված 69. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.23. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.23-ում:»:

Հոդված 70. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.24. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.24-ում:»:

Հոդված 71. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.25. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.25-ում:»:

Հոդված 72. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.26-ում:»:

Հոդված 73. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.27. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.27-ում:»:

Հոդված 74. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.28. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.28-ում:»:

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.29. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.29-ում:»:

Հոդված 76. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.30. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.30-ում:»:

Հոդված 77. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.31. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.31-ում:»:

Հոդված 78. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.32-ում:»:

Հոդված 79.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.33.  Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.33-ում:»:

Հոդված 80. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.34. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.34-ում:»:

Հոդված 81. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.35. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.35-ում:»:

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.36. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.36-ում:»:

Հոդված 83. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.37. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.37-ում:»:

Հոդված 84. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.38. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.38-ում:»:

Հոդված 85. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.39. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.39-ում:»:

Հոդված 86. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.40. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.40-ում:»:

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.41-ում:»:

Հոդված 88. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.42. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.42-ում:»:

Հոդված 89. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.43. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.43-ում:»:

Հոդված 90. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.44. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.44-ում:»:

Հոդված 91. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.45. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.45-ում:»:

Հոդված 92. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.46. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.46-ում:»:

Հոդված 93. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.47. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.47-ում:»:

Հոդված 94. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.48. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.48-ում:»:

Հոդված 95. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.49-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.49. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.49-ում:»:

Հոդված 96. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 9.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 9.50. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.50-ում:»:

Հոդված 97. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 10.  Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը, անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության եւ կառուցապատման տրամադրելը

Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` տասը տարվա ընթացքում, համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքների ղեկավարների կողմից կարող են օտարվել, ինչպես նաեւ անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության եւ կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

Հոդված 98. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

12.06.2009
ՀՕ-137