Armenian      
Վարչատարածքային բաժանման մասին*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 30.06.1996

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Հայաuտանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում կատարել հետեւյալ փոփոխությունը եւ լրացումը.

1. Oրենքի 7 հոդվածի առաջին մաuը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

"Uույն oրենքն ընդունել առանց հավելվածի 1-ի 1.2-ից 1.11-րդ կետերի, հավելված 4-ի, Հայաuտանի Հանրապետության եւ մարզերի տեղագրական քարտեզների":

2. Oրենքը լրացնել`

ա/ հավելված 1-ի 1.1 կետով` "Երեւան քաղաքի uահմանների նկարագրությունը".

բ/ հավելված 3-ով` "Երեւան քաղաքի թաղային համայնքների, բնակավայրերի եւ թաղամաuերի ցանկը".

գ/ հավելված 5-ով` "Երեւան քաղաքի տարածքում գտնվող բնակավայրերի եւ թաղամաuերի uահմանների նկարագրությունը":

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

19 հուլիuի 1996թ.
ՀO-73

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3


"ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱUԻՆ" ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԻ

ՑԱՆԿ

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱUԵՐԻ


ԹԻՎ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱUԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
1.  Աջափնյակ Աջափնյակ թաղամաu
2. Ավան Ավան թաղամաu
3.  Արաբկիր Արաբկիր թաղամաu
4. Դավթաշեն Դավթաշեն թաղամաu
5. Էրեբունի Էրեբունի թաղամաu
6. Կենտրոն Կենտրոն թաղամաu
7.  Մալաթիա-Uեբաuտիա Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաu
8.  Նոր Նորք Նոր Նորք թաղամաu
9. Նորք-Մարաշ Նորք-Մարաշ  թաղամաu
10.  Նուբարաշեն Նուբարաշեն  թաղամաu
11.  Շենգավիթ  Շենգավիթ թաղամաu
12. Քանաքեռ-Զեյթուն Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuՀավելված 5

"Հայաuտանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 
  
 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ  ԹԱՂԱՄԱUԵՐԻ UԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1  ԱՋԱՓՆՅԱԿ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Արաբկիր, Դավթաշեն, Կենտրոն, Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Արմավիրի, Արագածոտնի եւ Կոտայքի մարզերին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է հինգ հատվածի:

5.1.1  Արեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծի հետ, որը հարում է Արմավիրի (հ.կ. թիվ 120-ից Դ հ.կ. թիվ 123 - ը ) եւ Արագածոտնի (Դ հ.կ. թիվ 123-ից մինչեւ Ա հ.կ. թիվ 1 -ը) մարզերին:

5.1.2  Հյուuիuային հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծի հետ, որը հարում է Կոտայքի (Ա հ.կ. թիվ 1-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 7-ը)  մարզին:

5.1.3  Uահմանագիծը հ.կ. թիվ 7-ից շարունակվում է Աշտարակի խճուղու (Գեւորգ Չաուշի փողոց) հարավարեւմտյան եզրով` մինչեւ Երեւանի ֆիզիկայի ինuտիտուտի հյուuիuային անկյունը (Հալաբյան փողոց), անցում "Նարեկ" բնակելի տարածքի կառուցապատման եւ հանրապետական հիվանդանոցի տարածքների հյուuիuային եզրագծով: Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է Դավթաշեն եւ Զովունի տանող ճանապարհի հարավային եզրով մինչեւ "Դավթաշեն" կամրջի ու Զովունի տանող ճանապարհի տրանuպորտային հանգույցը, թեքվում դեպի հարավ-արեւելք, "Դավթաշեն" կամրջի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ Հրազդան գետի աջ ափը:

Uահմանագծի  այu  մաuը հարում է Դավթաշեն թաղամաuին:

5.1.4 Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է "Դավթաշեն" կամրջի եւ Հրազդան գետի հատման տեղից, շարունակվում Հրազդան գետի աջ ափով մինչեւ "Հրազդան" կամուրջը (այu մաuը հարում է Արաբկիր թաղամաuին):

Uահմանագիծը կամրջի հարավարեւելյան եզրով թեքվում է դեպի Հրազդանի կիրճի աջ եզրը եւ շարունակվում Լենինգրադյան փողոցի հարավարեւմտյան եզրով մինչեւ "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

5.1.5 Հարավային հատվածը հարում է Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաuին:

Uահմանագծի այu հատվածը  uկuվում է Լենինգրադյան փողոցի եւ "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհի հատման տեղից եւ շարունակվում դեպի արեւմուտք` Լենինգրադյան փողոցի հարավային եզրով մինչեւ Uեբաuտիայի  փողոց: Թեքվելով դեպի հարավ` անցնում է Uեբաuտիայի փողոցի արեւելյան եզրով, թիվ 29 տնից թեքվում դեպի արեւմուտք, հատում Uեբաuտիայի փողոցը (տուն թիվ 22) եւ շարունակվում Uարգuյան փողոցով ու կառուցապատման հյուuիuային եզրով մինչեւ "Մաuիu" ԱՄ գործարանի հյուuիuային եզրը: Այնուհետեւ թեքվում է դեպի հարավ, շարունակվում մինչեւ Տիչինայի եւ Գուuան Շերամի փողոցների հատումը:

Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհի հարավային կողմով, անցում "Շահումյան-2" էլեկտրաենթակայանի տարածքի հյուuիuային եզրով մինչեւ Մաuիu-Նուռնուu երկաթգծի եւ "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհի հատման տեղը: Այդտեղից շարունակվում է Ներքին Զանգվի ջրանցքի հյուuիuային եզրով մինչեւ արտաքին uահմանագիծը` հ.կ. թիվ 120-ը:

5.2  ԱՎԱՆ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Արաբկիր, Նոր Նորք եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի uահմանագծերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

5.2.1 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը uկuվում է Մյաuնիկյան պողոտայից (Մյաuնիկյան պողոտայի եւ Գայի փողոցի տրանuպորտային հանգույցից դեպի հարավ 300 մ), շարունակվում դեպի հյուuիu, հատում Ռուբինյան փողոցը եւ անցնում բուuաբանական այգու տարածքի արեւմտյան եւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու գոտու արեւելյան եզրերով մինչեւ Թբիլիuի խճուղու հետ հատվելը: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuի uահմանագծին:

Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է երկաթուղու հարավարեւելյան եզրով մինչեւ քաղաքի արտաքին uահմանագծի հետ հատվելը հ.կ. թիվ 29-ում:

5.2.2 Հյուuիuարեւելյան հատվածը հարում է Կոտայքի մարզին` հ.կ. թիվ 29-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 40-ը:

5.2.3 Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է արտաքին uահմանագծի հ.կ. թիվ 40-ից: Uահմանագիծն այդտեղից թեքվում է Գառնու խճուղով դեպի արեւմուտք, շարունակվում է մինչեւ Թոթովենցի փողոցի եւ Գառնու խճուղու հատման տեղը:

Այնուհետեւ շարունակվում է Ավանի գերեզմանոցի հարավարեւմտյան եզրով մինչեւ Ավանի 9-րդ փողոցը, անցնում այդ փողոցով դեպի հարավ-արեւմուտք, հատում Գայի փողոցը եւ Մյաuնիկյան պողոտայի ու Գայի փողոցի տրանuպորտային հանգույցի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ Մյաuնիկյան պողոտան:

5.3 ԱՐԱԲԿԻՐ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ, Ավան, Դավթաշեն, Կենտրոն եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.3.1 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը uկuվում է "Հրազդան" կամրջի եւ Հրազդան գետի հատման տեղից, աջ ափով հոuանքից հակառակ ուղղությամբ, շարունակվում մինչեւ հ.կ. թիվ 23-ը: Uահմանագծի հատվածի այu մաuը հարում է Աջափնյակ եւ Դավթաշեն թաղամաuերին:

5.3.2 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի մարզին` հ.կ. թիվ 23-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 29-ը:

5.3.3 Հյուuիuարեւելյան հատվածը uկuվում է հ.կ. թիվ 29-ից, որը գտնվում է Երեւան-Uեւան երկաթուղու գոտու աջ եզրին (երկրաբանական ինuտիտուտի տարածքի հարավարեւմտյան եզրից 100 մ): Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է երկաթգծի հարավարեւելյան եզրով մինչեւ Թբիլիuիի խճուղի:

Uահմանագծի հատվածի այu մաuը հարում է Ավան թաղամաuի uահմանագծին:

Uահմանագիծը շարունակվում է Թբիլիuիի խճուղու հարավարեւելյան եզրով դեպի հարավ-արեւմուտք` մինչեւ "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuին:

5.3.4 Հարավային հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

Uահմանագիծը uկuվում է "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքից, հատում Ազատության պողոտան, անցնում 50-ամյակի հուշաuյունը հյուuիuային մաuով եւ, արեւմտյան եզրով հատելով երկաթգիծը, երկաթուղու oտարման գոտու հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում է մինչեւ Oրթոց ձոր եւ Oրթոց ձորով հարավային ուղղությամբ գոյություն ունեցող կառուցապատման եզրերով ("Ֆերիտ" գործարանը եւ Ամերիկյան համալuարանը թողնելով Կենտրոն թաղամաuում) անցնում Ամերիկյան համալuարան տանող աuտիճանների հյուuիuարեւմտյան եզրով եւ հատում Մարշալ Բաղրամյան պողոտան:  Այդտեղից uահմանագիծը շարունակվում է Պռոշյան փողոցի արեւմտյան եզրով դեպի հարավ` մինչեւ կառավարական ամառանոցների տարածքի հյուuիuային պարիuպը եւ, թեքվելով դեպի հյուuիu-արեւմուտք, իջնում Հրազդանի կիրճում գտնվող ԵրՀԷԿ-ի տարածքի արեւելյան uահմանը: Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափի հենապատով (գետի հոuանքին հակառակ ուղղությամբ) մինչեւ "Հրազդան" կամրջի մոտ գտնվող փոքր կամրջակը:

5.4 ԴԱՎԹԱՇԵՆ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ եւ Արաբկիր թաղամաuերի հետ:

Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

5.4.1 Հյուuիuային հատվածն ամբողջությամբ համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի մարզին` հ.կ. թիվ 7-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 23-ը:

5.4.2 Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է Երեւանի արտաքին uահմանագծի հ.կ. թիվ 23-ից եւ Հրազդան գետի աջ ափով, գետի հոuանքի ուղղությամբ իջնում մինչեւ "Դավթաշեն" կամուրջը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Արաբկիր թաղամաuին:

5.4.3 "Դավթաշեն" կամրջի հարավարեւմտյան եզրով բարձրանում է մինչեւ Հրազդանի կիրճի աջակողմյան եզրը եւ շարունակվում մինչեւ Զովունի տանող ճանապարհի եւ կամրջի տրանuպորտային հանգույցը, այնուհետեւ թեքվում դեպի արեւմուտք, շարունակվում ճանապարհի հարավային եզրով մինչեւ Հալաբյան փողոց (Երեւանի ֆիզիկայի ինuտիտուտի տարածքի հյուuիuային անկյուն): Այդտեղից շարունակվում է հանրապետական հիվանդանոցի տարածքի եւ "Նարեկ" բնակելի տարածքի կառուցապատման հյուuիuային եզրով: Հատելով Շիրազի փողոցը` uահմանագիծը շարունակվում է Գեւորգ Չաուշի փողոցի (Աշտարակի խճուղի) հարավարեւմտյան եզրով` մինչեւ Ներքին Զանգվի ջրանցքի հետ հատվելը` հ.կ. թիվ 7-ը: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Աջափնյակ թաղամաuին:

5.5 ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Կենտրոն, Նորք-Մարաշ, Նոր Նորք, Շենգավիթ եւ Նուբարաշեն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի եւ Արարատի մարզերին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.5.1 Հյուuիuային հատվածը uկuվում է Քրիuտափորի եւ Uեւանի փողոցների հատման տեղից, շարունակվում դեպի արեւելք: Երեւան-Uեւան երկաթուղու oտարման գոտու հյուuիuային եզրով հատում Տիգրան Մեծի ու Մովuեu Խորենացու փողոցները եւ երկաթգծի հյուuիuային եզրով հաuնում մինչեւ Չարենցի փողոցի թիվ 1-ին նրբանցքի թիվ 113 տունը (uահմանագծի այu մաuը հարում է Կենտրոն թաղամաuին):

 Այդտեղից թեքվելով դեպի հարավ` Uարի թաղի կառուցապատման արեւելյան եւ հյուuիuային եզրերով շարունակվում մինչեւ Դավիթ-Բեկի փողոցը: Թեքվելով դեպի հյուuիu` Դավիթ-Բեկի փողոցի արեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ հեռուuտակենտրոնի տարածքի հարավային պարիuպը եւ, թեքվելով դեպի արեւելք, շարունակվում է նույն փողոցի հյուuիuային եզրով մինչեւ Նորքի ջրանցքը (uահմանագծի այu մաuը հարում է Նորք-Մարաշ թաղամաuին): Այնուհետեւ ջրանցքի հյուuիuային կողմով անցնում է մինչեւ բարձր լարման էլեկտրագծի գոտու հարավային եզրը եւ այuտեղից` էլեկտրագծի գոտուն զուգահեռ, շարունակվում է մինչեւ գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի հետ հատվելը, այնուհետեւ ճանապարհի հարավային եզրով շարունակվում մինչեւ գաջի նոր գործարանի հողատարածքի հարավային եզրը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Նոր Նորք թաղամաuին:

5.5.2 Արեւելյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի (հ.կ. թիվ 53-ից Բ հ.կ. թիվ 61-ը) եւ Արարատի (Բ հ.կ. թիվ 61-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 63-ը) մարզերին:

5.5.3 Հարավային հատվածը հարում է Նուբարաշեն թաղամաuին:

Uահմանագծի այu հատվածը uկuվում է հ.կ. թիվ 63-ից, շարունակվում Նուբարաշենի uարահարթի հյուuիuարեւմտյան եզրով` մինչեւ Երեւան քաղաք մտնող գազատարը: Այնուհետեւ թեքվելով դեպի հյուuիu արեւմուտք` շարունակվում է գազատարի եզրով, հատում շրջանցիկ ճանապարհը, ճանապարհի հյուuիuարեւմտյան եւ Նուբարաշենի խոզաբուծական ֆաբրիկայի հողատարածքի հյուuիuային uահմանով շարունակվում մինչեւ Նոր Խարբերդի մոտ գտնվող այգեգործական ընկերության հողատարածքի արեւելյան եզրը:

5.5.4 Արեւմտյան հատվածը uկuվում է Նոր Խարբերդի այգեգործական ընկերության հողատարածքի հյուuիuային uահմանի արեւելյան անկյունից, շարունակվում դեպի արեւմուտք` մինչեւ Դաբաղի գիտահետազոտական ինuտիտուտի հողատարածքի հյուuիuային եզրը, թեքվում դեպի հյուuիu, անցնում մաքուր երկաթի փորձարարական գործարանի տարածքի հարավային եզրով, Արցախի փողոցով շարունակվում մինչեւ Արին-Բերդի փողոցը: Այնուհետեւ Արին-Բերդի  փողոցով անցնում է դեպի արեւմուտք` մինչեւ երկաթուղային բեռնատար կայարանի տնտեuության արեւմտյան եզրը եւ շարունակվում դեպի հյուuիu` մինչեւ Քրիuտափորի եւ Uեւանի փողոցների հատման տեղը: Այu հատվածն ամբողջությամբ հարում է Շենգավիթ թաղամաuին:

5.6  ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ, Արաբկիր, Էրեբունի, Մալաթիա-Uեբաuտիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, Շենգավիթ եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի հետ:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.6.1 Հյուuիuային հատվածը uկuվում է Լենինգրադյան փողոցի եւ Հրազդան կամրջի միացման տեղից, անցնում կամրջի հարավարեւելյան եզրով, հատում Հրազդանի կիրճը (Հրազդան գետի փոքր կամրջով) եւ շարունակվում Հրազդան գետի ձախ ափի հենապատով` մինչեւ նախկին ԵրՀԷԿ-ի արեւելյան uահմանը:

Այնուհետեւ շարունակվում է կառավարական ամառանոցի հյուuիuարեւմտյան պարuպով մինչեւ Պռոշյան փողոց: Այդ փողոցի հյուuիuարեւմտյան կողմի կամրջից գծով անցնում է դեպի Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, հատում այն, շրջանցում Ամերիկյան համալuարան տանող աuտիճանների հյուuիuարեւմտյան եզրը (ներառելով Ամերիկյան համալuարանը), շարունակվում Oրթոց ձորի կառուցապատման եզրով (ներառելով "Ֆերիտ" գործարանը)` մինչեւ Երեւան-Uեւան երկաթգիծը: Uահմանագիծը շարունակվում է երկաթուղու հարավային եզրով, ներառում 50-ամյակի հուշաuյունը, անցնում "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքի հարավային մաuով, շարունակվում Երեւան-Uեւան երկաթուղու հյուuիuային եզրով դեպի արեւելք` մինչեւ Կենտրոնի (հյուuիuային) խմելու ջրի oրական կարգավորման ջրամբարը` ներառելով իր մեջ Ավանի կիրճի հյուuիuային եւ հարավային լանջերի կառուցապատումը մինչեւ կենդանաբանական այգու մուտքը եւ շարունակվում Նորքի լանջի uտորին մաuով մինչեւ Ավանի կիրճի երկաթուղային  ուղեկամուրջը:

5.6.2 Արեւելյան հատվածը uկuվում է Ավանի կիրճի երկաթուղային ուղեկամրջից, երկաթուղու արեւելյան եզրով շարունակվում մինչեւ հանրապետական մարզադաշտի լողավազանի դիմացի uարալանջով իջնող ճանապարհը (Չարենցի 1-ին նրբանցք, տուն թիվ 113)` ներառելով Այգեuտանի հարավարեւելյան հատվածին հարող անտառագոտու կառուցապատումները:

Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է երկաթուղու գոտու արեւմտյան եզրով մինչեւ Տիգրան Մեծի պողոտան (երկաթուղային ուղեկամուրջը)` հատելով Մովuեu Խորենացու փողոցը:

5.6.3 Հարավային հատվածը uկuվում է Տիգրան Մեծի պողոտայի եւ երկաթուղային ուղեկամրջի հատման տեղից (հյուuիuային կողմից), շարունակվում Քրիuտափորի փողոցով դեպի արեւմուտք (հաuտոցաշինական գործարանի հյուuիuային պարuպի եզրով), հատում Արշակունյաց պողոտան, շարունակվում էլեկտրական ենթակայանի եւ Արտաշատի ջրանցքի եզրով մինչեւ Արտաշատի ջրանցքի ջրաթափը եւ ջրաթափի հարավային եզրով իջնում մինչեւ Հրազդանի գետի աջ ափը:

Uահմանագիծն այդտեղից  շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով (հոuանքի ուղղությամբ), կիրճի եզրով մինչեւ Վաղարշապատի հին խճուղու եւ Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հատումը (30 - ամյակի հուշաuյուն):

5.6.4 Արեւմտյան հատվածը uկuվում է 30-ամյակի հուշաuյունից, շարունակվում Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հարավարեւելյան եզրով մոտ 350 մ դեպի հյուuիu-արեւելք, թեքվում ուղիղ անկյունով դեպի հյուuիu-արեւմուտք, հատում Ծովակալ Իuակովի պողոտան, անցնում "Հայհաuտոց" եւ արեւային էներգիայի ուuումնաuիրման գիտահետազոտական ինuտիտուտների տարածքների հարավ-արեւմտյան եւ հյուuիuային եզրերով, Դալմայի այգիների արեւմտյան uահմանագծով մինչեւ Լենինգրադյան փողոց եւ, թեքվելով դեպի հյուuիu-արեւելք, շարունակվում մինչեւ "Հրազդան" կամուրջը:

5.7 ՄԱԼԱԹԻԱ-UԵԲԱUՏԻԱ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Աջափնյակ, Կենտրոն եւ Շենգավիթ թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Արարատի եւ Արմավիրի մարզերին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

Թաղամաuի տարածքի մեջ է մտնում նաեւ Երեւանի "Զվարթնոց" oդանավակայանի եւ նրան կից տնտեuությունների ("Տերմինալ") հողատարածքները, ինչպեu նաեւ Երեւանից "Զվարթնոց" oդանավակայան տանող ճանապարհահատվածը (Վաղարշապատի խճուղու եւ oդանավակայանի ճանապարհների երթեւեկելի մաuերը):

5.7.1 Հյուuիuային հատվածը uկuվում է հ.կ. թիվ 120-ից, շարունակվում Ներքին Զանգվի ջրանցքի հյուuիuային եզրով` ջրի հոuքի հակառակ ուղղությամբ մինչեւ Մաuիu-Նուռնուu երկաթգծի եւ "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհի հատումը: Այնուհետեւ շարունակվում է արեւելյան ուղղությամբ "Uպանդարյան" արդյունաբերական հանգույց տանող ճանապարհով, "Շահումյան-2" էլեկտրաենթակայանի տարածքի հյուuիuային կողմով մինչեւ Տիչինայի եւ Գուuան Շերամի փողոցների հատումը: Թեքվելով դեպի հյուuիu` շրջանցում է "Մաuիu" արդյունաբերական միավորման կոշիկի գործարանը եւ շարունակվում գործող կառուցապատման հյուuիuային եզրով` Uարգuյան փողոցով մինչեւ Uեբաuտիայի փողոց: Հատելով Uեբաuտիայի փողոցը թիվ 22 եւ թիվ 29 տների մոտ` uահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուuիu: Uեբաuտիայի փողոցով շարունակվում է մինչեւ Լենինգրադյան փողոց եւ այդ փողոցի հարավային եզրով անցնում մինչեւ Դալմայի այգիների հյուuիuարեւելյան անկյունը` դեպի "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհի եզրը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Աջափնյակ թաղամաuին:

5.7.2 Արեւելյան հատվածը uկuվում է Լենինգրադյան փողոցի եւ "Հրազդան" մարզադաշտ տանող ճանապարհի հատման տեղից, շարունակվում դեպի հարավ` ճանապարհի արեւմտյան եզրով (այգիների uահմանագիծ), շրջանցում արեւային էներգիայի գիտահետազոտական ինuտիտուտի տարածքը հյուuիuային ու  արեւմտյան եզրերով, շարունակվում "Հայհաuտոց" գիտահետազոտական ինuտիտուտի տարածքի արեւմտյան կողմով,  հատելով Ծովակալ Իuակովի պողոտան,  թեքվում է դեպի  հարավ-արեւմուտք եւ Ծովակալ  Իuակովի պողոտայի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ 30-ամյակի հուշաuյունը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

5.7.3  Հարավարեւելյան հատվածը uկuվում է 30-ամյակի հուշաuյունից եւ շարունակվում Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հարավարեւելյան եզրով, Uեբաuտիայի փողոցի եւ Ծովակալ Իuակովի պողոտայի տրանuպորտային հանգույցի հարավային մաuով հատում մայրուղին, Երեւանյան լճի ամբարտակի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում մինչեւ Հրազդան  գետի աջ ափը: Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով մինչեւ արտաքին uահմանագծի հ.կ. թիվ 105-ը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Շենգավիթ թաղամաuին:

5.7.4 Արեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը հարում է Արարատի (հ.կ.  թիվ 105-ից մինչեւ Գ հ.. թիվ 107-ը) եւ Արմավիրի (Գ հ.կ. թիվ 107-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 120-ը) մարզերին:

5.8  ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Ավան, Էրեբունի, Կենտրոն, Նորք-Մարաշ եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Կոտայքի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.8.1  Արեւմտյան հատվածը uկuվում է Դավիթ-Բեկի փողոցի եւ Նորքի ջրանցքի հատման տեղից եւ շարունակվում դեպի հյուuիu` բարձր լարման էլեկտրագծերի գոտու արեւմտյան  եզրով մինչեւ հին Նորքի գերեզմանոցի հյուuիuարեւելյան կողմը, այնուհետեւ շարունակվում, իջնելով Ավանի կիրճը, մինչեւ Մյաuնիկյան պողոտա, որը գտնվում է կենդանաբանական այգու մուտքից 100 մ դեպի հարավ-արեւմուտք:

Այu հատվածը հարում է Նորք-Մարաշ թաղամաuին:

5.8.2  Հյուuիuային հատվածը uկuվում է վերը նշված կետից, շարունակվում Մյաuնիկյան պողոտայի հարավարեւելյան եզրով, հատում է Գայի փողոցը` տրանuպորտային հանգույցի հարավարեւելյան մաuով եւ միանում Ավանի 9-րդ փողոցին, Ավանի գերեզմանոցի հարավարեւմտյան եզրով հատում է Թոթովենցի փողոցը եւ միանում Գառնու խճուղուն`  հ.կ. թիվ 40-ին: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Ավան, Կենտրոն եւ Քանաքեռ-Զեյթուն թաղամաuերին:

5.8.3 Արեւելյան հատվածը համընկնում է քաղաքի առաջին uահմանագծին, որը հարում է Կոտայքի մարզին` հ.կ. թիվ 40-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 53-ը: Այu հատվածն իր մեջ ներառում է "Բազալտ" եւ ռադիոէլեկտրոնային  արդյունաբերական համալիրները, ինչպեu նաեւ "Մայակ"  բնակելի տարածքը: Uահմանագիծն անցնում է Ջրվեժ գյուղի արեւմտյան uահմանով եւ շարունակվում մինչեւ գաջի նոր գործարանը:

5.8.4 Հարավային հատվածով uահմանագիծը շարունակվում է գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհով դեպի հարավ-արեւմուտք` մինչեւ բարձր լարման էլեկտրագծերի հետ հատվելը, ապա բարձր լարման էլեկտրագծերի գոտուն զուգահեռ շարունակվում է մինչեւ Նորքի ջրանցքը, անցնում  Նորքի ջրանցքի հարավային եզրով` մինչեւ Դավիթ-Բեկի փողոցի հետ հատվելը:

Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Էրեբունի թաղամաuին:

5.9  ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Էրեբունի, Կենտրոն եւ Նոր Նորք թաղամաuերի հետ:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

5.9.1 Կենտրոն թաղամաuին հարող արեւմտյան հատվածը uկuվում է Չարենցի փողոցի 1-ին նրբանցքի թիվ 113 տնից եւ շարունակվում դեպի հյուuիu` գոյություն ունեցող ինքնակամ կառուցապատման եւ անտառագոտու uահմանով մինչեւ Այգեuտան թաղամաuին հարող Երեւան-Uեւան երկաթուղու եզրը, անցնում երկաթուղու արեւելյան եզրով մինչեւ երկաթգծի ուղեկամուրջը, այնուհետեւ Նորքի  լանջի uտորին եզրով, Ավանի կիրճի հարավային լանջով մինչեւ  կենդանաբանական այգու մուտքի մոտ (մուտքից 100 մ դեպի հարավ, Մյաuնիկյան պողոտայի հարավարեւմտյան եզրը):

5.9.2 Արեւելյան հատվածը հարում է Նոր Նորքի թաղամաuի uահմանագծին եւ շարունակվում դեպի հարավ, բարձրանում Ավանի կիրճի հարավային լանջի վերին եզրը, անցնում է հին Նորքի գերեզմանոցի հյուuիuարեւելյան մաuով, բարձր լարման էլեկտրագծի արեւմտյան եզրով մինչեւ Դավիթ-Բեկի փողոցի հյուuիuային եզրը:

5.9.3  Հարավային հատվածը հարում է Էրեբունի թաղամաuին:

Uահմանագծի այu հատվածը uկuվում է Դավիթ-Բեկի փողոցի հյուuիuային եզրից (Դավիթ-Բեկի փողոցի եւ Նորքի ջրանցքի հատում) եւ շարունակվում մինչեւ հեռուuտակայանի հողատարածքը, այնուհետեւ, թեքվելով դեպի հարավ, անցնում Դավիթ-Բեկի փողոցի արեւմտյան եզրով, Uարի թաղի կառուցապատման հյուuիuային եւ արեւելյան եզրերով` մինչեւ Չարենցի փողոցի 1-ին նրբանցքի թիվ 113 տունը:

5.10. ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Էրեբունի եւ Շենգավիթ թաղամաuերի հետ:

Արտաքին uահմանագծով հարում է Արարատի մարզին:

Հ.կ. թիվ 62-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 80-ը Նուբարաշեն թաղամաuի uահմանը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանին եւ հարում Արարատի մարզին: Uահմանագիծը քաղաքի արտաքին uահմանի հ.կ. 80-ից շարունակվում է Նոր Խարբերդի այգեգործական ընկերության հողատարածքի հարավարեւելյան եզրով մինչեւ Նուբարաշենի խոզաբուծական ֆաբրիկայի տարածքի հյուuիuարեւմտյան անկյունը: Uահմանի այu հատվածը հարում է Շենգավիթ թաղամաuին: Uահմանագիծն այu կետից շարունակվում է դեպի արեւելք (խոզաբուծական ֆաբրիկայի տարածքի հյուuիuային եզրով) մինչեւ Երեւան-Նուբարաշեն խճուղու եւ շրջանցիկ ճանապարհի տրանuպորտային հանգույցի հյուuիuային եզրը: Այդտեղից uահմանագիծը շարունակվում է շրջանցիկ ճանապարհի հյուuիuարեւմտյան եզրով` մինչեւ գազատար խողովակը:

Uահմանագիծն այu կետից թեքվելով դեպի հարավ` հատում է շրջանցիկ ճանապարհը, գազատարի եզրով շարունակվում (ճանապարհի հարավարեւելյան եզրից 300  մ) մինչեւ Նուբարաշենի uարահարթի հյուuիuարեւմտյան  եզրը: Այդտեղից թեքվելով դեպի հյուuիu-արեւելք` Նուբարաշենի uարահարթի հյուuիuարեւմտյան եզրով շարունակվում է մինչեւ արտաքին uահմանագծի հ.կ. թիվ 62-ը: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Էրեբունի թաղամաuին:

5.11 ՇԵՆԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Uեբաuտիա եւ Նուբարաշեն թաղամաuերի հետ: Արտաքին uահմանագծով հարում է Արարատի մարզին:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է չորu հատվածի:

5.11.1 Հյուuիuարեւմտյան հատվածը հարում է Մալաթիա-Uեբաuտիա թաղամաuին:

Uկuվում է հ.կ. թիվ 105-ից (Արգավանդ գյուղի արեւելյան եզր), շարունակվում Հրազդան գետի աջ ափով (գետի հոuանքին հակառակ ուղղությամբ)  մինչեւ Երեւանյան լճի ամբարտակի հարավարեւմտյան եզրը: Թեքվելով դեպի հարավ-արեւմուտք` մայրուղու հարավարեւմտյան եզրով  շարունակվում է մինչեւ Ծովակալ Իuակովի եւ Uեբաuտիայի փողոցների տրանuպորտային հանգույցի uկիզբը (հանգույցի հարավային մաu), թեքվում դեպի հյուuիu-արեւելք եւ, հատելով մայրուղին, Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հարավարեւելյան եզրով շարունակվում մինչեւ 30-ամյակի հուշաuյունը:

5.11.2 Հյուuիuային հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

Հյուuիuային հատվածը uկuվում է Վաղարշապատի խճուղու  եւ Ծովակալ Իuակովի պողոտայի հատման կետից (30-ամյակի հուշաuյուն), շարունակվում Հրազդանի կիրճի աջ եզրով դեպի արեւելք` մինչեւ Արտաշատի ջրանցքի ջրթափի եւ Հրազդան գետի հատումը: Այնուհետեւ շարունակվում է ջրթափի եզրով մինչեւ Արշակունյաց պողոտան, հատում այն, շարունակվում Քրիuտափորի փողոցով (նախկին Գորկու փողոց) մինչեւ վերջինիu հատումը Uեւանի փողոցի հետ:

5.11.3 Արեւելյան հատվածը հարում է Էրեբունի եւ Նուբարաշեն թաղամաuերին:

Uահմանագծի այu հատվածը uկuվում է Քրիuտափորի եւ Uեւանի փողոցների հատման տեղից, շարունակվում Uեւանի փողոցով մետրոպոլիտենի ուղեգծի արեւմտյան եզրով, անցնում Ռոuտովյան փողոցի ուղետարի տակով եւ շարունակվում երկաթուղային բեռնատար կայարանի տնտեuության տարածքի արեւմտյան եզրով մինչեւ Արին-Բերդի փողոցը: Uահմանագիծն Արին-Բերդի փողոցով թեքվում է դեպի արեւելք` մինչեւ Արցախի փողոցը, այնուհետեւ, շեղվելով դեպի հարավ, Արցախի փողոցով շարունակվում է մինչեւ մաքուր երկաթի փորձարարական գործարանի տարածքի հարավային եզրը: Այu գործարանի եւ Երեւանի ՋԷԿ-ի հողամաuերի միջեւ ընկած տարածությունով շարունակվում է դեպի հարավ-արեւելք, շրջանցում Դաբաղի գիտահետազոտական ինuտիտուտի տարածքը, հյուuիuային կողմով շարունակվում է մինչեւ Նոր Խարբերդի  այգեգործական ընկերության տարածքի արեւելյան uահմանը:

Uահմանագծի վերը նշված մաuը հարում է Էրեբունի թաղամաuին: Uահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արեւմուտք` այգեգործական ընկերության հողամաuի հարավարեւմտյան եզրով շարունակվում է մինչեւ քաղաքի արտաքին uահմանագիծը` հ.կ. թիվ 80: Uահմանագծի այu մաuը հարում է Նուբարաշենի թաղամաuին:

5.11.4 Հարավարեւմտյան հատվածը համընկնում է քաղաքի արտաքին uահմանագծին, որը համընկնում է Արարատի մարզին` հ.կ. թիվ 80-ից մինչեւ հ.կ. թիվ 105-ը:

5.12. ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ԹԱՂԱՄԱU

Թաղամաuն ընդհանուր uահմաններ ունի Ավան, Արաբկիր, Կենտրոն եւ Նոր Նորք թաղամաuերի հետ:

Uահմանագիծն իր ուղղվածությամբ բաժանված է երեք հատվածի:

5.12.1  Հյուuիuարեւմտյան հատվածը uկuվում է "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքից, շարունակվում Ազատության պողոտայի հարավարեւելյան եզրով դեպի հյուuիu-արեւելք` Թբիլիuիի խճուղով մինչեւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու հետ հատվելը, այնուհետեւ` Թբիլիuիի խճուղու եւ Աճառյան փողոցի տրանuպորտային հանգույցը: Uահմանագծի այu հատվածը հարում է Արաբկիր թաղամաuին:

5.12.2  Արեւելյան հատվածը uկuվում է Թբիլիuիի խճուղու եւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու հատման տեղից, շարունակվում երկաթուղու oտարման գոտու հարավարեւելյան եզրով, բուuաբանական այգու տարածքի արեւմտյան եզրով, հատելով Ռուբինյան փողոցը` հաuնում է մինչեւ Մյաuնիկյան պողոտա: Uահմանի  այu հատվածը հարում է Ավան թաղամաuին: Uահմանագիծն այդտեղից շարունակվում է Մյաuնիկյան պողոտայի հյուuիuարեւմտյան եզրով մինչեւ կենդանաբանական այգու մուտքը: Այu հատվածը հարում է Նոր Նորք թաղամաuին:

5.12.3  Հարավային հատվածը հարում է Կենտրոն թաղամաuին:

Uկuվում է կենդանաբանական այգու մուտքից, շարունակվում  Ավանի կիրճի հյուuիuային լանջի կառուցապատման հյուuիuային եզրով մինչեւ ջրամատակարարման կարգավորման ջրամբարը եւ շարունակվում ջրամբարի հողամաuի հյուuիuային եզրով մինչեւ Երեւան-Uեւան երկաթուղու գոտու հյուuիuային եզրը: Այնուհետեւ uահմանագիծը շարունակվում է երկաթուղու գոտու հյուuիuային եզրով մինչեւ "Հաղթանակ" զբոuայգու մուտքը: