ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 24-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՂեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

1. սահմանել Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի 2020 թվականի մարտի 24-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1) ա. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-496-02.03.2020,20.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4961-02.03.2020,20.03.2020-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2) «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-466-04.02.2020-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3) ա. «Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-444-10.01.2020,28.02.2020-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4441-10.01.2020-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-436-26.12.2019-ՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-298-26.09.2019,11.11.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
6) «Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-432-24.12.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-430-20.12.2019,05.02.2020-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
8) ա. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-422-16.12.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4221-16.12.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9) «Գովազդի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-367-14.11.2019,16.01.2020-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` Արթուր Հովհաննիսյան
10) ա. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-480-13.02.2020,23.03.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4801-13.02.2020,23.03.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11) ա. «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-300-30.09.2019-ԳԿ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Հարություն Բաբայան
բ. «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-3001-30.09.2019-ԳԿ-011/1
Հեղինակներ` Մխիթար Հայրապետյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Հարություն Բաբայան
12) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-361-13.11.2019-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` Ալեն Սիմոնյան
13) ա. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-348-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3481-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3482-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3483-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3484-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3485-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3487-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը. «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3488-07.11.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3489-07.11.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14) ա. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Խ-343-05.11.2019,17.03.2020-ՖՎ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
բ. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Խ-3431-05.11.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
գ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Խ-3432-05.11.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
15) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-464-04.02.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-465-04.02.2020-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17) «Նավագնացության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-488-25.02.2020-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18) «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-441-10.01.2020-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19) «1992 թվականի մայիսի 15-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» չորրորդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-509-09.03.2020-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20) ա. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-291-23.09.2019,10.02.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2911-23.09.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2912-23.09.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2913-23.09.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21) ա. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-428-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4281-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4282-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4283-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4284-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ. «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4285-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4286-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4287-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4288-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-4289-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-42810-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-42811-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ. «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-42812-20.12.2019,02.03.2020-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-42814-20.12.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-473-07.02.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-478-13.02.2020-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
24) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-392-28.11.2019,23.03.2020-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Արթուր Դավթյան, Աննա Կարապետյան
25) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-424-17.12.2019,05.02.2020-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ
2020 թվական, մարտի 23
Երեւան
ԱԺԽՈ-024-Լ