ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 03-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

սահմանել Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի 2019 թվականի դեկտեմբերի 03-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1 ա) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-192-14.06.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
բ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-1921-14.06.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
գ) «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-1922-14.06.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
2 ա) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-378-15.11.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-3781-15.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3 «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-371-15.11.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4 «Երրորդ պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ միջազգային ինտեգրացիոն միավորումների հետ` Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային պայմանագրերի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-347-07.11.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5 «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-317-11.10.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6 ա) Հաշվապահական հաշվառման մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-116-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Աուդիտորական գործունեության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1161-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1162-25.04.2019,25.09.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1163-25.04.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1164-25.04.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1165-25.04.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1166-25.04.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1167-25.04.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7 «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2018 թվականի հունիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-338-Ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-270-05.09.2019,21.10.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
8 «Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-314-09.10.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9 «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-316-10.10.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10 «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-260-20.08.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Նարեկ Զեյնալյան
11 «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-261-26.08.2019,01.10.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12 «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-280-12.09.2019,16.10.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13 Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ կենսաթոշակառուներին նպատակային սոցիալական աջակցության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-319-16.10.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14 ա) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-276-12.09.2019,06.11.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-2761-12.09.2019,06.11.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
15 «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-315-10.10.2019,29.11.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակներ` Արթուր Դավթյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Նազելի Բաղդասարյան
16 ա) «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Պ-324-23.10.2019,02.12.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
բ) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-3241-23.10.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
գ) «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին
Պ-3242-23.10.2019,02.12.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
դ) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-3243-23.10.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
17 «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-303-03.10.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-278-12.09.2019,02.12.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Լենա Նազարյան
19 ա) «Տեղական հանրաքվեի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-293-24.09.2019,02.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-2933-24.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Վարազդատ Կարապետյան, Վահե Ղալումյան
20 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-249-06.08.2019,25.09.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` Արման Աբովյան
21 ա) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-292-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2921-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2922-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2923-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2924-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2925-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2926-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2927-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2928-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-2929-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29210-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29211-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29212-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Կ-29213-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29214-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-29215-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29216-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Ճարտարապետական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29217-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Փրկարար ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29218-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-29219-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-29220-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29221-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29222-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29223-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29224-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29225-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29226-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29227-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29228-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-29229-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29230-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29231-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լզ) «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29232-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լէ) «Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29233-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լը) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29234-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լթ) «Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-29235-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-29236-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խբ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29238-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խգ) «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-29239-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խդ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29240-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խե) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29241-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խզ) «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29242-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խէ) «Զբաղվածության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29243-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խը) «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29244-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խթ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29245-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծ) «Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29246-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծա) «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29247-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծբ) «Արխիվային գործի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29248-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծգ) «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29249-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծդ) «Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29250-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծե) «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29251-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծզ) «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-29252-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծէ) Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29253-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծը) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29254-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծթ) «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-29255-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծժ) «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29256-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծի) «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29257-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծլ) «Ներքին աուդիտի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29258-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծխ) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մաuին
Կ-29259-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կ ) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Կ-29260-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կա) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-29261-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կբ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29262-23.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կգ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-29263-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կդ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-29264-23.09.2019,03.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22 «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-336-30.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-309-08.10.2019,02.12.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակներ` Նաիրա Զոհրաբյան, Վահե Էնֆիաջյան, Շաքե Իսայան, Արման Աբովյան
24 «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-305-03.10.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակներ` Արմեն Խաչատրյան, Սիփան Փաշինյան
25 «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-320-17.10.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26 «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Խ-225-15.07.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
27 ա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-195-19.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1951-19.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1952-19.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1953-19.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1954-19.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1955-19.06.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1956-19.06.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28 ա) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-169-03.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1691-03.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1692-03.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1693-03.06.2019-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29 «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-268-04.09.2019,16.10.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` Վարազդատ Կարապետյան
30 «Ֆինանսական շուկայի ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-341-05.11.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
31 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև սովորական անձնագրեր կրող անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի փոխադարձաբար վերացման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-340-05.11.2019-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
32 «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կենտրոնական մաքսային մարմինների միջև «Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների` մի կողմից, և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության` մյուս կողմից, միջև ազատ առևտրի մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրի 5.7 հոդվածի համաձայն տեղեկությունների փոխանակման իրագործման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-338-05.11.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33 Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործընթացը և 2016-2019 թթ. ոլորտը սպասարկող, համակարգող և վերահսկող լիազոր մարմինների գործունեությունն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին
Պ-383-19.11.2019--012/0
Հեղինակ` Արտյոմ Ծառուկյան
34 2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը երկարաձգելու մասին
397-29.11.2019--012/0

35 Արարատի և Արմավիրի մարզերում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի, դրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի գործունեության արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը երկարաձգելու մասին
398-29.11.2019--012/0

36 ա) Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին
Կ-289-20.09.2019,02.12.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2891-20.09.2019,02.12.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2892-20.09.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2893-20.09.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2894-20.09.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37 «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-302-03.10.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
38 ա) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-311-08.10.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Վաղարշակ Հակոբյան
բ) «Համատիրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Պ-3111-08.10.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Վաղարշակ Հակոբյան

2. «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության հարցապնդման պատասխանը քննարկելու մասին հարցը կքննարկվի հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա երրորդ հիմնական նիստում:

3. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը (Կ-306-03.10.2019-ՖՎ,ԱՍ,ԱՀ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՏԵ,ՏՀ,ՏՏԳԲ-011/0) կքննարկվի դեկտեմբերի 5-ի երրորդ նիստում:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. Միրզոյան
2019թ. դեկտեմբերի 02
քաղ. Երեւան
ԱԺԽՈ-068-Լ