ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 12-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

սահմանել Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի 2018 թվականի հունիսի 12-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1 Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություն
24.05.2018-

2 «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-276-28.02.2018,21.05.2018-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3 «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-303-10.04.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4 «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-278-01.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5 Հաշտարարության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-293-04.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6 «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-297-06.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7 Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-301-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8 ա) Տեղական հանրաքվեի մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-302-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3021-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-017/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3022-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3023-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9 ա) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-308-26.04.2018,18.05.2018-ՊԻՄԻ-017/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3081-26.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-306-19.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11 ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-298-06.04.2018,21.05.2018-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2981-06.04.2018,21.05.2018-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2982-06.04.2018,21.05.2018-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12 ա) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-300-10.04.2018,18.05.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3001-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-3002-10.04.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13 Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-313-02.05.2018-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-304-12.04.2018-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15 Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
312-02.05.2018-ՖՎ-012/0

16 Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2017 թվականի գործունեության մասին» հաղորդում
292-04.04.2018-ԳԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. Բաբլոյան
2018թ. հունիսի 11
քաղ. Երեւան
ԱԺԽՈ-045-Լ