ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 02-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆՂեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

1. սահմանել Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի 2018 թվականի մայիսի 02-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1) Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություն
25.04.2018-

2) ա. «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-248-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2481-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2482-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-242-24.01.2018,15.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Կարինե Աճեմյան, Ալիկ Սարգսյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, Հակոբ Բեգլարյան, Ֆելիքս Ցոլակյան
4) ա. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-240-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2401-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2403-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5) Հաշտարարության մասին
Կ-293-04.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6) «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-297-06.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7) Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին
Կ-301-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8) ա. Տեղական հանրաքվեի մասին
Կ-302-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3021-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3022-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3023-10.04.2018,27.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-278-01.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10) ա. «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-220-15.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2201-15.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11) ա. «Ակտիվների արժեթղթավորման եւ ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-232-21.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2321-21.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ. «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2322-21.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2323-21.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2324-21.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12) Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը
291-30.03.2018-ՖՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. Բաբլոյան
2018թ. ապրիլի 27
քաղ. Երեւան
ԱԺԽՈ-032-Լ