Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-195-19.12.2003-ԳԿ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագրի մասին