Տպել

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 44-րդ հոդվածների համաձայն՝ Կառավարության նախաձեռնությամբ 2023 թվականի հուլիսի 13-ին՝ ժամը 11:00-ին, գումարել Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան՝ նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով:

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1.
«Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-633-10.07.2023-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն (ԳՄՀԸ/GIZ) ՍՊԸ-ի եւ վերականգնման վարկերի բանկի (ՎՎԲ/KFW) տեղական գրասենյակներ հիմնելու վերաբերյալ» հայտագրերի փոխանակման ձեւով կնքված համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-617-19.06.2023-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-436-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
բ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-4361-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
գ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-4362-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-4363-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
ե) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-4364-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
զ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-4365-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
է) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-4368-23.06.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
ը) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-4369-23.06.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
թ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-43610-23.06.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
ժ) «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-43611-23.06.2023-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
4.
ա) «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-638-12.07.2023-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
(առաջին ընթերցում)
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-6381-12.07.2023-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը «2023 թվականի հուլիսի 13-ին ժամը 11:00-ին գումարվող՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի օրակարգային հարցերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին»