Տպել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

ՍՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 17

23 մարտի 2020

Ժամը 11:00

ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒՄ Է ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐԱՐԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԸ

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Բարեւ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, տեղադրենք քարտերը եւ գրանցվենք: Գրանցում: Գրանցվել է 107 պատգամավոր, քվորում կա, կարող ենք սկսել մեր աշխատանքները: Շարունակում ենք ընդհատված նիստը: Քննարկում ենք «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը: Հիմնական զեկուցող` արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան:

Ռ.ԲԱԴԱՍՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», ինչպես նաեւ «Քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը: Փաթեթով առաջարկվում է, մասնավորապես. վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182.3-րդ հոդվածում 8-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Լրատվական գործունեություն իրականացնողի կողմից արտակարգ դրության ընթացքում սահմանված տեղեկությունների հրապարակման եւ տարածման կանոնները խախտելը», այսինքն` այստեղ ԶԼՄ-ների հասկացությունը փոխարինում ենք «լրատվական գործունեություն իրականացնող» հասկացությամբ, որպեսզի ավելի լայն ընդգրկում ունենա այդ հասկացությունը:

Տեղեկացնեմ, որ Կառավարությունն այս պահին քննարկում է խոսքի ազատության սահմանափակման դրվագով փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությունը, այսինքն` կարող ենք նաեւ արձանագրել, որ այս օրենսգրքով կատարվող փոփոխությունն ավելի շատ ապագային միտված կլինի, կամ այլ իրավիճակներում: Այնուամենայնիվ, այս փոփոխությունն անհրաժեշտ էր իրականացնել:

Նաեւ լրացնում ենք 8.1 մաս նույն հոդվածում, ըստ որի՝ 8-րդ կետով նախատեսված տույժին ենթարկվելուց հետո 1 օրվա ընթացքում արտակարգ դրության ընթացքում սահմանված տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման կանոնների խախտմամբ տարածած հրապարկումը չվերացնելը կրկին ենթադրում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով:

Նաեւ լրացնում ենք 10-րդ մաս` արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում որպես սահմանափակում նախատեսված` մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այլ սահմանափակումները խախտելը, եւ 11-րդ մասում 10-րդ մասի իմաստով տալիս ենք «մեկուսացման» եւ «ինքնամեկուսացման» հասկացությունները: Ըստ որոնց մեկուսացում է համարվում անձանց, այդ թվում հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց կոնտակտավորների առանձնացումը դրա համար նախատեսված որոշակի տարածքում` այլ անձանց հետ անմիջական շփումը բացառելու եւ վարակի տարածումը կանխելու նպատակով: Եվ ինքնամեկուսացում է համարվում անձանց, այդ թվում՝ հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց, կոնտակտավորների առանձնացումն իրենց մշտական բնակության կամ նախընտրությամբ մեկ այլ վայրում, այլ անձանց հետ անմիջական շփումը սահմանափակելու ու վարակի տարածումը կանխելու նպատակով:

Քրեական օրենսգրքում «մեկուսացում» եւ «ինքնամեկուսացում» տերմինները նույն իմաստով են օգտագործվում, ինչ որ քիչ առաջ վկայակոչված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, եւ քրեական օրենսգրքում 277.1 հոդված ենք առաջարկում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ: Առաջին մասով` արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այլ սահմանափակումները խախտելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է անձի վարակում. այս խախտումը ենթադրում է պատիժ տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով կամ կալանքով` առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով առավելագույնը 2 տարի ժամկետով կամ առանց դրա:

Անդրադառնամ ի՞նչ են նշանակում արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում մեկուսացման, ինքնամեկուսացման կանոնները: Արդեն ասացի, որ մեկուսացումը, ինքնամեկուսացումը՝ իրավական որոշակիությունն ապահովելու համար այդ երկու հասկացությունները սահմանել ենք, իսկ ինչ  ասել է կանոններ: Գիտեք, որ արտակարգ դրություն է հայտարարված, եւ ՀՀ-ում գործում է «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքը, որով, ի թիվս այլոց, թույլատրվում է արտակարգ դրության ընթացքում սահմանափակել տեղաշարժի իրավունքը: Կառավարության որոշմամբ սահմանվել են այն կոնկրետ միջոցառումները, որոնք այս իմաստով կիրառվում են, այսինքն` ազատ տեղաշարժը սահմանափակելու իրավունքի առումով: Դրանց թվում են նաեւ մեկուսացումը, ինքնամեկուսացումը, որոշակի վարչական տարածք մուտք գործելու, ելք գործելու հատուկ ռեժիմի սահմանումը եւ այլն, այսինքն` կանոններ ասելով՝ նկատի ունենք արտակարգ դրության ընթացքում ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակումները:

 Մի դիտարկում էլ, որ դա վերաբերում է... Լավ, քանի որ չեմ հասցնում երկրորդ եւ երրորդ մասերը ներկայացնել, անզգուշությամբ՝ հարցով կամ ելույթով կանդրադառնամ:

Երկրորդ մասը. նույն արարքը, որն անզգուշությամբ ծանր վնաս է պատճառել մարդու առողջությանը կամ անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի անձանց վարակում:

Երրորդ մասով` նույն արարքը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ: Ինչպես նշեցի, հասկացությունները նույնական են, արդեն անդրադարձել ենք:

Այստեղ մեկ հոդված էլ անդրադարձել ենք դիտավորությամբ նույն արարքը կատարելուն: Երկար քննարկվել է, վերջում որոշել ենք, որ պետք է սահմանվի հենց նոր կորոնավիրուսային վարակով վարակելը: Դա դիտավորյալ արարքն է, որը, իհարկե, դժվար է տեսականորեն պատկերացնել, որ դիտավորությամբ հնարավոր են նման դեպքեր, բայց, այնուամենայնիվ, պարտավոր էինք կարգավորել, եւ 124.1 հոդվածում նման կարգավորումներ ենք նախատեսել: Շնորհակալություն:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Շնորհակալություն, պրն նախարար: Առաջարկներ ներկայացրել են ԲՀԿ-ը եւ ԼՀԿ-ը, եւ եթե հարցեր ունեն խմբակցությունները, կարող են հնչեցնել:

«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյան:

Է.ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Պրն նախարար, կխնդրեի՝ ԶԼՄ-ների մասով մի քիչ ավելի մանրամասն ասեք, երեւի, ժամանակի խնդիր կար, այսինքն` այն դրույթը, որ կար, դա դուրս է եկել, եւ հիմա ի՞նչ է արվում՝ սրա հետ կապված, եւ նաեւ Կառավարությունն ի՞նչ է քննարկում սահմանափակումների մասով:

Ռ.ԲԱԴԱՍՅԱՆ

-Պրն Մարուքյան, եթե նկատի ունեք նախագծի սկզբնական տարբերակի եւ հիմիկվա միջեւ, ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց մասով տեղեկություն հրապարակելու էդ զանցանքի համար սանկցիան հանվել է, կարգավորումը, ընդհանրապես, հանվել է: Ընդամենը մենք` Կառավարությունը հիմա դիտարկում է, որպեսզի արտակարգ դրության պայմաններում խոսքի ազատության սահմանափակման կամ այլ շրջանակ լինի, կամ, առհասարակ, չլինի: Առաջիկայում պարզ կլինի, քննարկումները շարունակվում են:

Ինչ վերաբերում է երկրորդ հատվածին, այսինքն` մենք առաջարկում ենք ընդամենը «ԶԼՄ» հասկացությունը` «զանգվածային լրատվության միջոց», փոխարինել «լրատվական գործունեության իրականացնող»-ի համար, ոչ միայն այս պարագայում, այլ առհասարակ` ապագայի համար, որովհետեւ զանգվածային լրատվության միջոց՝ հիմա շատ նեղ շրջանակ է ընդգրկում, օրինակ` ինտերնետային կայքերը եւ այլն, չեն ընկնում հասկացության տակ, դրա համար լրատվական գործունեություն իրականացնող հասկացությունն ենք ավելացնում եւ սահմանում ենք, որ եթե մեկ անգամ չի կատարվում, այսինքն` շարունակվում է խախտման կատարումը, երկրորդ անգամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու ինստիտուտ:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Արձագանք:

Է.ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Քանի որ նորմալ ստացվել է համագործակցությունը եւ մեր առաջարկները հիմնականում ընդունվել են, ավելացնելու բան չունեմ:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Շատ լավ: Պրն նախարար, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը: Հարցերն ավարտվեցին:

Հարակից զեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սիսակ Գաբրիելյանին:

Ս.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

-Շնորհակալ եմ: Հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին, կարելի է ասել, ամբողջ օրն աշխատել ենք, ընդդիմադիր խմբակցությունն էլ ներգրավված է եղել աշխատանքում, ՄԻՊ-ը, համալսարանական դասախոսները եւ ամբողջությամբ ընդդիմադիր խմբակցությունների բոլոր առաջարկությունները, կարծես թե մեկ բացառությամբ, ընդունված են:

Հաշվի առնելով, որ այս հոդվածի տակ հիմնականում կամ մեծ մասամբ ոչ իրավաբաններն են ընկնում եւ, գուցե, անհրաժեշտություն կա, այսպես ասած, ավելի պատկերավոր ներկայացնել, թե ինչ է փոփոխվում, կարծես թե, ժամանակս կհերիքի:

Քրեական պատասխանատվություն ենք նախատեսում այն արարքի համար, եթե մեկուսացված անձը կամ ինքնամեկուսացված անձը կխախտի այդ կանոնները: Կանոնները խախտելու դեպքում, միայն կանոնը խախտելն ինքնին բավարար չէ քրեական պատասխանատվության, կամ, ժողովրդի լեզվով ասած, դատվելու համար: Եթե խախտել է կանոնները, դա պարզապես վարչական իրավախախտում է, այսինքն` զանցանք է, եւ նա վարչական պատասխանատվության կենթարկվի:

Քրեական օրենսդրության տեսանկյունից այդ արարքը հանցագործություն կհամարվի, եթե ինքն այդ կանոնը խախտելու արդյունքում կվարակի մեկ այլ անձի: Սա առաջին մասով է նախատեսված, եւ առավելագույնն այստեղ պատիժը նախատեսված է տուգանքով: Տուգանք է նախատեսված կամ կալանքով` 1 ամիս ժամկետով, իսկ այդ նույն արարքը, որը, օրինակ` ծանր վնաս է պատճառել մարդու առողջությանը, ծանր վնասը, ասենք` որեւէ օրգանի ամբողջական գործունեության դադարում, այս դեպքում երկրորդ մասն է, նախատեսում է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 700-ապատիկի չափով, այսինքն` 500 հազարից 700 հազար դրամ տուգանք կամ կալանք` 1-3 ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը 2 տարի ժամկետով:

Կա նաեւ երրորդ մաս, որն ասում է, որ այդ նույն արարքը, այսինքն` եթե մեկուսացված կամ ինքնամեկուսացված անձը կխախտի այդ կանոնները, եւ այդ խախտելու արդյունքում անզգուշությամբ մահ կպատճառի մեկ այլ անձի, այս դեպքում պատիժը կլինի 2-4 տարի ժամկետով, եւ նաեւ որոշակի պաշտոններից կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով:

Ըստ էության, սա փորձեցի քրեական օրենսդրության տեսանկյունից ասել, եւ նաեւ այս օրերի ընթացքում որոշակի, ապատեղեկատվությունը սխալ է, բայց նաեւ շփոթմունք է գնացել ԶԼՄ-ներով, որ Կառավարությունը կամ մեր իշխանությունը զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառող նախագիծ է բերել: Ես ուզում եմ ասել, որ զանգվածային լրատվական միջոցների նկատմամբ սանկցիաներ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում արդեն 10 տարուց ավելի նախատեսված են եղել, այսինքն` այդ 500-ից 800 հազարը եւ ավելին, մենք այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացնում ենք փոփոխություն, որ այդ 500 հազարից 800 հազարը մի բան էլ նվազեցվում է` 100 հազարից 400 հազար դրամ, այսինքն` մենք որեւէ ԶԼՄ-ի նկատմամբ որեւէ սանկցիա ո՛չ առաջին ընթերցմամբ, ո՛չ հիմա չենք… Դա նորամուծություն չէ, դա եղել է, մենք մի բան էլ մեղմացնում ենք, պարզապես, շփոթմունք է առաջացնում այն, որ օրինակ` լրատվական գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ էլ է սա տարածվում: Կարծում եմ` սա նաեւ հենց բուն դասական զանգվածային լրատվական միջոցների համար է նաեւ ինչ-որ տեղ պետք, որովհետեւ այդ զանգվածային լրատվության միջոցներն արդարացի ասում են, որ, օրինակ` ինձ այս բանն ասելու համար տուգանում ես, մեկ այլ անձի, որն էլի ունի կայք, էլի, ինձ նման տարածում ունի, իրեն այդ նույն բանն ասելու համար որեւէ պատասխանատվություն չի նախատեսվում:

Ինչպես պրն նախարարն ասաց, այո, Կառավարությունում քննարկվում է, եւ գուցե մինչեւ մեր այս ընդունման ավարտն այդ սահմանափակումները, կամ ինչպես ընդունված է ասել, այդ գրաքննությանը, այդ ամբողջ սահմանափակումները դուրս գան, եւ այս օրենքն ընդհանրապես կիրառելի էլ չլինի: Թերեւս, այսքանը: Շնորհակալություն:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պրն Գաբրիելյան: Մտքերի փոխանակություն. ելույթների համար հերթագրում: Գեւորգ Պետրոսյան:

Գ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Հարգելի գործընկերներ, արդեն առիթ ունեցել ենք ասելու, որ մենք, իսկապես, խրախուսում ենք Կառավարության արագ արձագանքը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, եւ նաեւ հանդես ենք եկել առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում գրավոր առաջարկություններով, որոնց մեծ մասը հաշվի է առնվել: Իհարկե, պարզվում է, որ նաեւ այլ լրացումներ են կատարվել, որոնց հետ մենք անվերապահ համաձայնվել չենք կարող, օրինակ` հղի կնոջ նկատմամբ, բացարձակապես հումորի վերածելու ցանկություն չունեմ, բայց էդ ո՞նց ենք ճշտում՝ էդ պահին հղի կնոջ նկատմա՞մբ ենք կատարում, թե՞ ոչ, կամ անչափահասի նկատմամբ: Այդ պահին ինչի՞ց ենք մենք ստույգ ենթադրում, որ նա անչափահաս է, եւ, ի վերջո, պետք է կարեւորել մի բան. մարդու պատասխանատվությունը կախման մեջ դնել նրա դիտավորությունից: Վտանգավորությունը նրա դիտավորության մեջ է, որ մարդը հաստատապես իմանա՝ ո՞ւմ, ի՞նչ վնաս է պատճառում, իսկ այս դեպքում ստացվում է, որ մարդը կարող է ոչ դիտավորյալ, բայց, փաստորեն, վարակել հղի կնոջը, հետո նաեւ...

Չի կարելի, բայց դա ծանրացնող է նախատեսված, Միքայելյան ջան, դրա մասին է խոսքը: Ոչ մեկին չի կարելի վարակել, բայց դնել, ասել` հղի կնոջը վարակել, երբ դու բացարձակապես չունես եւ չէիր կարող ունենալ տեղեկատվություն նրա հղիության վիճակի մասին, սրա համար մարդուն տանել, ավելի խիստ պատասխանատվության ենթարկել՝ չի բխում արդարության սկզբունքից:

Նաեւ որոշակի նկատառումներ ունենք տուգանքի չափերի վերաբերյալ, որովհետեւ 700 հազար դրամ, այսօր մենք պետք է հաշվի առնենք նաեւ մեր բնակչության մեծամասնության վիճակը, եւ որեւէ մեկը, կներեք, ժողովրդական եզրույթով արտահայտվելու համար, լեն օրից չի վարակի, որ գնա, մի հատ էլ ուրիշին ուզենա վարակել եւ դրա համար պատասխանատվություն կրի:

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը, որ, իսկապես, պետք է արձագանքել առկա իրավիճակին, եւ նաեւ այն, որ «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության կարծիքը, առաջարկությունները մեծապես հաշվի են առնվել արդեն իսկ շրջանառության մեջ դրված երկրորդ ընթերցմամբ նախագծում, «Բարգավաճ Հայաստան»-ը դրական տրամադրվածություն ունի նախագծի նկատմամբ: Շնորհակալություն:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Սասուն Միքայելյան:

Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Իմը ելույթ չէ, ընդհանրապես, որ նախորդ նիստին չեմ մասնակցել, ինձ համար անհասկանալի է՝ մենք հիմա օրենսդրական փոփոխություն ենք անում՝ այս հիվանդությա՞ն հետ կապված` կորոնավիրուսի հետ կապված: Հետագայում, եթե նորից արտակարգ դրություն մտցվի ՀՀ-ում ուրիշ հարցի շուրջ, էս ի՞նչ ձեւով է ազդում հետագա էդ օրենքի վրա: Շնորհակալություն, պրն նախարար, կխնդրեի ձեր հարակից ելույթում անդրադառնալ:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Տարոն Սիմոնյան:

Տ.ՍԻՄՈՆՅԱՆ

-Այո, մենք արդյունավետորեն աշխատել ենք շաբաթ եւ կիրակի օրերին: Այսօր էլ հանձնաժողովի նիստում աշխատեցինք, մեր առաջարկություններից շատերն ընդունվեցին, բայց կան խնդիրներ, որոնք բաց են մնում, եւ այս խնդիրների վերաբերյալ կուզեմ խոսել: Դա հիմնականում վերաբերում է մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման կանոնին: Մեր անհամաձայնությունը Կառավարության հետ նրանում է, որ Կառավարությունը գտնում է, որ այս կանոններն արդեն իսկ գոյություն ունեն եւ հղում է կատարում Կառավարության որոշմանը, մինչդեռ մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման կանոնները, այն է` անձի հիմնարար իրավունքները սահմանափակող ցանկացած կանոն կարող է եւ պետք է սահմանվի բացառապես օրենքով: Դա ոչ միայն Սահմանադրության պահանջն է, այլ նաեւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պահանջը, իսկ Կառավարությունը կարող է այդ օրենքով սահմանված կանոնների որոշ շրջանակներ կոնկրետ արտակարգ դրության պայմաններով առանձնացնել եւ կիրառել:

Ավելին, եթե այդ կանոնները կան, դիցուք, պատկերացնենք՝ այդպիսի կանոններ կան, անձինք պետք է կոնկրետ կանոնների վերաբերյալ տեղեկացված լինեն կոնկրետ անձանց միջոցով, այսինքն` իրավասու մարմինները կոնկրետ անձանց, ովքեր մեկուսանում կամ ինքնամեկուսանում են, պարտադիր ձեւով պետք է ներկայացնեն, թե ո՞ր կանոնները պետք է պաշտպանվեն եւ պահպանվեն, հակառակ պարագայում, եթե այդպիսի տեղեկացում տեղի չունենա եւ բացառապես ԶԼՄ-ով Կառավարությունն արտահայտի իր դիրքորոշումը, թե որո՞նք պետք է լինեն այդ կանոնները, որոնք մեկուսացում կամ ինքնամեկուսացում են ենթադրում, սրանք քրեական պատասխանատվության առաջացման համար հիմք չեն կարող հանդիսանալ:

Հետեւաբար՝ իմ հորդորն ու խնդրանքը Կառավարությանն այն է, որ օր առաջ, օրենքի մակարդակով նախաձեռնեն նման կանոնների սահմանում, որպեսզի մենք էլ կարողանանք այդ կանոններն ընդունել, եւ որպեսզի այս քրեական եւ վարչական հոդվածը կիրառական պրակտիկայում իմաստ ունենան: Շնորհակալություն:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Էդմոն Մարուքյան:

Է.ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Հարգելի ԱԺ նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քանի որ առաջարկություններն ընդունվել են, եւ պրն Սիմոնյանն էլ մանրամասն խոսեց, ես այլ թեմայից կխոսեմ:

Պրն նախարար, նախորդ նիստի ժամանակ ես հարց եմ բարձրացրել՝ ֆորս մաժորի հետ կապված, եւ պետության դիրքորոշման պաշտոնեական պարզաբանման առումով, եւ ես շարունակում եմ հայցել այդ դիրքորոշումը: Հիմա, տեսեք, պետությունը հայտարարել է արտակարգ դրություն, դրան էլ միջամտել է հազարավոր տնտեսվարողների ասեմ, տնտեսվարողների մոտ աշխատողների ասեմ, գործունեությանը, եւ այդ միջամտությունից հետո որեւէ ցուցում չկա, թե այս մարդիկ իրենց կրած վնասներն ինչպե՞ս կարող են վերականգնել, եւ արդյո՞ք դա համարվում է ֆորս մաժոր, թե՞ ոչ: Օրինակ էլ բերեցի, օրինակ` ինչ-որ մեկն ունի ռեստորան կամ ակումբ, տարածքը վարձակալել է, եւ հիմա տարածքի տերն ուզում է վարձը, ինքը կարող վարձը տալ, որովհետեւ չի գործում, որովհետեւ պետությունն արտակարգ դրություն է հայտարարել, բայց եթե չտա, տարածքի տերն էլ ունի վարկ, պետք է իր վարկը փակի, եւ այս շղթան շարունակվում է: Այսինքն` պետությունն ունի՞ հիմա դիրքորոշում, ի՞նչ է ասում: Պետք է ասի, օրինակ` այս օրից մինչեւ այս մյուս օրը, օրինակ` մինչեւ ապրիլի 14-ը նշված իրավիճակում էս մարդկանց գործունեության մեջ մենք միջամտություն ենք կատարել` արտակարգ դրություն հայտարարելով, հետեւաբար՝ ֆորս մաժոր է իրենց պարտականությունները չկատարելու համար: Այո՞, թե՞ ոչ: Թէ չէ՝ մարդկանց ուղարկել դատարանների դռները, որ գնացեք դատարան, դատարանում մասնավոր հարց է, իրար հետ վիճեք, հետո այդ վեճի արդյունքում կերեւա՝ ո՞վ է ճիշտ, ո՞վ է սխալ, դա սովորական պայմաններում, միգուցե, կարող ենք ասել, բայց ոչ արտակարգ դրության իրավիճակում:

Մյուսը` էլի իրավական ցուցումների մասին: Այս ամբիոնից վարչապետն ասեց, որ 65 տարին լրացած եւ ավելի բարձր քաղաքացիները կամ 60, չեմ հիշում, աշխատողները պետք է հիմա դուրս չգան, չգնան, զգույշ լինեն եւ այլն: ՀԻմա, մենք նամակներ ենք ստանում, որ այդ տարիքի մարդկանց կանչում են աշխատանքի տարբեր մարմիններում: Պետությունն ինչ-որ ցուցում ունի՞, ինչ-որ իրավական բան կա՞, որ այս մարդն ասի՝ ես չեմ գալիս, եւ դուք պետք է իմ բացակայությունը հարգելի համարեք, որովհետեւ ես խոցելի խմբում եմ, հետեւաբար՝ ինձ թողեք, որ ես տանը մնամ, բայց աշխատավարձս էլ տվեք: Իրավական ցուցումների, իրավական ուղեցույցների բաց կա, պրն նախարար, կխնդրեի՝ ամփոփիչ ելույթում այս հարցերին անդրադառնալ` թե՛ ֆորս մաժորի, թե՛ տարեցների, եւ էլի հարցեր կային, բայց չհասցրեցի, երեւի, մյուս առիթներով կխոսեմ: Շնորհակալ եմ:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Արման Բաբաջանյան: Հանո՞ւմ եք: Սուրեն Գրիգորյան:

Ս.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

-Հարգելի գործընկերներ, քանի որ հիմնական զեկուցողն ու հարակից զեկուցողը պատասխանեցին, ըստ էության, ներկայացրեցին նախագիծը, նաեւ հիմնական զեկուցողը պատասխանեց հարցերին, ես ուզում եմ պրն Մարուքյանի ասածին անդրադառնալ: Պրն Մարուքյան, տեսեք, ճիշտ բան եք ասում, որ այս հարցին պետությունը որոշակի դիրքորոշում պետք է արտահայտի, բայց ես ուզում եմ որոշակի նրբությունների վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել, էլի: Տեսեք, դուք բերեցիք օրինակ, որում, իմ կարծիքով՝ իրոք կա ֆորս մաժոր, ես ձեր հետ համակարծիք եմ: Հիմա, ես բերեմ ուրիշ օրինակ, որպեսզի ցույց տամ, որ պետությունը միասնական չի կարող դա ասել, միեւնույն ժամանակ չժխտելով, որ որոշակի ուղեցույց ասեմ, որոշման համար կոորդինատներ, կարող է փորձել ինչ-որ ակտով սահմանել:

Հիմա ասենք` ալկոգել արտադրող ընկերությունը, որը տարածք է վարձակալել մի ընկերությունից, որը բանկում վարկ ունի, հիմա տրամաբանական կլինի՞, որ մենք հայտարարենք այս ամսաթվից այս ամսաթիվ պայմանագրային հարաբերություններում, այսինքն` պայմանագրում սահմանված բոլոր կետերը գործում են, ալկոգել արտադրող ընկերությունը, որի համար ավելի շատ ֆորս մաժոր էր մինչեւ այս իրավիճակը, քան հիմա, ինքը հիմա գերշահույթ է ստանում արդարացիորեն, չկատարի վարձակալության պայմանագրով իր պարտավորությունները: Կարծում եմ, կընդունեք, որ այս դեպքում, օրինակ` կիրառելի չէ:

Ուրիշ օրինակ բերեմ. ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսում է նաեւ որոշ դեպքերում, որ կողմերը կարող են հրաժարվել՝ պարտավորության չկատարման դեպքում ֆորս մաժորի վրա հղում կատարելով: Ըստ էության, ասեն՝ եթե իմ վարձավճարը սահմանեք ավելի շատ, իմացեք, որ անգամ եթե ֆորս մաժոր լինի, ես չեմ կարողանալու հղում նախատեսել: Ինչի՞ եմ ասում սա. նորից ընդունելով ձեր ասածը, որ պետք է լինի ուղերձ եւ այլն, էդ ձեր ասած ձեւակերպումով, ուղղակի հնարավոր չէ, որովհետեւ դա մի դեպքում արդարացված կլինի, մյուս դեպքում` արդարացված չի լինի:

Ուրիշ բան ասեմ. որ ասում եք` դատարանների դռները մարդկանց չուղարկելը, ոնց էլ մենք անենք, դատարանն է վերջում որոշելու: Բացատրեմ՝ ինչու: Որովհետեւ, եթե մենք անգամ կոորդինատները տանք, ասենք` պետությունը դիտում է, որ այս-այս- այս դեպքերում ֆորս մաժոր կա, այս-այս- այս դեպքերում՝ չկա, էլի սա պետք է անենք, ամեն դեպքում:

Ավարտում եմ, պրն Աբովյան: Անձը, որ ասի` չէ, ես չեմ ընդունում, որ պետությունն ասել էլ է, ես չեմ ընդունում, որ կա ֆորս մաժոր, բեր, վարձս տուր: Չբերեց՝ դիմելու է դատարան: Անձն էլի պետք է գնա դատարանում ապացուցի, որ ֆորս մաժոր է եղել, ինչն էլ նշանակում է, որ էլի դատարանն է որոշելու, բայց ես առաջակում եմ՝ մի հատ համատեղ աշխատանքային քննարկում ունենանք`, հասկանանք թեկուզ այդ կոորդինատները, որոնք կարող են ուղղորդող լինել, թեկուզ դատարանի համար վաղը բանի տեսանկյունից, քննարկենք, կորոշենք: Շնորհակալություն:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Հանո՞ւմ եք: Դուք եւս հանո՞ւմ եք: Նարեկ Զեյնալյան: Հանո՞ւմ եք: Նիկոլայ Բաղդասարյան:

Ն.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Շատ կարճ անդրադառնամ իրավական խնդիր-հարցադրումներին: Պրն Պետրոսյան, եթե տվյալ 124 պրիմ հոդվածը նախատեսում է դիտավորյալ արարք, եթե անձը չի գիտակցում, որ իր գործողություններն ուղղված են հղի կնոջ նկատմամբ կամ անչափահասի նկատմամբ, ապա արարքը որակվում է առաջին մասով, այդտեղ որեւէ խնդիր չկա, եւ պրակտիկայում այլ հոդվածներում նույն ձեւով այդ կարգավորումը կա:

Պրն Սիմոնյան, դուք նշում եք, որ հնարավոր չէ, որպեսզի Կառավարության որոշմամբ այդ կանոնները սահմանվեն, օրինակ բերեմ` երթեւեկության կանոնների խախտումը՝ 242 հոդվածը, որը նախատեսում է պատասխանատվություն, այդ թվում, նաեւ Կառավարության որոշման 985, եթե չեմ սխալվում, որոշման խախտման դեպքերում: Հետեւաբար՝ եթե օրենքն ինքը պատվիրակում է Կառավարությանը, որպեսզի սահմանվեն այդ կանոնները, ոչ մի խնդիր չկա: Այս դեպքում օրենքը կա, պատվիրակել է Կառավարությանը, Կառավարությունն այդ օրենքի հիմա վրա սահմանել է այդ կանոնները, եւ եթե այդ կանոնները կլինեն անորոշ, այդ դեպքում անձին հնարավոր չի լինի ենթարկել քրեական պատասխանատվության:

Կարծում եմ` եթե այդպիսի դրույթներ կան, ձեր կողմից կարող են մատնացույց արվել այդ դրույթները, եւ քննարկենք այդ կանոններում կամ օրենքում կամ Կառավարության որոշումում համապատասխան փոփոխություններ կատարելը, որպեսզի այդ փոփոխությունները լինեն որոշակի եւ անձինք այդ որոշակի կանոնները խախտելու դեպքում միայն ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության: Շնորհակալություն:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Վլադիմիր Վարդանյան:

Վ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

-ԱԺ հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես, իմ ելույթում առավելապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին` «Իմ քայլը» դաշինքի ներկայացուցիչներին, «Բարգավաճ Հայաստան» եւ «Լուսավոր Հայաստան» խմբակցությունների ներկայացուցիչներին` այս շաբաթ եւ կիրակին զոհաբերելու եւ այս նախագծի վրա մանրամասն աշխատելու համար: Բեղմնավոր աշխատանք ենք կատարել` բավականին երկար, բավականին ծանր, բայց արդյունքում, իմ կարծիքով՝ ներկայացված է նախագիծ, որն անհրաժեշտ է ստեղծված իրավիճակում:

Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ բոլոր այն անձանց, որ այս ընթացքում մեզ շատ ակտիվ աջակցություն ցուցաբերեցին` Երեւանի պետական համալսարանի դասախոսներ պրն Արա Գաբուզյանը, տիկին Աննա Մարգարյանը, ՄԻՊ Արման Թաթոյանը, վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքները ղեկավարող գրասենյակի ղեկավարը` պրն Ասոյանը եւ այլք: Եթե ինչ-որ մեկին մոռացա, ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել:

Հարգելի գործընկերներ, նախագծում ամրագրված նորմերն այն նորմերն են, որոնք այն մինիմալ ստանդարտներն են նախատեսում, որոնց միջոցով հնարավոր է ապահովել այն անձանց պատասխանատվությունը, ովքեր չեն գիտակցում կորոնավիրուսի ազդեցությունը հանրության վրա, որովհետեւ առանց այս նախագծի, մենք հնարավորություն չենք ունենալու հստակ եւ արդյունավետ միջոցներ ունենալ՝ կանխարգելելու համար այս վարակի տարածումը:

Հարգելի գործընկերներ, մի փոքր հարցի պետք է անդրադառնամ: Պրն Պետրոսյանը նիստից գնաց, նիստին մինչեւ վերջ է պետք մնալ, պրն Պետրոսյան, որովհետեւ, իրոք, ամբողջ նախագծում օգտագործվում է «ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ» արտահայտությունը, եւ մենք այդպես էլ դիտարկել էինք: Այսինքն` եւ՛ նախորդ հոդվածում, եւ՛ հաջորդ հոդվածում, եւ՛ մի շարք այլ հոդվածներում որակյալ հանցակազմերում օգտագործվում է «ակնհայտ հղի կին» արտահայտությունը, եւ սա տեխնիկական լուծում է: Մինչդեռ պետք է նշեմ, որ քրեական օրենսգրքի այն նախագծում, որը նախատեսվում է ներկայացնել ԱԺ, որը շրջանառության մեջ է Կառավարության կողմից, «ակնհայտ հղի» բառը չի օգտագործվում, օգտագործվում է պարզապես «հղի» բառը, գուցե սրանով է...

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Ժողովուրդ ջան, լսենք, երեւի:

Վ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

-Բայց պետք է ընդունենք, որ մենք միասնական եզրութաբանություն պետք է օգտագործենք նախագծի մեջ, չշեղվենք Քրեական օրենսդրության տրամաբանությունից, եւ այստեղ «հղի» եզրույթը պետք է դիտարկել որպես ակնհայտ հղի: Իսկ ձեզ, պրն Պետրոսյան, հորդորում եմ նիստին մինչեւ վերջ մնալ, որպեսզի ձեր առաջարկները կարողանայիք ներկայացնել:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Անուշ Բեղլոյան. հանո՞ւմ եք: Տիկին Կարապետյան` հանո՞ւմ եք:

Ավարտվեցին ելույթները: Ունենք խմբակցությունների անունից ելույթ. «Լուսավոր Հայաստան»` էդմոն Մարուքյան:

Է.ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

-Ես շարունակեմ իմ ելույթը, հարգելի գործընկերներ, տեսեք, երբ ասում եմ ֆորս մաժորի մասով կամ պետության դիրքորոշման մասով, պատկերացնում եմ հետեւյալ տարբերակը. էկոնոմիկայի նախարարությունը, հիմա պարզ է, ունեն ուսումնասիրություններ, գիտեն այն թիրախները, այսինքն` ոլորտները, թե որ ոլորտներն են հիմա խոցված եւ չեն գործվում, եւ սիրողական ունեմ, օրինակ` ռեստորաններ, գեղեցկության սրահներ, հյուրատներ, տուրիստական գործակալություններ, տրանսպորտային ընկերություններ` որոնք տուրիստներ էին տանում-բերում, բան, այսինքն` այն ընկերությունները, որոնք ծառայությունների ոլորտում գործում էին, եւ մեծ շեշտադրում կար նրանց վրա, մանավանդ` հեղափոխությունից հետո: Այսինքն` այս թիրախները սահմանվում են, եւ լինում է հայտարարություն առ այն, որ այս ընկերությունները ֆորս մաժորի հիմքով, արտակարգ դրության հայտարարելու պատճառով կարող են իրենց պարտավորությունների առումով ունենալ նման զիջումներ:

Հիմա, գամ դատարաններին: Պարզ է, որ հիմա նման հայտարարություն պետության կողմից, Կառավարության կողմից, բազմաթիվ այդ նույն տարածքը վարձով տվողներ, բանկեր եւ վարկային ծառայություններ, բաներ, կընդունեն այդ հայտարարությունն ի գիտություն, կասեն` լավ, ախպեր ջան, գնա, մյուս ամիս բան կանենք: Կլինեն դրանց մեջ մի խումբ ընկերություններ, որոնք չեն գնա զիջման, նոր կգնան դատարան, բայց ես վստահ եմ, որ եթե պետության դիրքորոշումը լինի, նաեւ այս կողմը կմտածի, կասի` լավ, չհամաձայնվեմ ի՞նչ անեմ, գնալու է դատարանում կրի, որովհետեւ դատարանը հիմք է ընդունելու պետության դիրքորոշումը, ավելի շատ հավանական է, եւ հետեւաբար՝ եկեք յոլա գնանք իրար հետ, պայմանավորվենք եւ չուզենք իրարից էն, ինչ պետք է ուզեինք սովորական, քաղաքացիաիրավական շրջանառության պայմաններում:

Էս է իմ ասածը եղել, եւ մնացած մասով էլ, ես էլի խնդրում եմ, որ ցուցումներ տրվեն, որովհետեւ այդ տարեցների մասով, տեսեք, հիմա ասում են՝ ժամ կսահմանենք, որ տարեցներն այդ ժամին գնան խանութներ, օրինակ` ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում դա արվում է: Առավոտը 7-ից 8-ը տարեցների համար են խանութները բաց, հետո մյուսներն են գնում, որ իրար չվարակեն: Հայաստանում էլ երեկ փոխվարչապետն ասաց, որ նման բան են մտածում: Եկեք մտածենք՝ նաեւ աշխատանքի հետ կապված, որ խոցելի խմբի մարդկանց կամ այն հիվանդություններ ունեցող մարդկանց, ովքեր էլի խոցելի խմբի մեջ են, այս օրերին հնարավորություն ստանան՝ չներկայանալ աշխատանքի եւ դրա արդյունքում չտուժվեն: Շնորհակալ եմ:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Արդարադատության նախարարի եզրափակիչ ելույթը: Պրն Բադասյան, համեցեք:

Ռ.ԲԱԴԱՍՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Ես էլ եմ ցանկանում շնորհակալություն հայտնել բոլոր խմբակցություններին` շահագրգիռ քննարկումների, առաջարկությունների, դիտողությունների ներկայացման համար, եւ կարծում եմ` այս պահին լավագույն լուծումներն ունենք: Նաեւ քաղաքացիներին կուզեի դիմել՝ ասելով, որ այս բոլոր պատասխանատվության միջոցները, բնականաբար, առավել կանխարգելիչ նշանակություն ունեն: Մենք կոչ ենք անում պաշտոնական լրահոսին հետեւել, պահպանել մեկուսացման, ինքնամեկուսացման կանոնները, որպեսզի վարակի տարածումը հնարավորինս կանխարգելվի:

Հղի կնոջ մասով, մենք նոր Քրեական օրենսգրքի նախագիծը, որը շուտով կներկայացնենք, շրջանառվել է, մենք «ակնհայտ» տերմինից, առհասարակ, հրաժարվել ենք, որովհետեւ դիտավորությամբ կատարված հանցանքի դեպքում ակնհայտ է, որ անձը պետք է գիտակցի, որ հղի կին է, որպեսզի հղի կնոջը վարակի, բայց պրն Վարդանյանին երկրորդելով՝ քանի որ այսօր տեքստում այդ «ակնհայտ» տերմինը կա, մենք էլ հանձնաժողովի նիստում քննարկել ենք, կարող ենք ավելացնել, տեխնիկական վրիպակ է եղել (աղմուկ դահլիճում):

Պրն Միքայելյանի դիտարկումները` ինչպե՞ս է ազդելու հետագա դեպքերի վրա: Պրն Միքայելյան, մենք հստակ կանոնակարգել ենք, որ սա արտակարգ իրավիճակի հետեւանքով առաջացող արտակարգ դրություն է, այսինքն` վտանգ կա համաճարակով այլ անձանց վարակելու, պետք է հետեւանք առաջանա, որ այդ պատասխանատվության միջոցները կիրառվեն, այսինքն` եթե լինի այլ դեպք, օրինակ` սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալել, այս պատասխանատվության միջոցները կիրառման ենթակա չեն, որովհետեւ սա կոնկրետ այս իրավիճակների համար է սահմանված:

Կանոնը, որ օրենքով պետք է սահմանվի, պրն Սիմոնյան, այո, համաձայն ենք: Սանիտարական կանոնների մշակման, հաստատման, վերանայման, կիրարկման կարգը սահմանում է Կառավարությունը, օրենքով վերապահված է լիազորություն, որոշ կանոնակարգումներ, ամեն դեպքում, Կառավարության որոշմամբ ունենք, հետագայում էլ կբարեփոխվի օրենսդրությունը:

Ինչ վերաբերում է ֆորս մաժորին` անհաղթահարելի ուժին, նախ` փոխնախարարի ասվածը, պրն Մարուքյան, վերաբերում էր ձեր հարցին ի պատասխան, պաշտոնական պարզաբանում էիք ուզում արդարադատության նախարարությունից, բայց «Կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքով մեր գործունեության ոլորտը չէ, եւ մենք պարզաբանում չենք կարող տալ, բայց դատարաններ դիմելու մասով, ոչ թե նկատի էր ունեցվում այն հանգամանքը, որ մենք, մեր ձեռքերը լվանում ենք, քաղաքացիներ կամ իրավաբանական անձինք, գնացեք, դատարաններում ձեր հարցերը լուծեք, իրականում մենք թիրախային ծրագրեր ենք քննարկում: Դուք գիտեք, որ վարչապետի գլխավորությամբ գործում է աշխատանքային խումբ, որը բոլոր ուղղություններով մշակում է նման թիրախային օգնության հնարավորությունները:

Ինչ վերաբերում է տարիքով մարդկանց, միգուցե, պետք է, եթե նման դեպքեր կան, արձանագրվում են, պետք է մենք ավելի կոնկրետ կանոններ սահմանենք, որպեսզի այդ կանոնները չպահպանելու համար կոնկրետ պատասխանատվություններ էլ սահմանենք:

Կոչ եմ անում շարունակել իրար հետ աշխատել, բոլոր հնարավոր միջոցառումներն իրականացնել՝ քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց կյանքը հեշտացնելու համար, այնուամենայնիվ, նշեմ, որ «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքը մենք նախարարությունում ուսումնասիրել ենք, եւ այնտեղ վնասի հատուցման մասին խոսք է գնում բացառապես ֆիզիկական անձանց մասով, եւ նկատի են ունեցվում այն դեպքերը, երբ պետությունը սեփականությունից անձին զրկել է, օրինակ` հետագա հատուցման հնարավորությամբ, այսինքն` այդ ժամանակ էլ, երբ օրենսդիրն ընդունել է այդ փաթեթը, գիտակցել է, որ արտակարգ դրության իրավիճակում շատ հաճախ նենց իրավիճակ կարող է լինել, որ պետությունը չի կարող 100 տոկոսով պատասխանատու լինել եւ բոլոր վնաս կրող սուբյեկտների վնասները հատուցել:

Այնուամենայնիվ, մեր Կառավարության դիրքորոշումն այն է, որ թիրախային օգնություն պետք է լինի, պետք է աշխատել այդ թիրախային ուղղությունները կոնկրետացնելու եւ կոնկրետ հասցեական աջակցություն ցուցաբերելու համար: Շնորհակալություն:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Հարցի քննարկումն ավարտվեց: Հարգելի գործընկերներ, այժմ՝ քվեարկություն:

Քվեարկության է դրվում Կառավարության կողմից ներկայացված՝ «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» եւ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը:

Վարման կարգի վերաբերյալ` Էդմոն Մարուքյան:

Է.ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Ես ուզում եմ արձագանքել պրն նախարարին: Պրն նախարար, վերջին արտակարգ դրությունը, որ հայտարարվել էր մարտի 1-ի ժամանակ, վառված, ջարդված, թալանված խանութները փոխհատուցում են ստացել Կառավարությունից, բայց ֆիզիկական անձ չէին, Կառավարության որոշմամբ ստացան այդ փոխհատուցումն իրենց կրած վնասների դիմաց: Այսինքն` նախադեպ ունենք` վատ նախադեպ է, հիմա կարող ենք այդ նույն նախադեպն ավելի լավ կիրառել տուժածների համար: Շնորհակալ եմ (աղմուկ դահլիճում):

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Վարման կարգի վերաբերյալ` Գեւորգ Գորգիսյան:

Գ.ԳՈՐԳԻՍՅԱՆ

-Շնորհակալություն: Հարգելի գործընկերներ, կայքում դրված տարբերակը կարծես թե, մի քիչ տարբերվում է նրանից, ինչ պրն նախարարը ներկայացնում էր: Այդ թվում` եւ՛ «ակնհայտ հղի»-ին գրված չէ, եւ՛ հոդվածի վերնագիրը` 124.1-ը, նոր կորոնավիրուսով վարակելն է, բայց կարծես թե, հանձնաժողովում այլ անվանում էր պայմանավորված դնել: Հիմա, սա վերջնական տարբերա՞կն է, ինչ ունենք կայքում:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Հասկացանք: Վարման կարգի վերաբերյալ` Վլադիմիր Վարդանյան:

Վ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

-Պրն Գորգիսյան, զարմանալի չէ: Հանձնաժողովի նիստը, հասկանալի պայմաններով, այս նիստից, ընդամենը, 10 րոպե առաջ էր ավարտվել, եւ այո, լրամշակված տարբերակն է ձեր առջեւ, եւ արդեն նշեցի եւ՛ ելույթումս, եւ՛ նախարարն ընդգծեց, որ «ակնհայտ» բառը տեխնիկական վրիպում է, եւ տեխնիկապես միասնական մոտեցում պետք է օգտագործենք եւ միասնական եզրութաբանություն: Սա պետք է շտկել, տեխնիկական է, իսկ «նոր կորոնավիրուս» եզրույթը հանձնաժողովում քննարկված առաջարկի հիմա վրա լրամշակված նախագծի տեքստն է:

Ա.ՄԻՐԶՈՅԱՆ

-Այսինքն` մենք քվեարկում ենք «ակնհայտ հղի» տարբերակով եւ նոր կորոնավիրուսի վերաբերյալ հիշատակմամբ: Լռություն դահլիճում, հարգելի գործընկերներ:

Քվեարկություն:

Կողմ` 117
Դեմ` 0
Ձեռնպահ` 0

Որոշումն ընդունվել է:

Հարգելի քարտուղարություն, խնդրում եմ աշխատանքները կազմակերպել այնպես, որ ես հնարավորինս արագ ստորագրեմ օրենքը եւ ուղարկեմ ՀՀ նախագահին:

Օրակարգը սպառված է: Նիստն ավարտված է: Շնորհակալություն: