National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
 
ՈՐՈՆՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


Որոնվել է`   Տեսալսողական մեդիայի մասին
 • «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
  ՆԱԽԱԳԻԾ 23.02.2021
  Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 1997 դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենքի) 19-րդ հոդվածի 9-րդ բաժնի 9.8.-րդ ենթակետը վերաշարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ 9.8. «Մեկ մարզում մասնավոր մուլտիպլեքս օպերատորի գործունեության համար տարեկան՝ բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով»: Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 9-րդ բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  9.8.1. կետով՝ 9.8.1. «Երեւան քաղաքում մասնավոր մուլտիպլեքս օպերատորի գործունեության համար տարեկան՝ ...

 • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին
  ՆԱԽԱԳԻԾ 09.02.2021
  ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Սույն օրենքի նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց` այլ անձանց հետ համահավասար հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ երաշխավորված, ինչպես նաեւ միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում գտած սկզբունքներին եւ նորմերին, Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերին համապատասխան` քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների ու ազատությունների իրականացման համար բարենպաստ ...

 • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին
  ՆԱԽԱԳԻԾ 09.02.2021
  ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Սույն օրենքի նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ այլ անձանց հետ համահավասար հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ երաշխավորված, ինչպես նաեւ միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանաչում գտած սկզբունքներին եւ նորմերին, Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերին համապատասխան՝ քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների ու ազատությունների իրականացման համար բարենպաս...

 • Տեսալսողական մեդիայի մասին
  ՆԱԽԱԳԻԾ 30.04.2020
    ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի նպատակը, առարկան եւ գործողության ոլորտը 1. Սույն օրենքի նպատակն է` 1) ապահովել յուրաքանչյուրի իրավունքը` ստանալու հավաստի տեղեկատվություն. 2) երաշխավորել խմբագրական անկախության եւ կարծիքի արտահայտման ազատության իրավունքը. 3) ապահովել տեսալսողական մեդիայի ոլորտը կարգավորող մարմնի անկախությունը. 4) ապահովել հանրային տեսալսողական մեդիածառայությունների գործունեության նկատմամբ կառավարում...

 • «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
  ՆԱԽԱԳԻԾ 30.04.2020
  Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193-Ն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ««Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» եւ «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձաժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին եւ դրանց հիման վրա» բառերը փոխարինել ««Տեսալսողական մեդիայի» մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի եւ» բառերով: Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ ...

 • Տեսալսողական մեդիայի մասին
  ՆԱԽԱԳԻԾ 30.04.2020
      ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի նպատակը, կարգավորման առարկան եւ գործողության ոլորտը 1. Սույն օրենքի նպատակն է` 1) ապահովել սահմանել յուրաքանչյուրի իրավունքը` ստանալու հավաստի տեղեկատվություն. 2) երաշխավորել խմբագրական անկախության եւ կարծիքի արտահայտման ազատության իրավունքը. 3) ապահովել հանրային տեսալսողական մեդիածառայությունների գործունեության նկատմամբ կառավարումն ապահովող եւ հսկողություն իրականացնող մարմն...

 • Տեսալսողական մեդիայի մասին
  ՆԱԽԱԳԻԾ 28.04.2020
  ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ, խմբեր  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS