23.05.2023
1.
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-554-07.04.2023-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
573-28.04.2023-ՖՎ
3.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
575-02.05.2023-ՖՎ
4.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-568-25.04.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-572-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5721-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-574-02.05.2023-ՖՎ-012/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
586-15.05.2023-
8.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
587-17.05.2023-
9.
«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-527-07.03.2023-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Լիլիթ Գալստյան, Էլինար Վարդանյան
10.
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-529-09.03.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-532-13.03.2023-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Լիլիթ Գալստյան
12.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-534-20.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-545-31.03.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-556-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5561-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-5562-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5563-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
ա) Կամավոր աշխատանքի մասին
Կ-558-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-5581-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-5582-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-5583-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-5584-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բարեգործության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-5585-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-5586-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-5587-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-5588-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-5589-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-55810-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-55811-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-55812-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-55813-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-55814-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2022 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-559-10.04.2023,19.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-564-19.04.2023,22.05.2023-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան


1.
«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-554-07.04.2023-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2022 թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
573-28.04.2023-ՖՎ
3.
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում
575-02.05.2023-ՖՎ
4.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-568-25.04.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-572-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5721-27.04.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-574-02.05.2023-ՖՎ-012/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
586-15.05.2023-
8.
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
587-17.05.2023-
9.
«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-527-07.03.2023-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Լիլիթ Գալստյան, Էլինար Վարդանյան
10.
«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-529-09.03.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-532-13.03.2023-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Լիլիթ Գալստյան
12.
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-534-20.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-545-31.03.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-556-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5561-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-5562-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5563-07.04.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
ա) Կամավոր աշխատանքի մասին
Կ-558-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-5581-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-5582-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-5583-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-5584-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Բարեգործության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-5585-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-5586-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Հիմնադրամների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-5587-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-5588-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-5589-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Փրկարար ուժերի եւ փրկարարի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-55810-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-55811-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-55812-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-55813-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին
Կ-55814-10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2022 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-559-10.04.2023,19.05.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-564-19.04.2023,22.05.2023-ՖՎ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Գեւորգ Պապոյան