11.04.2023
1.
ա) «Հրդեհային անվտանգության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-530-10.03.2023,05.04.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5301-10.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5302-10.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-531-10.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակ մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5311-10.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5312-10.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-533-17.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5331-17.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-535-23.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5351-23.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-536-23.03.2023,10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
537-24.03.2023-
7.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի գործունեության եւ տեսալսողական մեդիայի ոլորտում տեղեկատվության ազատության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում
539-28.03.2023-ԳԿ
8.
Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
540-28.03.2023-
9.
Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի քաղաքացիական գործերի քննության դատական կազմի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
541-28.03.2023-
10.
Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
542-28.03.2023-
11.
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
543-29.03.2023-
12.
Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2022 թվականի գործունեության մասին հաղորդում
547-03.04.2023-ՊԻ
13.
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն
551-04.04.2023-
14.
Ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սամվելի Սահակյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին
557-10.04.2023--012/0
15.
ա) «Հավատարմագրման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-468-13.12.2022,05.04.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4681-13.12.2022,05.04.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-477-19.12.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4771-19.12.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-511-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Պետական արարողակարգի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-516-20.02.2023-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-517-21.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
ա) «Փոստային կապի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-518-21.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Փաստաթղթերի հատուկ առաքման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5181-21.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
ա) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-520-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5201-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5202-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5203-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ա) «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-521-27.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-5211-27.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) «Հրդեհային անվտանգության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-530-10.03.2023,05.04.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5301-10.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5302-10.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-531-10.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակ մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5311-10.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5312-10.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-533-17.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5331-17.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-535-23.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5351-23.03.2023-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-536-23.03.2023,10.04.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
537-24.03.2023-
7.
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2022 թվականի գործունեության եւ տեսալսողական մեդիայի ոլորտում տեղեկատվության ազատության վիճակի մասին տարեկան հաղորդում
539-28.03.2023-ԳԿ
8.
Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական կազմի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
540-28.03.2023-
9.
Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի քաղաքացիական գործերի քննության դատական կազմի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
541-28.03.2023-
10.
Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված դատավորների թեկնածուների ընտրություն
542-28.03.2023-
11.
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
543-29.03.2023-
12.
Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2022 թվականի գործունեության մասին հաղորդում
547-03.04.2023-ՊԻ
13.
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրություն
551-04.04.2023-
14.
Ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սամվելի Սահակյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին
557-10.04.2023--012/0
15.
ա) «Հավատարմագրման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-468-13.12.2022,05.04.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4681-13.12.2022,05.04.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-477-19.12.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4771-19.12.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-511-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Պետական արարողակարգի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-516-20.02.2023-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
«Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-517-21.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20.
ա) «Փոստային կապի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-518-21.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Փաստաթղթերի հատուկ առաքման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5181-21.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
ա) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-520-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5201-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5202-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5203-27.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
ա) «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-521-27.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մաuին
Կ-5211-27.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն