21.03.2023
1.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-513-16.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (2021-2026 թթ.) 2022 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին» զեկույց
Կ-522-28.02.2023-
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-519-27.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5191-27.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին
Խ-525-03.03.2023-ՊԻ-012/0
Հեղինակ` «Հայաստան» խմբակցություն
5.
ա) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-436-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
բ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-4361-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
գ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-4362-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-4363-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
ե) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4364-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
զ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4365-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
6.
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-493-17.01.2023,17.03.2023-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-494-18.01.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4941-18.01.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) «Առեւտրային արբիտրաժի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-499-23.01.2023,13.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4991-23.01.2023,13.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-500-23.01.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տարածքային կառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5001-23.01.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5002-23.01.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-508-30.01.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5081-30.01.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Եկամտային հարկի, շահութահարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-5082-30.01.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-512-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5121-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5122-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-5123-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5124-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-514-17.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-513-16.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (2021-2026 թթ.) 2022 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին» զեկույց
Կ-522-28.02.2023-
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-519-27.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5191-27.02.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին
Խ-525-03.03.2023-ՊԻ-012/0
Հեղինակ` «Հայաստան» խմբակցություն
5.
ա) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-436-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
բ) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-4361-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
գ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-4362-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-4363-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
ե) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4364-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
զ) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-4365-22.11.2022,20.03.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սիսակ Գաբրիելյան
6.
«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-493-17.01.2023,17.03.2023-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
ա) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-494-18.01.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4941-18.01.2023-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) «Առեւտրային արբիտրաժի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-499-23.01.2023,13.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4991-23.01.2023,13.03.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-500-23.01.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տարածքային կառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5001-23.01.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-5002-23.01.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-508-30.01.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5081-30.01.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Եկամտային հարկի, շահութահարկի եւ սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մաuին
Կ-5082-30.01.2023-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-512-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-5121-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-5122-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-5123-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-5124-13.02.2023-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-514-17.02.2023-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն