06.12.2022
1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-429-17.11.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-4291-17.11.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-430-17.11.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-431-17.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-432-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4321-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4322-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4323-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4324-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4325-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4326-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4327-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4328-18.11.2022,05.12.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4329-18.11.2022,05.12.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-433-18.11.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4331-18.11.2022,02.12.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4332-18.11.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-373-13.09.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3731-13.09.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-383-04.10.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-384-04.10.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-386-04.10.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի եւ վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-388-04.10.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-391-04.10.2022,02.12.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Լիլիթ Ստեփանյան, Հերիքնազ Տիգրանյան, Սիսակ Գաբրիելյան
12.
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-409-17.10.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-410-17.10.2022,02.12.2022-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-429-17.11.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մաuին
Կ-4291-17.11.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-430-17.11.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-431-17.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-432-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4321-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4322-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4323-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4324-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4325-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4326-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4327-18.11.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4328-18.11.2022,05.12.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4329-18.11.2022,05.12.2022-ԱՍ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-433-18.11.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4331-18.11.2022,02.12.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4332-18.11.2022-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-373-13.09.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3731-13.09.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-383-04.10.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-384-04.10.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-386-04.10.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի եւ վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-388-04.10.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-391-04.10.2022,02.12.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Լիլիթ Ստեփանյան, Հերիքնազ Տիգրանյան, Սիսակ Գաբրիելյան
12.
«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-409-17.10.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-410-17.10.2022,02.12.2022-ԱռՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն