24.05.2022
1.
«Կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-235-12.04.2022,18.05.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-204-21.03.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2041-21.03.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2042-21.03.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-207-23.03.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Միքայել Թումասյան
4.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-214-28.03.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան
5.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-216-25.03.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-217-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2171-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2172-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2173-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-2174-28.03.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2175-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2176-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2177-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2178-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-225-04.04.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-229-07.04.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Զանգվածային լրատվության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-230-07.04.2022,17.05.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Հովհաննիսյան, Լիլիթ Մինասյան
10.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-232-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2321-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2322-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2323-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2324-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2325-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2326-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2327-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2328-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2329-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23210-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23211-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23212-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 7-ի թիվ ՀՕ-208-Ն օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23213-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23214-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23215-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23216-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23217-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23218-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-23219-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23220-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23221-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23222-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23223-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23224-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23225-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23226-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23227-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23228-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23229-11.04.2022-ՊԻ,ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23230-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23231-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23232-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23233-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23234-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լզ) «Արտոնագրերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23235-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լէ) «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23236-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լը) «Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23237-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լթ) «Հանրային խորհրդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23238-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խ) «Հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտորական գործունեության կարգավորման եւ հանրային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23239-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խա) «Հաշտարարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23240-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խբ) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23241-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խգ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23242-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խդ) «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23243-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խե) «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23244-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խզ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23245-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խէ) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23246-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խը) «Վիճակախաղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23247-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խթ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23248-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծ) «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23249-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծա) «Ազդարարման համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23250-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծբ) «Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23251-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծգ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23252-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծդ) «Ապահովված հիպոտեկային պարտատոմսերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23253-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծե) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23254-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծզ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23255-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծէ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23256-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծը) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23257-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծթ) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23258-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծժ) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23259-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծի) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23260-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծլ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23261-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծխ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23262-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կ ) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23263-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կա) «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23264-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կբ) «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23265-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կգ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23266-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կդ) «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23267-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կե) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23268-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կզ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23269-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կէ) «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23270-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կը) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23271-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կթ) «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23272-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կժ) «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23273-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կի) «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23274-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կլ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23275-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կխ) «Մարդուն օրգաններ եւ (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23276-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կծ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23277-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23278-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23279-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հբ) «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23280-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հգ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23281-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հդ) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23282-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հե) «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23283-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հզ) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23284-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հէ) «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23285-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հը) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23286-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հթ) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23287-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հժ) «Փրկարար ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23288-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հի) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23289-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հլ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23290-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-233-11.04.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-241-21.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-256-06.05.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2561-06.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
«Կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-235-12.04.2022,18.05.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-204-21.03.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2041-21.03.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2042-21.03.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-207-23.03.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Միքայել Թումասյան
4.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-214-28.03.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան
5.
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-216-25.03.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-217-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2171-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2172-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2173-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-2174-28.03.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2175-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2176-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2177-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2178-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-225-04.04.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Առեւտրաարդյունաբերական պալատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-229-07.04.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Զանգվածային լրատվության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-230-07.04.2022,17.05.2022-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Արթուր Հովհաննիսյան, Լիլիթ Մինասյան
10.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-232-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2321-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2322-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2323-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2324-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2325-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2326-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2327-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2328-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2329-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23210-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23211-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23212-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 7-ի թիվ ՀՕ-208-Ն օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23213-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23214-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23215-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23216-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23217-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23218-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-23219-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23220-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23221-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23222-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23223-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23224-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23225-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23226-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23227-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23228-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23229-11.04.2022-ՊԻ,ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23230-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23231-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23232-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23233-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23234-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լզ) «Արտոնագրերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23235-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լէ) «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23236-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լը) «Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23237-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լթ) «Հանրային խորհրդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23238-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խ) «Հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտորական գործունեության կարգավորման եւ հանրային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23239-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խա) «Հաշտարարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23240-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խբ) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23241-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խգ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23242-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խդ) «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23243-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խե) «Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23244-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խզ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23245-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խէ) «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23246-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խը) «Վիճակախաղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23247-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
խթ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23248-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծ) «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23249-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծա) «Ազդարարման համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23250-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծբ) «Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23251-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծգ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23252-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծդ) «Ապահովված հիպոտեկային պարտատոմսերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23253-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծե) «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23254-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծզ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23255-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծէ) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23256-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծը) «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23257-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծթ) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23258-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծժ) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23259-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծի) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23260-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծլ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23261-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ծխ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23262-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կ ) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23263-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կա) «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23264-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կբ) «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23265-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կգ) «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23266-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կդ) «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23267-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կե) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23268-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կզ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23269-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կէ) «Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23270-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կը) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23271-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կթ) «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23272-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կժ) «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23273-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կի) «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23274-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կլ) «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23275-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կխ) «Մարդուն օրգաններ եւ (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23276-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
կծ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23277-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հ) «Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23278-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23279-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հբ) «Պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23280-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հգ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23281-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հդ) «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23282-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հե) «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23283-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հզ) «Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-23284-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հէ) «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23285-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հը) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23286-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հթ) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-23287-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հժ) «Փրկարար ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-23288-11.04.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հի) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23289-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
հլ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-23290-11.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-233-11.04.2022-ՏՏԳՇ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-241-21.04.2022,18.05.2022-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-256-06.05.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2561-06.05.2022-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն