06.12.2004
1.
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին
Պ-393-20.10.2004-ԳԿ,ՍԱ-010/0
Հեղինակներ` Արտակ Առաքելյան, Հեղինե Բիշարյան
2.
«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ գանձվում» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-272-21.04.2004,27.08.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` Վահրամ Բաղդասարյան


1.
«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-330-30.06.2004,07.07.2004-ՊԻ,ԵԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-424-22.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-444-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4441-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4442-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4443-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4444-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4445-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Անվճարունակության (սնանկության) մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4446-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4447-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4448-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Պարզեցված հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-440-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-428-24.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-4281-24.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-4282-24.11.2004-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-433-02.12.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4331-02.12.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-441-03.12.2004-ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-447-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-448-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4481-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4482-04.12.2004-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-443-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4431-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4432-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-442-03.12.2004-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-446-04.12.2004-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն