22.11.2004
1.
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-387-06.10.2004-ՖՎ,ՍԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-388-07.10.2004-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-391-18.10.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3911-18.10.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-399-25.10.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Ռաֆիկ Պետրոսյան, Գագիկ Մելիքյան, Հովհաննես Մարգարյան, Ոստանիկ Մարուխյան
5.
ա) Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին
Կ-415-17.11.2004-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4151-17.11.2004-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «ՀՀ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4152-17.11.2004-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Զինծառայողների նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4153-17.11.2004-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-414-16.11.2004-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Լեւոն Մկրտչյան, Գագիկ Մելիքյան


1.
«Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին»ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-405-05.11.2004-ՊԱ,ՍԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» եւ «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» փակ բաժնետիրական ընկերություններում 1998 թվականին կատարած հիմնական միջոցների եւ անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերագնահատման արդյունքների մասին
Կ-413-15.11.2004-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Կ-410-10.11.2004-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին
Կ-422-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կաարելու մասին
Կ-4221-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-4222-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4223-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4224-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4225-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4226-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-4227-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4228-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-4229-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-42210-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-42211-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Գրավատների եւ գրավատնային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-42212-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-42213-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-42214-19.11.2004-ՖՎ,ՊԻ,ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն